Thiên sư không làm huyền học

Thiên sư không làm huyền học

7.5/10
6K

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Linh Dị

Nguồn: wattpad

Trạng thái: Full

[Tác giả Thời Bất Đãi Ngã -- Thể loại: Đam Mỹ , Linh Dị , Hiện Đại ]

Bạn đang đọc truyện Thiên Sư Không Làm Huyền Học của tác giả Thời Bất Đãi Ngã. Trước khi sư phụ của Phượng Tiêu chết đã bảo xuống núi tìm một công việc, ông nghiêm túc dặn dò Phượng Tiêu, sau khi xuống núi phải tuân thủ luật pháp, người dưới núi đều tin tưởng khoa học, không mê tín. Phạm vi của mê tín bao quát nhưng không giới hạn trong xem bói, vẽ bùa, bắt quỷ, trừ yêu, luyện đan, sử dụng thuật pháp súc địa thành thốn, v.v…

Phượng Tiêu an táng cho sư phụ xong rồi xuống núi, hắn đứng dưới núi có phần chán nản, bởi vì những thứ hắn biết đều thuộc về mê tín.

Cố Lâm Tĩnh trời sinh linh thể, vốn là hạt giống tốt để tu luyện nhưng kinh mạch tắc nghẽn, lục khiếu không thông, không có cách nào tu thành, linh thể trở thành cơ thể đại bổ quỷ yêu muốn ăn, ngặt nỗi trong xương cốt y có hung thần, quỷ yêu lại không dám đến gần. Cố Lâm Tĩnh đã lớn từng này, gặp qua vô số Thiên Sư, y cảm thấy trâu bò nhất là Phượng Tiêu. Người này có thể vừa rải bùa đầy trời trói yêu vừa nắm Thiên Lôi quyết chém quỷ, vừa dáng vẻ trang nghiêm giáo dục chúng sinh đừng mê tín, mê tín không có tương lai.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Cháu Đích Tôn hoặc Thế Tử Hàn Tư Ân của cùng tác giả.

Mời các bạn tiếp tục đọc!

Thiên sư không làm huyền học

7.5/10
6082
Thiên sư không làm huyền học

Tác giả :

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Linh Dị

Nguồn: wattpad

Trạng thái: Full

[Tác giả Thời Bất Đãi Ngã -- Thể loại: Đam Mỹ , Linh Dị , Hiện Đại ]

Bạn đang đọc truyện Thiên Sư Không Làm Huyền Học của tác giả Thời Bất Đãi Ngã. Trước khi sư phụ của Phượng Tiêu chết đã bảo... hắn xuống núi tìm một công việc, ông nghiêm túc dặn dò Phượng Tiêu, sau khi xuống núi phải tuân thủ luật pháp, người dưới núi đều tin tưởng khoa học, không mê tín. Phạm vi của mê tín bao quát nhưng không giới hạn trong xem bói, vẽ bùa, bắt quỷ, trừ yêu, luyện đan, sử dụng thuật pháp súc địa thành thốn, v.v…

Phượng Tiêu an táng cho sư phụ xong rồi xuống núi, hắn đứng dưới núi có phần chán nản, bởi vì những thứ hắn biết đều thuộc về mê tín.

Cố Lâm Tĩnh trời sinh linh thể, vốn là hạt giống tốt để tu luyện nhưng kinh mạch tắc nghẽn, lục khiếu không thông, không có cách nào tu thành, linh thể trở thành cơ thể đại bổ quỷ yêu muốn ăn, ngặt nỗi trong xương cốt y có hung thần, quỷ yêu lại không dám đến gần. Cố Lâm Tĩnh đã lớn từng này, gặp qua vô số Thiên Sư, y cảm thấy trâu bò nhất là Phượng Tiêu. Người này có thể vừa rải bùa đầy trời trói yêu vừa nắm Thiên Lôi quyết chém quỷ, vừa dáng vẻ trang nghiêm giáo dục chúng sinh đừng mê tín, mê tín không có tương lai.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Cháu Đích Tôn hoặc Thế Tử Hàn Tư Ân của cùng tác giả.

Mời các bạn tiếp tục đọc!

DANH SÁCH CHƯƠNG

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Thiên sư không làm huyền học

Top Truyện Hay