Truyện full
Truyện hot

Dị Giới

Dị Giới là một thể loại truyện tiểu thuyết mang tính giả tưởng, xoay quanh những cuộc phiêu lưu và chiến đấu trong một thế giới khác, thường gọi là "Dị Giới". Đây là một thế giới có những quy luật riêng, có thể khác hoàn toàn so với thế giới thực.

Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn

Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn

7.6/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 435
Võng Du Kẻ Địch Của Toàn Bộ Server

Võng Du Kẻ Địch Của Toàn Bộ Server

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 538
Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

7.5/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 321
Tướng Môn Mãnh Nữ Dẫn Theo Manh Bảo Chạy Nạn

Tướng Môn Mãnh Nữ Dẫn Theo Manh Bảo Chạy Nạn

7.8/10
7.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 564
Thiên Kim Thật Và Thiên Kim Giả Hợp Tác Với Nhau

Thiên Kim Thật Và Thiên Kim Giả Hợp Tác Với Nhau

7/10
9.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Trinh Thám, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 1261
Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

7.5/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 286
Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ

Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ

7.7/10
8.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 388
Ngã Hữu Nhất Kiếm Bản Dịch

Ngã Hữu Nhất Kiếm Bản Dịch

7.1/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1100
Vườn Cây Của Tôi Nổi Tiếng Toàn Mạng

Vườn Cây Của Tôi Nổi Tiếng Toàn Mạng

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 42
Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

7.6/10
13K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Mạt Thế, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 712
Toàn Dân Ngự Thú Ta Có Thể Chứng Kiến Tin Tức Ẩn Giấu Dịch

Toàn Dân Ngự Thú Ta Có Thể Chứng Kiến Tin Tức Ẩn Giấu Dịch

7.8/10
5.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Võng Du

Chương 1680
Ta Làm Cẩm Lý Ở Trò Chơi Sinh Tồn

Ta Làm Cẩm Lý Ở Trò Chơi Sinh Tồn

7.1/10
8.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Linh Dị, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 1608
Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn
7.6/10
8.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Võng Du Kẻ Địch Của Toàn Bộ Server
7.5/10
4.5K

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước

Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn
7.5/10
7.5K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Tướng Môn Mãnh Nữ Dẫn Theo Manh Bảo Chạy Nạn
7.8/10
7.2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thiên Kim Thật Và Thiên Kim Giả Hợp Tác Với Nhau
7/10
9.3K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân
7.5/10
6.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ
7.7/10
8.9K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Ngã Hữu Nhất Kiếm Bản Dịch
7.1/10
4.9K

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước

Vườn Cây Của Tôi Nổi Tiếng Toàn Mạng
7.8/10
1.2K

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước

Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công
7.6/10
13K

Thể loại: Dị Giới, Mạt Thế

Toàn Dân Ngự Thú Ta Có Thể Chứng Kiến Tin Tức Ẩn Giấu Dịch
7.8/10
5.7K

Thể loại: Dị Giới, Võng Du

Ta Làm Cẩm Lý Ở Trò Chơi Sinh Tồn
7.1/10
8.6K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Top Dị Giới

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...