Tác Giả Vũ Linh Chi

Em Là Bà Xã Của Anh

Em Là Bà Xã Của Anh

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Thứ Đường

Thứ Đường

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 14
Bà Cốt Khương Tô

Bà Cốt Khương Tô

7.4/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 5
Đại Lão Thời Tận Thế Ở Trong Tiểu Thuyết Tranh Đấu Trồng Trọt

Đại Lão Thời Tận Thế Ở Trong Tiểu Thuyết Tranh Đấu Trồng Trọt

7.9/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 5
Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 4
Tu Luyện Thành Bất Tử Của Phàm Nhân

Tu Luyện Thành Bất Tử Của Phàm Nhân

7.1/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 8
Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Chính Truyện Đạo Làm Mẹ Kế

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Chính Truyện Đạo Làm Mẹ Kế

7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Hôm Nay Boss Lại Tăng Ca Rồi! FULL

Hôm Nay Boss Lại Tăng Ca Rồi! FULL

7.3/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 53
Tôi Đoán Mệnh Cậu Vào Tù

Tôi Đoán Mệnh Cậu Vào Tù

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 54
[free]_trà sữa

[free]_trà sữa

8.5/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 33
Khó Theo Đuổi

Khó Theo Đuổi

7.9/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 4
Âu Tổng Em Vẫn Ở Đây FULL

Âu Tổng Em Vẫn Ở Đây FULL

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Gió Qua Miền Nhiệt Đới

Gió Qua Miền Nhiệt Đới

7.9/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 18
Bé Con Thần Tài Ba Tuổi

Bé Con Thần Tài Ba Tuổi

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 39
Chạy Nạn Làm Giàu Sau Khi Bị Lưu Đày Ta Giật Dây Cấp Trên Tạo Phản

Chạy Nạn Làm Giàu Sau Khi Bị Lưu Đày Ta Giật Dây Cấp Trên Tạo Phản

7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 129
Cưới Anh Nhé FULL

Cưới Anh Nhé FULL

7.9/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 54
Ám Nhật

Ám Nhật

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Giới

Chương 68
Học Tỷ Hình Như Thích Tôi

Học Tỷ Hình Như Thích Tôi

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 11
Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng

Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 8
Chiêu Một Nam Quỷ Làm Tức Phụ

Chiêu Một Nam Quỷ Làm Tức Phụ

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 53
Tú Bà Và Quan Gia

Tú Bà Và Quan Gia

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 60
Thất Nghiệp Sau Ta Đổi Nghề Sang Tu Tiên

Thất Nghiệp Sau Ta Đổi Nghề Sang Tu Tiên

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 10
Triều Sa H

Triều Sa H

7.2/10
7.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 170
Cánh Cửa Trọng Sinh Ở Mạt Thế

Cánh Cửa Trọng Sinh Ở Mạt Thế

7.9/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 141
Ta Không Muốn Dính Kết Thảm Đâu FULL

Ta Không Muốn Dính Kết Thảm Đâu FULL

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 6
Không Để Em Hay Biết FULL

Không Để Em Hay Biết FULL

7.2/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 45
Cố Chấp Chờ Em Vô Lượng Hải Để Dung Nguyệt

Cố Chấp Chờ Em Vô Lượng Hải Để Dung Nguyệt

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Ngồi Chờ Tức Phụ Đến Công Lược

Ngồi Chờ Tức Phụ Đến Công Lược

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác, Bách Hợp, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 16
Tôi Sở Hữu Một Tinh Cầu Tinh Tế

Tôi Sở Hữu Một Tinh Cầu Tinh Tế

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Trọng Sinh

Chương 13
Mùa Xuân Của Ngài Cá Sấu

Mùa Xuân Của Ngài Cá Sấu

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 3
Mang Theo Không Gian Trở Về Niên Đại Để Yêu Anh

Mang Theo Không Gian Trở Về Niên Đại Để Yêu Anh

7/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 188
Mỹ Nhân Mưu

Mỹ Nhân Mưu

7.7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 143
Thập Niên 80 Cuộc Sống Ngọt Ngào Của Đôi Vợ Chồng Trong Ngõ Nhỏ

Thập Niên 80 Cuộc Sống Ngọt Ngào Của Đôi Vợ Chồng Trong Ngõ Nhỏ

7.9/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 280
Thập Niên 90 Xuyên Thành Nhập Liệm Sư Ở Hương Giang Huyền Học

Thập Niên 90 Xuyên Thành Nhập Liệm Sư Ở Hương Giang Huyền Học

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 5
Cục Vàng Thần Thám Văn Võ Cả Triều Tranh Nhau Sủng

Cục Vàng Thần Thám Văn Võ Cả Triều Tranh Nhau Sủng

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường, Trinh Thám, Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Truyện Khác, Bách Hợp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 5
Thượng Vị Bằng Cơ Thể Np

Thượng Vị Bằng Cơ Thể Np

7.3/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 11
Người Thắp Đèn

Người Thắp Đèn

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Truyện Khác, Đô Thị, Đông Phương

Chương 6
Cuồng Si 2 FULL

Cuồng Si 2 FULL

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Em Ấy Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Tôi

Em Ấy Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Tôi

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 22
Hôm Nay Lại Thu Hoạch Bàn Tay Vàng

Hôm Nay Lại Thu Hoạch Bàn Tay Vàng

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Phương Tây, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 9
Tích Trữ Không Gian Khó Khăn Để Tồn Tại Trong Thế Giới Khủng Hoảng Convert

Tích Trữ Không Gian Khó Khăn Để Tồn Tại Trong Thế Giới Khủng Hoảng Convert

7.7/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Mạt Thế, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 856
Sương Mù - Nhan Lương Vũ FULL

Sương Mù - Nhan Lương Vũ FULL

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 94
Cả Thế Giới Chỉ Có Ta Không Sợ Phản Diện FULL

Cả Thế Giới Chỉ Có Ta Không Sợ Phản Diện FULL

7.4/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 105
Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

7.4/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 1009
Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

7.1/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 451
Mi Thượng Chí FULL

Mi Thượng Chí FULL

7.2/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 19
Thanh Cung Bí Sử

Thanh Cung Bí Sử

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 44
Gả Cho Cố Chấp Chiến Thần Sau

Gả Cho Cố Chấp Chiến Thần Sau

7.1/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Trọng Sinh

Chương 5
Phía Sau Lớp Mặt Nạ

Phía Sau Lớp Mặt Nạ

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 47
Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 633
Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

7.1/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 806
Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi

Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 26
Thập Niên 70 Phúc Bảo FULL

Thập Niên 70 Phúc Bảo FULL

7.6/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 733
Quá Độ Trầm Mê

Quá Độ Trầm Mê

7.3/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 13
Xuyên Thành Vai Ác Thiên Kim Ta Bạo Hồng

Xuyên Thành Vai Ác Thiên Kim Ta Bạo Hồng

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 18
Thích nghiện

Thích nghiện

8.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Chương 45
Kết hôn lâu sẽ hợp

Kết hôn lâu sẽ hợp

8.5/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 77
Thập Niên 80 Nàng Dâu Dũng Mãnh FULL

Thập Niên 80 Nàng Dâu Dũng Mãnh FULL

7.8/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 484
Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

7.3/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 816
Thật Tốt Vì Có Anh Bên Đời

Thật Tốt Vì Có Anh Bên Đời

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 37
Tặng Cậu Ngàn Đoá Hướng Dương

Tặng Cậu Ngàn Đoá Hướng Dương

7.4/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 8
Nhành Hồng Đỏ Năm Ấy FULL

Nhành Hồng Đỏ Năm Ấy FULL

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 8
Trở Thành Nhân Vật Qua Đường A Tôi Cứu Vớt Anh Trai Phản Diện

