Tác Giả Van Vo

Lãng Tử Hồi Đầu - Văn Ruộng

Lãng Tử Hồi Đầu - Văn Ruộng

8.3/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Cái Áo Duyên ( Văn Ruộng, Sủng, Cổ Đại )

Cái Áo Duyên ( Văn Ruộng, Sủng, Cổ Đại )

8.5/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 5
Tế Nương

Tế Nương

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 9
Tình Nghĩa Đồng Đạo

Tình Nghĩa Đồng Đạo

7.9/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 65
Gánh Nợ

Gánh Nợ

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 4
Lạy Cậu, Em Đi Lấy Chồng

Lạy Cậu, Em Đi Lấy Chồng

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 9
Thằng Huyện, Con Hầu

Thằng Huyện, Con Hầu

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
Lãnh Chúa Điên

Lãnh Chúa Điên

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
Đời Ếu Như Mơ - Sự Đời Ếu Ai Ngờ

Đời Ếu Như Mơ - Sự Đời Ếu Ai Ngờ

8.1/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 25
Duyên Trời Định Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Duyên Trời Định Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

7.1/10
6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 435
Lãng Tử Hồi Đầu [văn Ruộng, Sủng, Sến, Sắc, Làng Quê]

Lãng Tử Hồi Đầu [văn Ruộng, Sủng, Sến, Sắc, Làng Quê]

8.1/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Dị Giới, Cổ Đại, Lịch Sử, Truyện Gia Đấu, Truyện Khác

Chương 14
Thanh Thanh Tử Khâm

Thanh Thanh Tử Khâm

7.6/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 19
Quan Hệ Nuôi Dưỡng

Quan Hệ Nuôi Dưỡng

7.8/10
31.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Khác

Chương 89
Trọng sinh chi giả thế tử chân phò mã

Trọng sinh chi giả thế tử chân phò mã

7.6/10
32K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 99
Anh Có Quyền Giữ Im Lặng

Anh Có Quyền Giữ Im Lặng

7.3/10
10.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược

Chương 47
Phượng Huyền Cung Thương

Phượng Huyền Cung Thương

7.5/10
11.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 126
Lãng Tử Hồi Đầu - Văn Ruộng
8.3/10
1.2K

Thể loại: Truyện Khác

Cái Áo Duyên ( Văn Ruộng, Sủng, Cổ Đại )
8.5/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

Tế Nương
7.4/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

Tình Nghĩa Đồng Đạo
7.9/10
1.6K

Thể loại: Truyện Khác

Gánh Nợ
7.2/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

Lạy Cậu, Em Đi Lấy Chồng
7.3/10
1.3K

Thể loại: Truyện Khác

Thằng Huyện, Con Hầu
7.5/10
1.4K

Thể loại: Truyện Khác

Lãnh Chúa Điên
7.4/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

Đời Ếu Như Mơ - Sự Đời Ếu Ai Ngờ
8.1/10
1.8K

Thể loại: Truyện Khác

Duyên Trời Định Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu
7.1/10
6.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Lãng Tử Hồi Đầu [văn Ruộng, Sủng, Sến, Sắc, Làng Quê]
8.1/10
1.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Dị Giới

Thanh Thanh Tử Khâm
7.6/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Quan Hệ Nuôi Dưỡng
7.8/10
31.4K

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Khác

Trọng sinh chi giả thế tử chân phò mã
7.6/10
32K

Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh

Anh Có Quyền Giữ Im Lặng
7.3/10
10.2K

Thể loại: Truyện Ngược

Phượng Huyền Cung Thương
7.5/10
11.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