Tác Giả Tiểu Bảo Bối Thích Xuyên Không

Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát

Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 133
Thanh Thanh Tử Khâm

Thanh Thanh Tử Khâm

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Dâm ma

Dâm ma

7.7/10
33.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 239
Nhạn bay hướng nam

Nhạn bay hướng nam

7.8/10
53.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 85
Đợi mưa tạnh

Đợi mưa tạnh

7.6/10
23.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Lục gia cưng chiều bảo bối

Lục gia cưng chiều bảo bối

7.8/10
285.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng, Linh Dị, Trọng Sinh

Chương 170
Người theo đuổi ánh sáng

Người theo đuổi ánh sáng

7.6/10
26.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 82
Hoa Hồng Dại

Hoa Hồng Dại

6.1/10
37.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 92
Đệ Nhất Tiên Sư

Đệ Nhất Tiên Sư

8/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 4
Bốn Mươi Hai Cây Số

Bốn Mươi Hai Cây Số

7.8/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 12
Đợi Mưa Tạnh

Đợi Mưa Tạnh

9.1/10
106.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Dung Tuyết

Dung Tuyết

8.7/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Nam Phong Đến Rồi

Nam Phong Đến Rồi

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 22
Thâm Tình Tựa Như Cạn

Thâm Tình Tựa Như Cạn

8.1/10
77.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 72
Tận Thế Đàn Thú

Tận Thế Đàn Thú

7.5/10
51.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 196
Trục Quang Giả

Trục Quang Giả

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng

Chương 1
Bố Y Thiên Kim

Bố Y Thiên Kim

7.5/10
15.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn

Chương 93
Hợp Hoan

Hợp Hoan

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

7.5/10
41K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

7.5/10
10.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Người Bên Gối

Người Bên Gối

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

7.5/10
44.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Không Thể Buông Tay

Không Thể Buông Tay

7.5/10
41.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát
7.5/10
3.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thanh Thanh Tử Khâm
7.6/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Dâm ma
7.7/10
33.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác

Nhạn bay hướng nam
7.8/10
53.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đợi mưa tạnh
7.6/10
23.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Lục gia cưng chiều bảo bối
7.8/10
285.5K

Thể loại: Truyện Sủng, Linh Dị

Người theo đuổi ánh sáng
7.6/10
26.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoa Hồng Dại
6.1/10
37.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đệ Nhất Tiên Sư
8/10
1.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Bốn Mươi Hai Cây Số
7.8/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đợi Mưa Tạnh
9.1/10
106.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Dung Tuyết
8.7/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Phong Đến Rồi
7.5/10
5.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thâm Tình Tựa Như Cạn
8.1/10
77.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Tận Thế Đàn Thú
7.5/10
51.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trục Quang Giả
7.5/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Bố Y Thiên Kim
7.5/10
15.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hợp Hoan
7.5/10
3.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về
7.5/10
41K

Thể loại: Ngôn Tình

Nếu Được Yêu Như Thế
7.5/10
10.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Người Bên Gối
7.5/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Vọng Tưởng Cuồng
7.5/10
44.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Không Thể Buông Tay
7.5/10
41.7K

Thể loại: Ngôn Tình