Tiểu minh, tôi bắt em về làm vợ !!!
Lô mấy nàng của tui, hiện tại do lịch học đặc ngẹt của tui nên chưa đủ thời gian để viết hoàn ss2 của truyện này. Thật lòng xin lỗi các nàng nhiều


Nhấn để mở bình luận

Tiểu minh, tôi bắt em về làm vợ !!!