Truyện full
Truyện hot

Truyện Sắc

Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.

Anna

Anna

8.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 7
Người thiếp xấu xí

Người thiếp xấu xí

8.5/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Truyện Gia Đấu, Truyện Khác

Chương 15
Kẹo cứng của đại ca

Kẹo cứng của đại ca

8.5/10
36.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 80
Trói buộc cả đời

Trói buộc cả đời

8.5/10
11K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 43
Cam chịu vì anh

Cam chịu vì anh

8.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Truyện Khác

Chương 2
Cùng quân hoan

Cùng quân hoan

8.5/10
19.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 54
Tình cờ cướp được tương tư

Tình cờ cướp được tương tư

8.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Điền Văn, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 5
Cảnh xuân trong mắt anh

Cảnh xuân trong mắt anh

8.5/10
13.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 23
Trúc mã ngạo kiều của tiểu thanh mai

Trúc mã ngạo kiều của tiểu thanh mai

8.5/10
19.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 20
Người đã rung động

Người đã rung động

8.5/10
13K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 45
Trúc mã này ta không cần nữa

Trúc mã này ta không cần nữa

8.5/10
12.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 27
Chim nhỏ

Chim nhỏ

8.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 2

Top Truyện Sắc

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...