Tác Giả Yên Đan (Amber)

Dẫn Dụ Sói Vào Hang

Dẫn Dụ Sói Vào Hang

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 15
Giải Mã Trái Tim Em

Giải Mã Trái Tim Em

7.2/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 96
Hắc Miêu Đại Nhân Tình Yêu Bất Chợt FULL

Hắc Miêu Đại Nhân Tình Yêu Bất Chợt FULL

7.3/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 40
Dịu Dàng Trao Mỗi Em FULL

Dịu Dàng Trao Mỗi Em FULL

7.7/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 96
Say Ai Ngoài Say Em

Say Ai Ngoài Say Em

7.6/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 95
Người Cũ Còn Thương Bí Ẩn Phía Sau Gương

Người Cũ Còn Thương Bí Ẩn Phía Sau Gương

7.2/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha

Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha

7.9/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Lam Yên Triền Miên Trói Buộc!

Lam Yên Triền Miên Trói Buộc!

7.3/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 61
Dụ Hoặc Minh Tinh Mùi Hương Của Em

Dụ Hoặc Minh Tinh Mùi Hương Của Em

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Cưỡng Đoạt Ái Tình Nhan Tổng Xin Dừng Lại!

Cưỡng Đoạt Ái Tình Nhan Tổng Xin Dừng Lại!

7/10
65.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 74
Cạm Bẫy Hoa Hồng Bước Vào Tim Anh FULL

Cạm Bẫy Hoa Hồng Bước Vào Tim Anh FULL

7/10
9.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Ngạn Tổng Cuồng Si Đoạt Tình Từ Phút Đầu

Ngạn Tổng Cuồng Si Đoạt Tình Từ Phút Đầu

7.3/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Du Lan Truyện

Du Lan Truyện

7.4/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 5
Đã thuộc về em từ bao giờ

Đã thuộc về em từ bao giờ

7.7/10
18.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 52
Đường vòng đến bên em

Đường vòng đến bên em

7.5/10
71.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 106
Hãy gọi chú bằng anh

Hãy gọi chú bằng anh

7.8/10
22.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 42
Dẫn Dụ Sói Vào Hang
7.2/10
1K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Giải Mã Trái Tim Em
7.2/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hắc Miêu Đại Nhân Tình Yêu Bất Chợt FULL
7.3/10
1.6K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Dịu Dàng Trao Mỗi Em FULL
7.7/10
4.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Say Ai Ngoài Say Em
7.6/10
3K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị

Người Cũ Còn Thương Bí Ẩn Phía Sau Gương
7.2/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha
7.9/10
4.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Lam Yên Triền Miên Trói Buộc!
7.3/10
5.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Dụ Hoặc Minh Tinh Mùi Hương Của Em
7.5/10
5.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Cưỡng Đoạt Ái Tình Nhan Tổng Xin Dừng Lại!
7/10
65.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Cạm Bẫy Hoa Hồng Bước Vào Tim Anh FULL
7/10
9.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngạn Tổng Cuồng Si Đoạt Tình Từ Phút Đầu
7.3/10
7.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Du Lan Truyện
7.4/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Đã thuộc về em từ bao giờ
7.7/10
18.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đường vòng đến bên em
7.5/10
71.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hãy gọi chú bằng anh
7.8/10
22.2K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình