Truyện full
Truyện hot

Dị Năng

Nhân vật chính trong truyện dị năng thường là một người bình thường nhưng có khả năng đặc biệt, hoặc là một người sở hữu năng lực đặc biệt từ khi sinh ra. Các nhân vật này thường bị xã hội coi là kỳ lạ và bị phân biệt đối xử.

Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần

Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần

7.7/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 510
Nhân Sinh Hung Hãn

Nhân Sinh Hung Hãn

7/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 1624
Mang Theo Không Gian Cả Nhà Xuyên Cổ Chạy Nạn

Mang Theo Không Gian Cả Nhà Xuyên Cổ Chạy Nạn

7/10
8.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 396
Ma Lâm Thiên Hạ Bản Dịch

Ma Lâm Thiên Hạ Bản Dịch

7.4/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1020
Thiên Kim Thật Và Thiên Kim Giả Hợp Tác Với Nhau

Thiên Kim Thật Và Thiên Kim Giả Hợp Tác Với Nhau

7/10
9.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Trinh Thám, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 1212
Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn

Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn

7.6/10
8.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 410
Tướng Môn Mãnh Nữ Dẫn Theo Manh Bảo Chạy Nạn

Tướng Môn Mãnh Nữ Dẫn Theo Manh Bảo Chạy Nạn

7.8/10
6.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 521
Hôm Nay Quản Gia Ác Ma Vẫn Cố Gắng Cống Hiến

Hôm Nay Quản Gia Ác Ma Vẫn Cố Gắng Cống Hiến

7.1/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 17
Cuộc Sống Hàng Ngày Của Đại Sư Huyền Học

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Đại Sư Huyền Học

7.2/10
9.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 700
Mạt Thế Xuyên Không Về Tn70

Mạt Thế Xuyên Không Về Tn70

7/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Điền Văn, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 142
Người Trừ Tà Kết Minh Hôn

Người Trừ Tà Kết Minh Hôn

7.8/10
7.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 926
Kết Minh Hôn Cô Vợ Trẻ Là Ma

Kết Minh Hôn Cô Vợ Trẻ Là Ma

7.6/10
9.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Trinh Thám, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 926
Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần
7.7/10
4.4K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Nhân Sinh Hung Hãn
7/10
8.3K

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước

Mang Theo Không Gian Cả Nhà Xuyên Cổ Chạy Nạn
7/10
8.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Ma Lâm Thiên Hạ Bản Dịch
7.4/10
5K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Thiên Kim Thật Và Thiên Kim Giả Hợp Tác Với Nhau
7/10
9.1K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn
7.6/10
8.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Tướng Môn Mãnh Nữ Dẫn Theo Manh Bảo Chạy Nạn
7.8/10
6.6K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Hôm Nay Quản Gia Ác Ma Vẫn Cố Gắng Cống Hiến
7.1/10
1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Đại Sư Huyền Học
7.2/10
9.8K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Mạt Thế Xuyên Không Về Tn70
7/10
3.2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Người Trừ Tà Kết Minh Hôn
7.8/10
7.1K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Kết Minh Hôn Cô Vợ Trẻ Là Ma
7.6/10
9.1K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Top Dị Năng

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...