Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3

7.5/10
2.5K

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: truonglaccung.wordpress.com

Trạng thái: Full

Editor: Thủy Linh Long
Beta-reader: Hầu lão bà bà, Tiểu Hi aka Hà Ảnh, Lynn
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, nhân x thú, HE.
Pairing: Na Lam x Mesel

Truyện Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt -  Bộ 3 của tác giả Mê Dương là câu chuyện tìm kiếm theo bảo vật của vương quốc sau hai bộ truyện kia. Na Lam vương tử tuấn mỹ lạnh lùng, phụng mệnh bước lên chiến hạm Articulatio No tìm kiếm  Xà Chi Hoàn, là báo vật thứ 3 mà vương quốc cần tìm sau " ‘Báo chi hoàn’ và ‘Hồ chi hoàn’ lần lượt tìm về rồi.

Nhưng trên con đường đi tìm bảo vật này hắn đã gặp phải một người đàn ông cao quý diễm lệ.. Công cuộc chinh phục hắn cũng bắt đầu từ đây khi n
hìn Na Lam vương tử hóa thân kim xà làm sao ‘cưỡi’ lên ‘Thiên hạ đệ nhất ma quỷ hạm trưởng’ 

‘Xà ngã kỵ thùy’ vì ngươi dấy lên làn sóng ‘dục’ cuồn cuộn ngất trời.

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3

7.5/10
2582
Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3

Tác giả :

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: truonglaccung.wordpress.com

Trạng thái: Full

Editor: Thủy Linh Long
Beta-reader: Hầu lão bà bà, Tiểu Hi aka Hà Ảnh, Lynn
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, nhân x thú, HE.
Pairing: Na Lam x Mesel

Truyện Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt -  Bộ 3 của tác giả Mê Dương là câu chuyện tìm kiếm... tiếp theo bảo vật của vương quốc sau hai bộ truyện kia. Na Lam vương tử tuấn mỹ lạnh lùng, phụng mệnh bước lên chiến hạm Articulatio No tìm kiếm  Xà Chi Hoàn, là báo vật thứ 3 mà vương quốc cần tìm sau " ‘Báo chi hoàn’ và ‘Hồ chi hoàn’ lần lượt tìm về rồi.

Nhưng trên con đường đi tìm bảo vật này hắn đã gặp phải một người đàn ông cao quý diễm lệ.. Công cuộc chinh phục hắn cũng bắt đầu từ đây khi n
hìn Na Lam vương tử hóa thân kim xà làm sao ‘cưỡi’ lên ‘Thiên hạ đệ nhất ma quỷ hạm trưởng’ 

‘Xà ngã kỵ thùy’ vì ngươi dấy lên làn sóng ‘dục’ cuồn cuộn ngất trời.

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Truyện cùng Tác giả

Muốn Thượng Liền Thượng

Muốn Thượng Liền Thượng

7.5/10
10.9K

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Trạng thái: Full

Nhất Chiến Thành Công

Nhất Chiến Thành Công

7.5/10
10.4K

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Trạng thái: Full

Nghịch Ái

Nghịch Ái

7.5/10
5.9K

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Trạng thái: Full

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

7.5/10
5.6K

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Trạng thái: Full

Cực Lạc Tiên Sư

Cực Lạc Tiên Sư

7.5/10
5.5K

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Trạng thái: Full

Sở Gia Huynh Đệ

Sở Gia Huynh Đệ

7.5/10
5.1K

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Cữu Tình Như Hỏa

Cữu Tình Như Hỏa

7.5/10
3.8K

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

7.5/10
3.7K

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Tuyệt Sắc Quốc Sư

Tuyệt Sắc Quốc Sư

7.5/10
3.5K

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Trạng thái: Full

Tiểu Lang Tướng Quân

Tiểu Lang Tướng Quân

7.5/10
3.3K

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Huyền Huyễn

Trạng thái: Full

Nhấn để mở bình luận

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3

Top Truyện Hay