Truyện full
Truyện hot

Đam Mỹ H Văn

Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.

Hệ Thống Nam Phản Diện Công Lược Nam Chính

Hệ Thống Nam Phản Diện Công Lược Nam Chính

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác, Bách Hợp, Truyện Sủng, Truyện Teen

Chương 30
Bạo Quân - Dung Hằng

Bạo Quân - Dung Hằng

7.7/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 40
Tôi Trở Thành Ảnh Đế Nhờ Thuần Hoá Đám Công Điên

Tôi Trở Thành Ảnh Đế Nhờ Thuần Hoá Đám Công Điên

8.4/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 36
Tình Yêu Thôn Quê

Tình Yêu Thôn Quê

8.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 92
Tailhook

Tailhook

8.3/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 31
Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt

Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt

HOT
7.5/10
20.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 50
Tặng Bạn Hoa Hướng Dương

Tặng Bạn Hoa Hướng Dương

8.4/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 12
Luận Về Phương Pháp Cưa Đổ Nam Phụ Hữu Hiệu Nhất

Luận Về Phương Pháp Cưa Đổ Nam Phụ Hữu Hiệu Nhất

7.4/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 57
Lãnh Địa Tuyệt Đối

Lãnh Địa Tuyệt Đối

8.2/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 8
Hộp Kẹo Thiếc

Hộp Kẹo Thiếc

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 5
abo Nợ Đào Hoa Đeo Bám

abo Nợ Đào Hoa Đeo Bám

7.1/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 63
Cưỡng Cầu

Cưỡng Cầu

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 22

Top Đam Mỹ H Văn

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...