Truyện full
Truyện hot

Trọng Sinh

Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

7/10
12.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 88
Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức Thập Niên 70

Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức Thập Niên 70

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 34
Trùng Sinh Chi Chiêu Thánh

Trùng Sinh Chi Chiêu Thánh

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Việt Nam

Chương 15
Trọng Sinh Được Hotboy Trường Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim

Trọng Sinh Được Hotboy Trường Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim

7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 23
Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

7.1/10
5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 58
Minh Tinh Tiệm Ăn Tại Gia

Minh Tinh Tiệm Ăn Tại Gia

7.1/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 25
Garfield Báo Thù Ký

Garfield Báo Thù Ký

7.9/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 54
Mạt Thế Đến Ôm Chặt Bắp Đùi Của Lão Đại Ntr

Mạt Thế Đến Ôm Chặt Bắp Đùi Của Lão Đại Ntr

7/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 18
Vợ Cũ Thanh Niên Tri Thức Trọng Sinh

Vợ Cũ Thanh Niên Tri Thức Trọng Sinh

7.3/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 21
Chủ Tịch Nghiện Sủng

Chủ Tịch Nghiện Sủng

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 36
Lục Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Bác Sĩ Bí Ẩn Tận Trời

Lục Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Bác Sĩ Bí Ẩn Tận Trời

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 7
Hp Ta Là Duy Nhất

Hp Ta Là Duy Nhất

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 16
Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống
7/10
12.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức Thập Niên 70
7.5/10
2.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trùng Sinh Chi Chiêu Thánh
7.4/10
1.5K

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử

Trọng Sinh Được Hotboy Trường Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim
7/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại
7.1/10
5.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Minh Tinh Tiệm Ăn Tại Gia
7.1/10
1.7K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Garfield Báo Thù Ký
7.9/10
3.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Mạt Thế Đến Ôm Chặt Bắp Đùi Của Lão Đại Ntr
7/10
2.8K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường

Vợ Cũ Thanh Niên Tri Thức Trọng Sinh
7.3/10
1.6K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chủ Tịch Nghiện Sủng
7.5/10
3.4K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường

Lục Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Bác Sĩ Bí Ẩn Tận Trời
7.7/10
1.1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Hp Ta Là Duy Nhất
7.4/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Top Trọng Sinh

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...