Cửa CungHắn và nàng trở thành phu thê mười ba năm, lập nàng làm hậu đã năm năm.

Hắn nói nàng là hiền thê điển hình trong thiên hạ, nàng cũng cho là hai người sẽ mãi nắm tay, tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau già đi.

Dù nữ tử trong cung luôn là sóng sau xô sóng trước, nhưng nàng biết với hắn nàng vẫn luôn khác biệt.

Mãi đến trước khi hắn đi nam tuần một tháng, hắn nói với nàng, “Quỳnh nhi, nàng giúp trẫm chăm sóc Tịch Nguyệt, nàng ấy mới vào cung, trẫm sợ trẫm vừa rời đi, sẽ có người khác gây khó dễ.


Hắn không phải muốn nàng trông coi hậu cung, mà chỉ giúp đỡ mình Liễu Chiêu Nghi…
Cho nên, bọn họ là phu thê, bọn họ luôn sánh vai cùng nhau,cùng tin tưởng nhau, chỉ là, đây không phải là yêu.

Hắn cho nàng tín nhiệm, cho nàng địa vị cao nhất, nhưng trong đó không bao gồm cả tình yêu.

Thế nhưng toàn bộ tình yêu của nàng đã dành cho hắn
Nàng vẫn mỉm cười gật đầu, chí ít hắn tin tưởng nàng, nàng vẫn là điều đặc biệt đối với hắn
Nhưng vào ngày hắn nam tuần, hắn vẫn quyết định đưa Liễu chiêu nghi theo.

Sự tin tưởng của hắn cuối cùng vẫn không quan trọng bằng tình yêu.

Như vậy, nàng có nên thu hồi lại tình yêu của mình không?
Máu lạnh như vậy, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Bên ngoài nàng vẫn là thê tử, là mẫu thân tốt, vẫn luôn quản lý hậu cung.

Nàng với hắn giờ đây chỉ nên là đối tác, có lẽ đây mới là dáng vẻ mà hoàng hậu nên có.

Thế nhưng, tại sao hắn lại đột nhiên cảm thấy không hài lòng, trách nàng không đủ tài đức để làm mẫu nghi thiên hạ?.


Nhấn để mở bình luận

Cửa Cung