Tác Giả Vân Phi Dật Vũ

Miêu Thử Máu Nhuộm Tà Dương

Miêu Thử Máu Nhuộm Tà Dương

7.4/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 4
Xuyên Thành Cao Nguy Sư Tôn Sau Ta Ngược Hướng Kịch Bản Xuyên Thư Sư Tôn Văn Mơ Tưởng Kịch Bản Ta

Xuyên Thành Cao Nguy Sư Tôn Sau Ta Ngược Hướng Kịch Bản Xuyên Thư Sư Tôn Văn Mơ Tưởng Kịch Bản Ta

7.9/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 255
Cẩn Thận Lừa Đảo FULL

Cẩn Thận Lừa Đảo FULL

7.7/10
8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 69
Quân Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Thiên Hậu

Quân Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Thiên Hậu

7.3/10
21.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Hệ Thống Hồng Nương

Hệ Thống Hồng Nương

7/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 21
Tà vương phù thượng tháp nông nữ hữu điểm điền

Tà vương phù thượng tháp nông nữ hữu điểm điền

7.5/10
28K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Linh Dị, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 135
Stratholme thần hào

Stratholme thần hào

7.7/10
13.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Convert

Chương 382
Mau xuyên nghịch tập: boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung

Mau xuyên nghịch tập: boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung

7.9/10
116.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 571
Trọng sinh chi dược thiện phường

Trọng sinh chi dược thiện phường

7.7/10
11.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 61
Phá vỡ truyền thuyết

Phá vỡ truyền thuyết

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 102
Trời lạnh rồi để tổng tài đi uống thuốc

Trời lạnh rồi để tổng tài đi uống thuốc

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 40
Ái Nhĩ 59 Miễu - Yêu Em 59 Giây

Ái Nhĩ 59 Miễu - Yêu Em 59 Giây

8.5/10
24.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 68
Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

8.4/10
127.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 242
Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

7.5/10
11.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 72
Bão Táp Pháp Thần

Bão Táp Pháp Thần

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 39
Trọng Sinh Chi Đích Tử

Trọng Sinh Chi Đích Tử

7.5/10
28.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 62
Ma Đầu

Ma Đầu

7.5/10
23.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 69
Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

7.5/10
22.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 53
Nương Tử Đừng Chạy

Nương Tử Đừng Chạy

7.5/10
10.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 78
Nghiệt Duyên

Nghiệt Duyên

7.5/10
20K

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 39
Trời Lạnh Rồi Để Tổng Tài Đi Uống Thuốc Đi

Trời Lạnh Rồi Để Tổng Tài Đi Uống Thuốc Đi

7.5/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ

Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ

7.5/10
15.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 86
Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

7.5/10
10.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 83
Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương

Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương

7.5/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 51
Đại Sắc Lang Tới Gần! Chạy Mau!

Đại Sắc Lang Tới Gần! Chạy Mau!

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 0
Nam Phụ Tự Có Nữ Phụ Thương

Nam Phụ Tự Có Nữ Phụ Thương

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Phụ

Chương 9
Sửu Nương Nương

Sửu Nương Nương

7.5/10
17.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 84
Điên Phong Đối Quyết

Điên Phong Đối Quyết

7.5/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 50
Tiểu Tâm Phiến Tử

Tiểu Tâm Phiến Tử

7.5/10
10.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 69
Võng Du Chi Ái Nhĩ 59 Miễu

Võng Du Chi Ái Nhĩ 59 Miễu

7.5/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 69
Trò Chơi Chấm Dứt

Trò Chơi Chấm Dứt

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
Ái Nhĩ 59 Miễu

Ái Nhĩ 59 Miễu

7.5/10
9.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Võng Du

Chương 69
Yêu Em 59 Miễu

Yêu Em 59 Miễu

7.5/10
11.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 69
Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

7.5/10
37.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 116
Miêu Thử Máu Nhuộm Tà Dương
7.4/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Xuyên Thành Cao Nguy Sư Tôn Sau Ta Ngược Hướng Kịch Bản Xuyên Thư Sư Tôn Văn Mơ Tưởng Kịch Bản Ta
7.9/10
6.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Cẩn Thận Lừa Đảo FULL
7.7/10
8.4K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Quân Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Thiên Hậu
7.3/10
21.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Hệ Thống Hồng Nương
7/10
2.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tà vương phù thượng tháp nông nữ hữu điểm điền
7.5/10
28K

Thể loại: Truyện Ngược, Linh Dị

Stratholme thần hào
7.7/10
13.9K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Mau xuyên nghịch tập: boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
7.9/10
116.8K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Trọng sinh chi dược thiện phường
7.7/10
11.2K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Đam Mỹ

Phá vỡ truyền thuyết
7.5/10
7.6K

Thể loại: Truyện Khác

Trời lạnh rồi để tổng tài đi uống thuốc
7.5/10
3.2K

Thể loại: Truyện Khác

Ái Nhĩ 59 Miễu - Yêu Em 59 Giây
8.5/10
24.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi
8.4/10
127.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]
7.5/10
11.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Bão Táp Pháp Thần
7.5/10
5.2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Trọng Sinh Chi Đích Tử
7.5/10
28.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Ma Đầu
7.5/10
23.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại

Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh
7.5/10
22.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Nương Tử Đừng Chạy
7.5/10
10.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Nghiệt Duyên
7.5/10
20K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Trời Lạnh Rồi Để Tổng Tài Đi Uống Thuốc Đi
7.5/10
8.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ
7.5/10
15.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân
7.5/10
10.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương
7.5/10
7.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Đại Sắc Lang Tới Gần! Chạy Mau!
7.5/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Phụ Tự Có Nữ Phụ Thương
7.5/10
2.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sửu Nương Nương
7.5/10
17.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Điên Phong Đối Quyết
7.5/10
8.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Tiểu Tâm Phiến Tử
7.5/10
10.1K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Võng Du Chi Ái Nhĩ 59 Miễu
7.5/10
7.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Trò Chơi Chấm Dứt
7.5/10
5.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Ái Nhĩ 59 Miễu
7.5/10
9.2K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Yêu Em 59 Miễu
7.5/10
11.2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu
7.5/10
37.2K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu