Tác Giả Diệc Nguyện Vi Chi

Vạn Kiếp Phi Hoa

Vạn Kiếp Phi Hoa

8.3/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 40
Hoa Đào Nhỏ FULL

Hoa Đào Nhỏ FULL

7.1/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 20
Mrnpc Và Bạn Trai Đại Lão Của Cậu Ấy

Mrnpc Và Bạn Trai Đại Lão Của Cậu Ấy

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Thiếu niên có bệnh cố chấp thích tôi

Thiếu niên có bệnh cố chấp thích tôi

7.7/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 22
Cha nuôi ! con yêu người

Cha nuôi ! con yêu người

7.7/10
15.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Vương phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi

Vương phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi "xuyên không"

7.9/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Chương 59
Xách ba lô lên và đi

Xách ba lô lên và đi

7.7/10
6.1K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 140
Vô Hạn Trọng Sinh

Vô Hạn Trọng Sinh

8.9/10
16.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 56
Cảm Giác Bị Người Theo Dõi

Cảm Giác Bị Người Theo Dõi

8.5/10
5.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 18
Xách Ba Lô Lên Và Đi ( Tập 2 ) - Đừng chết ở Châu Phi

Xách Ba Lô Lên Và Đi ( Tập 2 ) - Đừng chết ở Châu Phi

8.5/10
12.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Xách Ba Lô Lên Và Đi (Tập 1)

Xách Ba Lô Lên Và Đi (Tập 1)

8.5/10
6.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Mị Dục

Mị Dục

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 15
Người Tình Bất Đắc Dĩ

Người Tình Bất Đắc Dĩ

7.5/10
17.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 13
Tam Vị Tiểu Thư Cá Tính Và Tam Vị Thiếu Gia Lạnh Lùng

Tam Vị Tiểu Thư Cá Tính Và Tam Vị Thiếu Gia Lạnh Lùng

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 7
Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người

Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 36
Ảnh Hậu Thích Ăn Hàng

Ảnh Hậu Thích Ăn Hàng

7.5/10
18K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 39
Say Say Kiều Thê

Say Say Kiều Thê

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 18
Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

7.5/10
39.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 99
Vạn Kiếp Phi Hoa
8.3/10
1.2K

Thể loại: Truyện Khác

Hoa Đào Nhỏ FULL
7.1/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Mrnpc Và Bạn Trai Đại Lão Của Cậu Ấy
7.5/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Thiếu niên có bệnh cố chấp thích tôi
7.7/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cha nuôi ! con yêu người
7.7/10
15.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Vương phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi
7.9/10
4.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Xách ba lô lên và đi
7.7/10
6.1K

Thể loại: Truyện Teen

Vô Hạn Trọng Sinh
8.9/10
16.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Cảm Giác Bị Người Theo Dõi
8.5/10
5.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Xách Ba Lô Lên Và Đi ( Tập 2 ) - Đừng chết ở Châu Phi
8.5/10
12.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Xách Ba Lô Lên Và Đi (Tập 1)
8.5/10
6.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Mị Dục
7.5/10
8.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Người Tình Bất Đắc Dĩ
7.5/10
17.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tam Vị Tiểu Thư Cá Tính Và Tam Vị Thiếu Gia Lạnh Lùng
7.5/10
2.3K

Thể loại: Truyện Teen

Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người
7.5/10
5.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ảnh Hậu Thích Ăn Hàng
7.5/10
18K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Say Say Kiều Thê
7.5/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
7.5/10
39.9K

Thể loại: Ngôn Tình