Tác Giả Vụ Thỉ Dực

Xuyên Nhanh Hôm Nay Lại Thu Hoạch Bàn Tay Vàng Mỗi Lần Đều Là Phi Nhân Loại

Xuyên Nhanh Hôm Nay Lại Thu Hoạch Bàn Tay Vàng Mỗi Lần Đều Là Phi Nhân Loại

7.4/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Lịch Sử, Truyện Gia Đấu, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 477
Phu Quân Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ Tiểu Yêu Thê

Phu Quân Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ Tiểu Yêu Thê

8.4/10
11K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Xuyên Nhanh Quyến Rũ

Xuyên Nhanh Quyến Rũ

7.4/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Trinh Thám, Truyện Sủng, Đô Thị, Mạt Thế, Phương Tây, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Cùng Sa Đọa Chi Chủ Yêu Đương

Cùng Sa Đọa Chi Chủ Yêu Đương

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Linh Dị, Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 32
Không Phụ Thê Duyên

Không Phụ Thê Duyên

7.5/10
10.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 137
Mê Mẩn Vì Em FULL

Mê Mẩn Vì Em FULL

7.1/10
74K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 240
Tinh tế sủng thê chỉ nam

Tinh tế sủng thê chỉ nam

8.5/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 35
Chiếm Hữu Tuyệt Đối

Chiếm Hữu Tuyệt Đối

7.5/10
12.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Trọng Sinh

Chương 81
Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ

Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ

7.6/10
28.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 336
Vũ Trụ Cấp Sủng Ái

Vũ Trụ Cấp Sủng Ái

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 57
Hắc hóa thánh kỵ sĩ

Hắc hóa thánh kỵ sĩ

7.9/10
67.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 159
Sủng thê như lệnh

Sủng thê như lệnh

8.5/10
34.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 224
Độc thê không dễ làm

Độc thê không dễ làm

7.8/10
10.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
Cùng trời với thú

Cùng trời với thú

7.9/10
28.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Trọng Sinh

Chương 448
Sủng thê như mệnh

Sủng thê như mệnh

7.7/10
15K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 253
Nương tử ngốc nghếch (nhị hóa nương tử)

Nương tử ngốc nghếch (nhị hóa nương tử)

8.5/10
7.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 135
Hiền Thê Ngốc Nghếch

Hiền Thê Ngốc Nghếch

7.9/10
104.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 175
Người Chồng Yêu

Người Chồng Yêu

8.5/10
75.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 254
Tiểu Yêu Thê

Tiểu Yêu Thê

8.2/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 53
Liêu Thần

Liêu Thần

8.8/10
31K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 161
Dữ Thiên Đồng Thú

Dữ Thiên Đồng Thú

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 18
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

8.5/10
51.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 330
Thê Điều Lệnh

Thê Điều Lệnh

9.9/10
13.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 62
Hướng Dẫn Cưng Chiều Vợ

Hướng Dẫn Cưng Chiều Vợ

7.5/10
7.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 38
Tinh Tế Sủng Hôn

Tinh Tế Sủng Hôn

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 16
Hiền Thê Cực Khỏe

Hiền Thê Cực Khỏe

7.5/10
26.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 96
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

7.5/10
58.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 126
Hy Vọng Của Nhan Họa

Hy Vọng Của Nhan Họa

7.5/10
30.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 111
Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

7.5/10
55.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 157
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

7.5/10
202.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Hài Hước, Trọng Sinh

Chương 119
Xuyên Nhanh Hôm Nay Lại Thu Hoạch Bàn Tay Vàng Mỗi Lần Đều Là Phi Nhân Loại
7.4/10
6.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Phu Quân Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ Tiểu Yêu Thê
8.4/10
11K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Xuyên Nhanh Quyến Rũ
7.4/10
2.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Cùng Sa Đọa Chi Chủ Yêu Đương
7.5/10
2.3K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Không Phụ Thê Duyên
7.5/10
10.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Mê Mẩn Vì Em FULL
7.1/10
74K

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Tinh tế sủng thê chỉ nam
8.5/10
5K

Thể loại: Truyện Khác

Chiếm Hữu Tuyệt Đối
7.5/10
12.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ
7.6/10
28.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vũ Trụ Cấp Sủng Ái
7.5/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hắc hóa thánh kỵ sĩ
7.9/10
67.2K

Thể loại: Dị Giới, Cổ Đại

Sủng thê như lệnh
8.5/10
34.7K

Thể loại: Truyện Khác

Độc thê không dễ làm
7.8/10
10.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Cùng trời với thú
7.9/10
28.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sủng thê như mệnh
7.7/10
15K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nương tử ngốc nghếch (nhị hóa nương tử)
8.5/10
7.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hiền Thê Ngốc Nghếch
7.9/10
104.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Người Chồng Yêu
8.5/10
75.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Tiểu Yêu Thê
8.2/10
8.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Liêu Thần
8.8/10
31K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Dữ Thiên Đồng Thú
7.5/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
8.5/10
51.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thê Điều Lệnh
9.9/10
13.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hướng Dẫn Cưng Chiều Vợ
7.5/10
7.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tinh Tế Sủng Hôn
7.5/10
3.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hiền Thê Cực Khỏe
7.5/10
26.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hiền Thê Xui Xẻo
7.5/10
58.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hy Vọng Của Nhan Họa
7.5/10
30.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng
7.5/10
55.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hiền Thê Khó Làm
7.5/10
202.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc