When We Were Young

When We Were Young

7.5/10
2.3K

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Nguồn: knimare2014.wordpress.com

Trạng thái: Full

Edit + Beta:Có
Thể loại: Đoản, nhiều phần, hiện đại đô thị, ngược, nhiều CP, HE.

Truyện là những đoạn văn ngắn nhưng tình tiết gắn kết với nhau, xoay quanh qua hệ liệt vườn trường. Phần một nói về những tình tiết ngược thụ đến đoạn sau là ngược lại trên thực tế hình như chẳng ngược công chút nào thì phải.  Phần hai là ngược thụ mà bi kịch nhất chính là một người đồng tính yêu phải thẳng nam vốn là anh em tốt của mình.  Phần ba là một đoạn tình cảm thầm mến ― Nếu tôi nói ra, chúng ta liệu có bỏ lỡ hay không? Cho nên nói thầm mến cái gì đó, đều là cẩu huyết.

When We Were Young

7.5/10
2307
When We Were Young

Tác giả :

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Nguồn: knimare2014.wordpress.com

Trạng thái: Full

Edit + Beta:Có
Thể loại: Đoản, nhiều phần, hiện đại đô thị, ngược, nhiều CP, HE.

Truyện là những đoạn văn ngắn nhưng tình tiết gắn kết với nhau, xoay quanh qua hệ liệt vườn trường. Phần một nói về những tình tiết ngược thụ đến đoạn sau là ngược lại... công.  Nhưng trên thực tế hình như chẳng ngược công chút nào thì phải.  Phần hai là ngược thụ mà bi kịch nhất chính là một người đồng tính yêu phải thẳng nam vốn là anh em tốt của mình.  Phần ba là một đoạn tình cảm thầm mến ― Nếu tôi nói ra, chúng ta liệu có bỏ lỡ hay không? Cho nên nói thầm mến cái gì đó, đều là cẩu huyết.

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Truyện cùng thể loại

Nhấn để mở bình luận

When We Were Young

Top Truyện Hay