Tác Giả Vân Vân (lily)

Bhtt Xuyên Thư

Bhtt Xuyên Thư

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Bách Hợp, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 10
Tỉnh Rượu FULL

Tỉnh Rượu FULL

7.8/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 10
Hệ Thống Hồng Nương

Hệ Thống Hồng Nương

7/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 21
Cô Vợ Dễ Thương

Cô Vợ Dễ Thương

7.3/10
15.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 250
Nữ phụ chạy trốn

Nữ phụ chạy trốn

7.9/10
60.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 97
Trâm – nữ hoạn quan

Trâm – nữ hoạn quan

7.6/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 18
Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: đại tội tù phi

Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: đại tội tù phi

7.8/10
86.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 199
Không muốn làm quân cờ của vương gia: khí phi tái nan cầu

Không muốn làm quân cờ của vương gia: khí phi tái nan cầu

7.9/10
7.6K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 163
Cô dâu bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu bị gạt cưới của tổng giám đốc

7.8/10
2K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Tường Phượng Lược Tình

Tường Phượng Lược Tình

7.8/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 11
Cô Vợ Dễ Thương

Cô Vợ Dễ Thương

6.8/10
12.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 74
Trâm Iii: Tình Lang Hờ

Trâm Iii: Tình Lang Hờ

8.5/10
51.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 64
Trâm Ii: Kẻ Yểu Mệnh

Trâm Ii: Kẻ Yểu Mệnh

8.5/10
23.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 30
Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu

Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu

8.5/10
25.6K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 171
Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

8.2/10
21.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 117
Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

8.4/10
124.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 242
Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

7.5/10
17.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 73
Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

7.5/10
24.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 130
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

7.5/10
110.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 236
Ta Là Xuyên Không Giả

Ta Là Xuyên Không Giả

7.5/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 81
Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên

Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 1
Phối Giác

Phối Giác

7.5/10
13.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 36
[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình

[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 11
Trâm 3: Tình Lang Hờ

Trâm 3: Tình Lang Hờ

7.5/10
10.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trinh Thám

Chương 22
Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh

7.5/10
14.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trinh Thám

Chương 28
Trâm 4: Chim Liền Cánh

Trâm 4: Chim Liền Cánh

7.5/10
57.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám

Chương 55
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

7.5/10
56K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 192
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

7.5/10
124.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 79
Trâm – Nữ Hoạn Quan

Trâm – Nữ Hoạn Quan

7.5/10
28.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám

Chương 18
Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

7.5/10
30.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 87
Bhtt Xuyên Thư
7.9/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Tỉnh Rượu FULL
7.8/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Hệ Thống Hồng Nương
7/10
2.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cô Vợ Dễ Thương
7.3/10
15.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ phụ chạy trốn
7.9/10
60.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trâm – nữ hoạn quan
7.6/10
3.8K

Thể loại: Trinh Thám

Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: đại tội tù phi
7.8/10
86.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Không muốn làm quân cờ của vương gia: khí phi tái nan cầu
7.9/10
7.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Cô dâu bị gạt cưới của tổng giám đốc
7.8/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình

Tường Phượng Lược Tình
7.8/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Cô Vợ Dễ Thương
6.8/10
12.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trâm Iii: Tình Lang Hờ
8.5/10
51.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Trâm Ii: Kẻ Yểu Mệnh
8.5/10
23.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu
8.5/10
25.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ
8.2/10
21.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi
8.4/10
124.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ
7.5/10
17.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
7.5/10
24.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện
7.5/10
110.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ta Là Xuyên Không Giả
7.5/10
7.7K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên
7.5/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Phối Giác
7.5/10
13.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình
7.5/10
3K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Trâm 3: Tình Lang Hờ
7.5/10
10.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trâm 2: Kẻ Yểu Mệnh
7.5/10
14.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trâm 4: Chim Liền Cánh
7.5/10
57.5K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc
7.5/10
56K

Thể loại: Ngôn Tình

Mệnh Phượng Hoàng
7.5/10
124.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trâm – Nữ Hoạn Quan
7.5/10
28.6K

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám

Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia
7.5/10
4.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đế Hoàng Phi
7.5/10
30.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại