Truyện full
Truyện hot

Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

8.8/10
12714

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 201
Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

9.4/10
3056

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 121
Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

8.9/10
17463

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 76
Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

8.8/10
13689

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Mạt Thế

Chương 62
Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

10.2/10
1466

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 58
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

7.5/10
28062

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 112
Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Sinh Tồn Thời Mạt Thế

8.3/10
13217

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Mạt Thế, Khoa Huyễn

Chương 145
Sống Lại, Độc Đế Đuổi Thê

Sống Lại, Độc Đế Đuổi Thê

7.5/10
26707

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 130
Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

7.5/10
24640

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Nữ Phụ

Chương 136
Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

9/10
74936

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 124
Ma Y Độc Phi

Ma Y Độc Phi

7.5/10
46008

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 206
Thiên Tài Khí Phi

Thiên Tài Khí Phi

7.5/10
40258

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu

Chương 167
Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi
8.8/10
12714

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý
9.4/10
3056

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn
8.9/10
17463

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh
8.8/10
13689

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ
10.2/10
1466

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
7.5/10
28062

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Sinh Tồn Thời Mạt Thế
8.3/10
13217

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Sống Lại, Độc Đế Đuổi Thê
7.5/10
26707

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế
7.5/10
24640

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
9/10
74936

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Ma Y Độc Phi
7.5/10
46008

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thiên Tài Khí Phi
7.5/10
40258

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Top Xuyên Không

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...