Trở Thành Nhân Vật Qua Đường A Tôi Cứu Vớt Anh Trai Phản Diện

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 6
Tường Hoa Năm Ấy

Tường Hoa Năm Ấy

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 25
Thiên Duy Độc Khả FULL

Thiên Duy Độc Khả FULL

7.3/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Linh Lan

Linh Lan

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 17
Người Ăn Cơm Thời Ngụy Tấn

Người Ăn Cơm Thời Ngụy Tấn

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 17
Bộ Truyện Sau Khi Happy Ending

Bộ Truyện Sau Khi Happy Ending

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình

Chương 10
Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa FULL

Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa FULL

7.5/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 76
Trương Tổng Lại Đi Đóng Phim Rồi

Trương Tổng Lại Đi Đóng Phim Rồi

7.4/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 12
Cuộc Sống Thường Ngày Bên Võ Lang Tướng

Cuộc Sống Thường Ngày Bên Võ Lang Tướng

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 4
Thập Niên 70 Trao Đổi Chồng

Thập Niên 70 Trao Đổi Chồng

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Nữ Phụ Xuyên Sách Chỉ Muốn Tu Tiên

Nữ Phụ Xuyên Sách Chỉ Muốn Tu Tiên

7.2/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Nữ Phụ

Chương 285
Thập Niên 70 Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Thập Niên 70 Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Nợ Em Một Tình Yêu Trọn Vẹn FULL

Nợ Em Một Tình Yêu Trọn Vẹn FULL

7.6/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 111
Đừng Khóc Mà Anh Chịu Thua Rồi

Đừng Khóc Mà Anh Chịu Thua Rồi

7.9/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 6
Ta Tiễn Tiên Quân Đi Ngồi Đại Lao

Ta Tiễn Tiên Quân Đi Ngồi Đại Lao

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 32
Thập Niên 60 Mang Theo Hệ Thống Nuôi Con Làm Ruộng

Thập Niên 60 Mang Theo Hệ Thống Nuôi Con Làm Ruộng

7.3/10
11.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 584
Phượng Hoàng Vô Song FULL

Phượng Hoàng Vô Song FULL

7/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 111
Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Ác Độc

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Ác Độc

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 5
Phồn Hoa Loạn Vũ

Phồn Hoa Loạn Vũ

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 17
Tùy Thân Liệp Thú Không Gian Bản Dịch

Tùy Thân Liệp Thú Không Gian Bản Dịch

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1230
Em Là Mật Ngọt Của Anh 2 FULL

Em Là Mật Ngọt Của Anh 2 FULL

7.6/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 112
Cửu Gia Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế FULL

Cửu Gia Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế FULL

7.3/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 127
Lời Yêu Khó Nói FULL

Lời Yêu Khó Nói FULL

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 46
Oan Gia Thành Đôi FULL

Oan Gia Thành Đôi FULL

7.3/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 50
Kế Hoạch Trăm Năm Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng FULL

Kế Hoạch Trăm Năm Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng FULL

7.6/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Chương 64
Tiểu Phú Bà Nhà Bạch Tổng FULL

Tiểu Phú Bà Nhà Bạch Tổng FULL

7.6/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ Dịch

Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ Dịch

7.9/10
11.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Chương 2472
Thập Niên 60 Phim Phóng Sự So Sánh Vận Mệnh

Thập Niên 60 Phim Phóng Sự So Sánh Vận Mệnh

7.9/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Cực Phẩm Nam Nhân Ảnh Đế Thỉnh Tự Trọng

Cực Phẩm Nam Nhân Ảnh Đế Thỉnh Tự Trọng

7.4/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Sổ Tay Chạy Nạn Sinh Tồn

Sổ Tay Chạy Nạn Sinh Tồn

7.1/10
8.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 556
Dục Vọng Thể Lỏng

Dục Vọng Thể Lỏng

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 3
Tôi nghi ngờ anh thích tôi

Tôi nghi ngờ anh thích tôi

8.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 49
Gia Đình Hạnh Phúc Của Trương Thanh Hạc FULL

Gia Đình Hạnh Phúc Của Trương Thanh Hạc FULL

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 12
Gói Hết Sự Dịu Dàng Của Trời Đất Gửi Cho Chị FULL

Gói Hết Sự Dịu Dàng Của Trời Đất Gửi Cho Chị FULL

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Teen

Chương 9
Lại Gần Bên Nhau

Lại Gần Bên Nhau

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 40
Có Một Loại Bi Thương

Có Một Loại Bi Thương

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 109
Chi Thần Điêu Đại Hiệp

Chi Thần Điêu Đại Hiệp

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Chương 25
Em Là Bà Xã Của Anh
7.6/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Thứ Đường
7.5/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Bà Cốt Khương Tô
7.4/10
1K

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước

Đại Lão Thời Tận Thế Ở Trong Tiểu Thuyết Tranh Đấu Trồng Trọt
7.9/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang
7.7/10
1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tu Luyện Thành Bất Tử Của Phàm Nhân
7.1/10
1K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Chính Truyện Đạo Làm Mẹ Kế
7/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Hôm Nay Boss Lại Tăng Ca Rồi! FULL
7.3/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Tôi Đoán Mệnh Cậu Vào Tù
7.5/10
1.8K

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước

[free]_trà sữa
8.5/10
5K

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Khó Theo Đuổi
7.9/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Âu Tổng Em Vẫn Ở Đây FULL
7.5/10
1.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Gió Qua Miền Nhiệt Đới
7.9/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bé Con Thần Tài Ba Tuổi
7.5/10
1.3K

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước

Chạy Nạn Làm Giàu Sau Khi Bị Lưu Đày Ta Giật Dây Cấp Trên Tạo Phản
7/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Cưới Anh Nhé FULL
7.9/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ám Nhật
7.9/10
1.1K

Thể loại: Lịch Sử, Dị Giới

Học Tỷ Hình Như Thích Tôi
7.5/10
1.1K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng
7.7/10
1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chiêu Một Nam Quỷ Làm Tức Phụ
7.7/10
1.1K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Tú Bà Và Quan Gia
7.3/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thất Nghiệp Sau Ta Đổi Nghề Sang Tu Tiên
7.6/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Triều Sa H
7.2/10
7.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Cánh Cửa Trọng Sinh Ở Mạt Thế
7.9/10
1.6K

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình

Ta Không Muốn Dính Kết Thảm Đâu FULL
7.5/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ
7.2/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Không Để Em Hay Biết FULL
7.2/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cố Chấp Chờ Em Vô Lượng Hải Để Dung Nguyệt
7.5/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngồi Chờ Tức Phụ Đến Công Lược
7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác

Tôi Sở Hữu Một Tinh Cầu Tinh Tế
7.7/10
1.1K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Mùa Xuân Của Ngài Cá Sấu
7.5/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Mang Theo Không Gian Trở Về Niên Đại Để Yêu Anh
7/10
2.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Mỹ Nhân Mưu
7.7/10
1.6K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Thập Niên 80 Cuộc Sống Ngọt Ngào Của Đôi Vợ Chồng Trong Ngõ Nhỏ
7.9/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 90 Xuyên Thành Nhập Liệm Sư Ở Hương Giang Huyền Học
7.5/10
1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Cục Vàng Thần Thám Văn Võ Cả Triều Tranh Nhau Sủng
7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường

Thượng Vị Bằng Cơ Thể Np
7.3/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Người Thắp Đèn
7.6/10
1K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Cuồng Si 2 FULL
7.5/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Em Ấy Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Tôi
7/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hôm Nay Lại Thu Hoạch Bàn Tay Vàng
7.4/10
1.1K

Thể loại: Linh Dị, Phương Tây

Tích Trữ Không Gian Khó Khăn Để Tồn Tại Trong Thế Giới Khủng Hoảng Convert
7.7/10
8.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Sương Mù - Nhan Lương Vũ FULL
7.5/10
1.3K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Cả Thế Giới Chỉ Có Ta Không Sợ Phản Diện FULL
7.4/10
5.7K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Thập Niên 80 Tái Hôn FULL
7.4/10
6.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn

Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL
7.1/10
5.4K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Mi Thượng Chí FULL
7.2/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thanh Cung Bí Sử
7.8/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Gả Cho Cố Chấp Chiến Thần Sau
7.1/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Phía Sau Lớp Mặt Nạ
7.3/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL
7.5/10
5.4K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL
7.1/10
4K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi
7.7/10
1.4K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Thập Niên 70 Phúc Bảo FULL
7.6/10
3.6K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Quá Độ Trầm Mê
7.3/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Thành Vai Ác Thiên Kim Ta Bạo Hồng
7.8/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thích nghiện
8.5/10
1.2K

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Kết hôn lâu sẽ hợp
8.5/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Thập Niên 80 Nàng Dâu Dũng Mãnh FULL
7.8/10
3.4K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL
7.3/10
4K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Thật Tốt Vì Có Anh Bên Đời
7.3/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tặng Cậu Ngàn Đoá Hướng Dương
7.4/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nhành Hồng Đỏ Năm Ấy FULL
7.5/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Trở Thành Nhân Vật Qua Đường A Tôi Cứu Vớt Anh Trai Phản Diện
7.8/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tường Hoa Năm Ấy
7.3/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thiên Duy Độc Khả FULL
7.3/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Linh Lan
7.9/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Người Ăn Cơm Thời Ngụy Tấn
7.3/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Bộ Truyện Sau Khi Happy Ending
7.8/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa FULL
7.5/10
6.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trương Tổng Lại Đi Đóng Phim Rồi
7.4/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cuộc Sống Thường Ngày Bên Võ Lang Tướng
7.5/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Thập Niên 70 Trao Đổi Chồng
7.2/10
1K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Nữ Phụ Xuyên Sách Chỉ Muốn Tu Tiên
7.2/10
3.1K

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Thập Niên 70 Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối
7.1/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Nợ Em Một Tình Yêu Trọn Vẹn FULL
7.6/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng Khóc Mà Anh Chịu Thua Rồi
7.9/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Ta Tiễn Tiên Quân Đi Ngồi Đại Lao
7.6/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Thập Niên 60 Mang Theo Hệ Thống Nuôi Con Làm Ruộng
7.3/10
11.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Phượng Hoàng Vô Song FULL
7/10
1.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Ác Độc
7.2/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Phồn Hoa Loạn Vũ
7.4/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Tùy Thân Liệp Thú Không Gian Bản Dịch
7.5/10
4.9K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Em Là Mật Ngọt Của Anh 2 FULL
7.6/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Cửu Gia Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế FULL
7.3/10
5.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Lời Yêu Khó Nói FULL
7.3/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Oan Gia Thành Đôi FULL
7.3/10
2.5K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Kế Hoạch Trăm Năm Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng FULL
7.6/10
3.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Tiểu Phú Bà Nhà Bạch Tổng FULL
7.6/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ Dịch
7.9/10
11.6K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Thập Niên 60 Phim Phóng Sự So Sánh Vận Mệnh
7.9/10
2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Cực Phẩm Nam Nhân Ảnh Đế Thỉnh Tự Trọng
7.4/10
1.6K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Sổ Tay Chạy Nạn Sinh Tồn
7.1/10
8.5K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Dục Vọng Thể Lỏng
7.5/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Tôi nghi ngờ anh thích tôi
8.5/10
1.8K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác

Gia Đình Hạnh Phúc Của Trương Thanh Hạc FULL
7.7/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn

Gói Hết Sự Dịu Dàng Của Trời Đất Gửi Cho Chị FULL
7.3/10
1.5K

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Teen

Lại Gần Bên Nhau
7.3/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Có Một Loại Bi Thương
7.6/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chi Thần Điêu Đại Hiệp
7.7/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại