Tác Giả Tự Mộng Tự Huyễn Đích Thời Quang

Edit - Đm Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

Edit - Đm Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 85
Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

7.7/10
75.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 501
Max Cấp Ngộ Tính Diện Bích Tư Quá Nhai Tám Mươi Năm Bản Dịch

Max Cấp Ngộ Tính Diện Bích Tư Quá Nhai Tám Mươi Năm Bản Dịch

7.1/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 54
Hợp Hoan Gl

Hợp Hoan Gl

7.6/10
8.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 34
Theo một con sông bắt đầu vô hạn tiến hóa

Theo một con sông bắt đầu vô hạn tiến hóa

8.3/10
8.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 125
Phi hổ thương

Phi hổ thương

7.9/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 50
Hồ Yêu, Nàng Là Của Ta!

Hồ Yêu, Nàng Là Của Ta!

6.3/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 47
Ta Có Một Toà Thiên Địa Tiền Trang

Ta Có Một Toà Thiên Địa Tiền Trang

7.1/10
8.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 46
Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng

9.1/10
13.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Teen

Chương 61
Tình Người Duyên Ma

Tình Người Duyên Ma

8.5/10
2.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 5
Hôn Ước Lừa Gạt

Hôn Ước Lừa Gạt

9.2/10
25.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 78
Chồng Ngốc

Chồng Ngốc

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 18
Chấp Niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết

Chấp Niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 5
Tnh Người Duyên Ma

Tnh Người Duyên Ma

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 5
Edit - Đm Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
7.5/10
2.9K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
7.7/10
75.6K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Max Cấp Ngộ Tính Diện Bích Tư Quá Nhai Tám Mươi Năm Bản Dịch
7.1/10
4K

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Hợp Hoan Gl
7.6/10
8.1K

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Nữ Cường

Theo một con sông bắt đầu vô hạn tiến hóa
8.3/10
8.7K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Phi hổ thương
7.9/10
5.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hồ Yêu, Nàng Là Của Ta!
6.3/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ta Có Một Toà Thiên Địa Tiền Trang
7.1/10
8.4K

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng
9.1/10
13.9K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Tình Người Duyên Ma
8.5/10
2.4K

Thể loại: Trinh Thám

Hôn Ước Lừa Gạt
9.2/10
25.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chồng Ngốc
7.5/10
5.8K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chấp Niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết
7.5/10
2.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tnh Người Duyên Ma
7.5/10
1.8K

Thể loại: Linh Dị