Tác Giả Zhihu

Gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy FULL

Gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy FULL

7.1/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 23
Giả Mạo Em Gái FULL

Giả Mạo Em Gái FULL

7.1/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 10
Tịnh Đế FULL

Tịnh Đế FULL

7.2/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 15
Sợ Gì Gió Mưa Ta Yêu Nhau FULL

Sợ Gì Gió Mưa Ta Yêu Nhau FULL

7.1/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 11
Cỗ Máy Thời Gian FULL

Cỗ Máy Thời Gian FULL

7.8/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 16
Ngõ Nhỏ Có Người Đang Đợi

Ngõ Nhỏ Có Người Đang Đợi

7.1/10
61.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 33
Cho Đến Khi Ta Ở Bên Nhau FULL

Cho Đến Khi Ta Ở Bên Nhau FULL

7.9/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 7
Giáo Bá Có Thuật Đọc Tâm FULL

Giáo Bá Có Thuật Đọc Tâm FULL

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 8
Hoa Hồng Và Hoa Nhài FULL

Hoa Hồng Và Hoa Nhài FULL

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 6
Tựa Mộng

Tựa Mộng

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Trọng Sinh

Chương 10
1001 Cách Diệt Trà Xanh FULL

1001 Cách Diệt Trà Xanh FULL

7.8/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 13
Bạn Trai Trúc Mã Đưa Vị Hôn Thê Đến Thăm Mộ Của Tôi FULL

Bạn Trai Trúc Mã Đưa Vị Hôn Thê Đến Thăm Mộ Của Tôi FULL

7.9/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 13
Tôi Đang Mang Thai Đứa Con Của Sếp FULL

Tôi Đang Mang Thai Đứa Con Của Sếp FULL

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 6
Ta Có Cái Mỏ Hỗn

Ta Có Cái Mỏ Hỗn

7.4/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 14
Bản Cung Không Cần Tranh Sủng! FULL

Bản Cung Không Cần Tranh Sủng! FULL

7.6/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 15
Gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy FULL
7.1/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Giả Mạo Em Gái FULL
7.1/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tịnh Đế FULL
7.2/10
1.7K

Thể loại: Đô Thị

Sợ Gì Gió Mưa Ta Yêu Nhau FULL
7.1/10
1.5K

Thể loại: Đô Thị

Cỗ Máy Thời Gian FULL
7.8/10
1.6K

Thể loại: Truyện Khác

Ngõ Nhỏ Có Người Đang Đợi
7.1/10
61.4K

Thể loại: Đô Thị

Cho Đến Khi Ta Ở Bên Nhau FULL
7.9/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Giáo Bá Có Thuật Đọc Tâm FULL
7.7/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hoa Hồng Và Hoa Nhài FULL
7.8/10
1.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn

Tựa Mộng
7.3/10
1.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn

1001 Cách Diệt Trà Xanh FULL
7.8/10
2.1K

Thể loại: Đoản Văn, Truyện Khác

Bạn Trai Trúc Mã Đưa Vị Hôn Thê Đến Thăm Mộ Của Tôi FULL
7.9/10
2.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn

Tôi Đang Mang Thai Đứa Con Của Sếp FULL
7.7/10
1.8K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Ta Có Cái Mỏ Hỗn
7.4/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Bản Cung Không Cần Tranh Sủng! FULL
7.6/10
5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại