Thông Thiên Chi Lộ


Lam quang linh quang lóe lên, một tu sĩ nữa xuất hiện.

Trong điện đã có hơn hai mươi tu sĩ Kim đan kỳ, sau khi Ngụy Tác và Hắc Lang chân nhân đến thì có thêm, sáu, bảy người nữa có mặt.

Được Hắc Lang chân nhân và Lữ Kỳ giới thiệu, Ngụy Tác hiểu sơ qua về gần hết số Kim đan tu sĩ có mặt, chỉ có bốn người mà Hắc Lang chân nhân và Lữ Kỳ cũng không biết.

Trong số này, Kim đan tu sĩ thuộc các tông môn chiếm quá nửa, hơn nữa dù là thuộc tông môn hay là tán tu, tuyệt đại bộ phận Kim đan tu sĩ hôm nay không chỉ đến từ Thiên Huyền đại lục nam bộ mà còn từ tây bộ, trung bộ.

Xem ra tu sĩ Kim đan kỳ đích xác tự tụ họp lại, long chơi với long, phượng giao kết phượng, không đủ tư cách thì dù biết cũng không thể góp mặt vào.

"Không ngờ cả y cũng đến."

Tu sĩ mới đến bước vào, các tu sĩ trong điện đều hơi đổi sắc, Hắc Lang chân nhân vaf Lữ Kỳ đang nói chuyện cũng kinh hãi, dừng lại.

"Vị này là ai?" Ngụy Tác biết lai lịch người này phi phàm nên quan sát kỹ.

Người này cũng là mỹ nam tử, mày kiếm mắt sao, tóc buộc bằng dải lụa xanh ra sau gáy, cực kỳ tiêu sai, mặt lưu kim pháp y bằng chất liệu như lụa, trông rất cổ kính, che kín cả chân, linh khí màu vàng xanh hình thành hình man hoang cổ thú như mãnh hổ bốn cánh.

Nếu tuyệt đại đa số tu sĩ có mặt ở đây, linh khí hóa hình đều tiên khí phiêu diêu thì của tu sĩ này đầy khí tức man hoang hung mãnh.

"Y khá nổi tiếng, là cung chủ Linh Thú cung Lệ Nhược Hải ở Vạn Thọ thành, Quý đạo hữu chắc đã nghe nói?" Hắc Lang chân nhân đáp.

"Y là sư tôn của Tâm Hữu Lan: Lệ Nhược Hải?" Ngụy Tác ngẩn người.

Linh Thú cung cung chủ đương nhiên cực kỳ nổi danh.

Không ít cao giai tu sĩ cho rằng trong mười lăm thành trì ở Thiên Huyền đại lục nam bộ nếu thật sự dốc bản lĩnh quyết đấu, lợi hại nhất có lẽ là Linh Thú cung cung chủ Lệ Nhược Hải.

"Hắc Lang chân nhân, Lữ đạo hữu, ai cũng bảo y thường mang theo cao giai yêu thú, các vị có biết y mang theo yêu thú gì không?" Vừa quan sát Linh Thú cung cung chủ, Ngụy Tác vừa hạ giọng hỏi.

"Lệ Nhược Hải không hay giao tiếp, tuy ai cũng bảo y luôn mang theo mấy cao giai yêu thú, nhưng tu sĩ giao thủ với y đều chết hết, nên cụ thể là yêu thú gì thì không ai biết." Lữ Kỳ truyền âm cho Ngụy Tác và Hắc Lang chân nhân, "Tại hạ biết Thứ Tinh chân nhân chết trong tay y, thần thông của y khẳng định hơn xa chúng ta, đừng nên trêu vào, y rất cố chấp, tính tình kỳ cục."

"Đấy là Vân Hàn chân nhân, trưởng lão Thăng Tiên tông, Thăng Tiên tông và Lăng Vân kiếm tông minh tranh ám đấu, luận bối phận theo tám chữ "tiên vân lưu đan, tứ hải thăng bình", tứ hải thăng bình là phổ thông đệ tử, chữ Lưu tự là trưởng lão, chữ Vân là tu vi kim đan, chữ Tiên là Thần huyền cảnh đại tu sĩ, có điều Thăng Tiên tông nghìn năm nay chưa có Thần huyền cảnh đại tu sĩ..."

"Là Bích Hồ chân nhân, tán tu ở vùng giữa Thiên Huyền đại lục trung bộ và bắc bộ, từ xa đến đây, ở giao dịch hội lần trước, tại hạ gặp y, linh khí hóa hình rất đặc biệt nên mới nhận ra"

"..."

Một lúc sau, lại có mấy tu sĩ lục tục đến.

"Không ngờ Kim đan tu sĩ giao dịch hội lại quy mô thế này."

Số lượng tu sĩ đến nơi và quy mô giao dịch hội khiến Ngụy Tác cả kinh.

Trong mấy tu sĩ đến nơi, Vân Hàn chân nhân và Bích Hồ chân nhân được Hắc Lang chân nhân cùng Lữ Kỳ giới thiệu đều có tu vi Kim đan lưỡng trọng.

Nếu không dùng thuật pháp đặc biệt che giấu tu vi thì qua khí tức, tu vi Kim đan lưỡng trọng đã có tới bốn người. Nguồn: https://truyenfull.vn

Số tu sĩ Kim đan kỳ có mặt đã là hơn ba mươi, linh khí hóa hình đủ màu, vân hà liễu nhiễu, khiến đại điện cũng hoa khôn tả, Ngụy Tác lần đầu tham gia tu sĩ Kim đan kỳ tụ hội chấn động như thấy tiên nhân tụ hội.


Lam quang liên tục lóe lên, mọi tu sĩ trong điện đều sững lại, lại có hai tu sĩ đi ra.

Lão đạo lùn thấp đi đầu mặc lam sắc đạo bào đầy phủ văn, đầu tóc khô vàng, mặt mũi bình thường nhưng linh khí ngưng thành từng tầm hôi hắc sắc phù lục sau lưng, phù văn ngoằn ngoèo như vẽ quỷ, không nhận ra là chữ gì.

Tu sĩ còn lại cao lớn, mặc tử sắc pháp bào, mặt mũi vuông vắn, uy nghiêm, linh khí màu vàng rực, hình thành hình kim giáp kỳ lân khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy uy thế ràn rạt.

Ngụy Tác lạnh buốt trong lòng.

Uuy áp của hai tu sĩ này con cao hơn tu sĩ Kim đan lưỡng trọng như Lệ Nhược Hải, linh khí chạm vào không khí tạo thành làn gió khiến cả đại điện xào xạc.

Gió nổi khiến linh khí hóa xuất của mọi Kim đan tu sĩ trong điện hơi chao chát, hai tu sĩ mới đến hình như hơi quá đà.

Hai tu sĩ này đều là Kim đan tam trọng đại tu sĩ.

"Tằng lão quái và Thiên La chân nhân cũng đến rồi." Hắc Lang chân nhân và Lữ Kỳ đều biến sắc.

"Hai người này lai lịch thế nào?" Ngụy Tác thản nhiên truyền âm hỏi.

"Tằng lão quái là thái thượng trưởng lão của Âm Phù tông ở Âm Phù thành tại Thiên Huyền đại lục đông bộ, trong đông bộ chư thành tuy Âm Phù tông không bằng Thăng Tiên tông, nhưng Tằng lão quái từ mấy chục năm nay đã được coi là Đông bộ đệ nhất tu sĩ, đông bộ chư thành không ai địch nổi." Hắc Lang chân nhân hạ giọng truyền âm cho Ngụy Tác: "Thiên La chân nhân là tán tu hành tung bất định, không ai biết động phủ của y ở đâu, nghe nói lúc trẻ y lấy được đạo thống truyện thừa của một thượng cổ tán tu nên mới được như ngày nay, công pháp rất đặc biệt, có thể khiến thân thể cứng như thai thể pháp bảo."

Hai tu sĩ này đến nơi, phần lớn tu sĩ đến trước đều tỏ ra kính sợ, Đông bộ chư thành đệ nhất tu sĩ Tằng lão quái ngồi xuống một cái ghế vàng, còn Thiên La chân nhân cũng không nói chuyện với ai, đến bên bốn tu sĩ đối diện Ngụy Tác, ngồi xuống mấp máy môi trò chuyện, hình như có quen bốn người.

Tiếp đó, lục lục tục tục có bảy, tám danh Kim đan tu sĩ nữa đến

Gần tối, trong đại điện Cực Lạc cung có mặt đến hơn bốn mươi tu sĩ Kim đan kỳ.

Số lượng nghe có vẻ không nhiều nhưng thật ra phi thường kinh nhân, cả mười lăm thành trì ở Thiên Huyền đại lục nam bộ và mười lăm thành trì ở đông bộ công lại mới đủ hai mươi Kim đan tu sĩ thuộc các tông môn, cộng thêm số Kim đan kỳ tán tu kiến lập động phủ và hoạt động gần nam bộ cùng đông bộ thì cũng không thể quá bốn mươi.

Hắc Lang chân nhân và Lữ Kỳ cho biết giao dịch hội lần này vì nể mặt Cực Lạc chân nhân chứ không thì số Kim đan tu sĩ đến dự tối đa chỉ hơn hai mươi người, không thể có số lượng kinh nhân như bây giờ.

Không có thêm tu sĩ Kim đan kỳ lộ diện.

Trời tối dần, tiếng trò chuyện trong điện cũng nhỏ đi.

Cực Lạc chân nhân có nói nghi thức nạp thiếp bắt đầu lúc hoàng hôn, xem ra sắp đến lúc ông ta lộ diện, nhưng tu sĩ cần đến đầu đã đến đủ.

...

Đột nhiên vang lên tiếng hú.

Quảng trường ngoài gian điện bắn lên mấy chục đạo hồng sắc quang diễm, chiếu rọi nửa cung điện.

Tiếng đàn ca sáo nhị vang vang.

Một hàng nữ tu xinh đẹp cầm đủ thứ từ trong màn mây ở cuối quảng trường đi ra.

"Phiền chư vị đạo hữu đợi lâu."

Ngụy Tác giật giật chân mày vì cùng tiếng nói dị thường uy nghiêm cất lên, kim quang chói lòa từ vân vụ phun trào, một tu sĩ đầu bạc, mặc áo đỏ dội mũ vàng, trông chỉ hơn bốn mươi tuổi xuất hiện.

Kim sắc linh khí ngưng thành hình bảo thụ kết quả quanh người này, kim quang lấp lóe theo tiết tấu khiến bảo thụ trông như liên tục hút thiên địa nguyên khí.Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Thông Thiên Chi Lộ