Tác Giả Sơ Vẫn Giang Hồ

Sâu Trong Mây Trắng Có Nhà

Sâu Trong Mây Trắng Có Nhà

7.3/10
16.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Quan Trường, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đô Thị

Chương 501
 Thanh Xuyên Thập Tứ Phấn Đấu Sử

Thanh Xuyên Thập Tứ Phấn Đấu Sử

7.7/10
8.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Trọng Sinh

Chương 312
Sau Khi Ma Giáo Giáo Chủ Tẩu Hỏa Nhập Ma FULL

Sau Khi Ma Giáo Giáo Chủ Tẩu Hỏa Nhập Ma FULL

7/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 21
Thập Niên 70 Đại Mỹ Nhân Yêu Kiều

Thập Niên 70 Đại Mỹ Nhân Yêu Kiều

7.6/10
9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 55
Giao Dịch Với Anh Trai Của Bạn Cùng Phòng

Giao Dịch Với Anh Trai Của Bạn Cùng Phòng

7/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 10
Không Bạch Hiệt Trang Giấy Trống

Không Bạch Hiệt Trang Giấy Trống

7.2/10
9.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 61
Làm Dâu Nhà Hội Đồng

Làm Dâu Nhà Hội Đồng

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 57
A Lười FULL

A Lười FULL

7.3/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Phu Nhân Mỹ Mạo Nhà Lão Chu FULL

Phu Nhân Mỹ Mạo Nhà Lão Chu FULL

7.7/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Cường Chiếm Ba Ba FULL

Cường Chiếm Ba Ba FULL

7.5/10
76.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 37
Đơn Xin Ly Hôn

Đơn Xin Ly Hôn

7.2/10
352.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 133
Editđam Song Tính Làm Người Chán Ghét

Editđam Song Tính Làm Người Chán Ghét

7.4/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Khanh Bổn Giai Nhân Nề Hà Mắt Mù FULL

Khanh Bổn Giai Nhân Nề Hà Mắt Mù FULL

7.2/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 6
Tướng Công Mạnh Mẽ Phu Lang Ngoan Ngoãn

Tướng Công Mạnh Mẽ Phu Lang Ngoan Ngoãn

7.5/10
60.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 141
Ái Thượng Lão Sư

Ái Thượng Lão Sư

7.7/10
28.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 58
Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

8/10
46.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 55
Xuyên Nhanh: Nam Thần Lặng Lẽ Thích Ta

Xuyên Nhanh: Nam Thần Lặng Lẽ Thích Ta

8.6/10
10.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 44
Kế Hoạch Dưỡng Thành Ca Hậu

Kế Hoạch Dưỡng Thành Ca Hậu

8.5/10
24K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 40
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

7.9/10
253.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1028
Anh Anh Anh, Bảo Bảo Tâm Lý Khổ

Anh Anh Anh, Bảo Bảo Tâm Lý Khổ

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 27
Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 7
Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc

Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Tiểu Hồ Ly

Tiểu Hồ Ly

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 17
Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ

Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ

7.5/10
35.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 252
Ngự Sử Đại Nhân Bôn Tẩu Trên Con Đường Phản Đối Đoạn Tụ

Ngự Sử Đại Nhân Bôn Tẩu Trên Con Đường Phản Đối Đoạn Tụ

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 4
Ái Khanh! Trẫm Thất Tình Rồi!

Ái Khanh! Trẫm Thất Tình Rồi!

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 12
Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm!

Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm!

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 22
Công Bộ Thượng Thư Đối Mặt Với Việc Đoạn Tụ

Công Bộ Thượng Thư Đối Mặt Với Việc Đoạn Tụ

7.5/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Bách Hợp

Chương 22
Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 22
Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

7.5/10
14.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 83
Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi

Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi

7.5/10
16.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Chương 91
Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

7.5/10
25K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 133
JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn

JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn

7.5/10
12.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Sâu Trong Mây Trắng Có Nhà
7.3/10
16.1K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

 Thanh Xuyên Thập Tứ Phấn Đấu Sử
7.7/10
8.2K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Sau Khi Ma Giáo Giáo Chủ Tẩu Hỏa Nhập Ma FULL
7/10
1.7K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Thập Niên 70 Đại Mỹ Nhân Yêu Kiều
7.6/10
9K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Giao Dịch Với Anh Trai Của Bạn Cùng Phòng
7/10
1.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Không Bạch Hiệt Trang Giấy Trống
7.2/10
9.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Làm Dâu Nhà Hội Đồng
7.5/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

A Lười FULL
7.3/10
3.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Phu Nhân Mỹ Mạo Nhà Lão Chu FULL
7.7/10
6.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cường Chiếm Ba Ba FULL
7.5/10
76.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Đơn Xin Ly Hôn
7.2/10
352.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Editđam Song Tính Làm Người Chán Ghét
7.4/10
4.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Khanh Bổn Giai Nhân Nề Hà Mắt Mù FULL
7.2/10
2.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tướng Công Mạnh Mẽ Phu Lang Ngoan Ngoãn
7.5/10
60.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ái Thượng Lão Sư
7.7/10
28.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn
8/10
46.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Xuyên Nhanh: Nam Thần Lặng Lẽ Thích Ta
8.6/10
10.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kế Hoạch Dưỡng Thành Ca Hậu
8.5/10
24K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
7.9/10
253.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Anh Anh Anh, Bảo Bảo Tâm Lý Khổ
7.5/10
4.9K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ
7.5/10
3.4K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc
7.5/10
3.4K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Tiểu Hồ Ly
7.5/10
5.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
7.5/10
35.2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Ngự Sử Đại Nhân Bôn Tẩu Trên Con Đường Phản Đối Đoạn Tụ
7.5/10
2.3K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Ái Khanh! Trẫm Thất Tình Rồi!
7.5/10
6.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm!
7.5/10
8.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Công Bộ Thượng Thư Đối Mặt Với Việc Đoạn Tụ
7.5/10
7.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hoàng Cung Cẩm Tú
7.5/10
6.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký
7.5/10
14.1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi
7.5/10
16.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ
7.5/10
25K

Thể loại: Ngôn Tình

JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn
7.5/10
12.5K

Thể loại: Đam Mỹ