Truyện full
Truyện hot

Nữ Phụ

Truyện kể về nhân vật chính là... nữ phụ trong các tiểu thuyết.

Không Muốn Làm Nữ Phụ Độc Ác

Không Muốn Làm Nữ Phụ Độc Ác

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 3
Con Gái Quốc Dân Ba Tuổi Rưỡi

Con Gái Quốc Dân Ba Tuổi Rưỡi

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 4
Cứu Vớt Bạo Quân Tàn Tật

Cứu Vớt Bạo Quân Tàn Tật

7.3/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 5
Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 6
Xuyên Nhanh Các Nam Chủ Hình Như Đều Quấn Lấy Ta

Xuyên Nhanh Các Nam Chủ Hình Như Đều Quấn Lấy Ta

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 24
Ai Nói Tôi Phải Làm Pháo Hôi

Ai Nói Tôi Phải Làm Pháo Hôi

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 3
Boss Hệ Mộc Chỉ Muốn Làm Cá Mặn Vườn Trường FULL

Boss Hệ Mộc Chỉ Muốn Làm Cá Mặn Vườn Trường FULL

7/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 30
Sau Khi Zombie Xem Tôi Là Đồng Loại

Sau Khi Zombie Xem Tôi Là Đồng Loại

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Mạt Thế, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 11
Nữ Phụ Bỏ Chồng FULL

Nữ Phụ Bỏ Chồng FULL

7.2/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 76
Trọng Sinh Nữ Phụ Lạnh Lùng Nam Chính Mau Tránh Xa FULL

Trọng Sinh Nữ Phụ Lạnh Lùng Nam Chính Mau Tránh Xa FULL

7.5/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 55
Xuyên Không Mất Rồi!

Xuyên Không Mất Rồi!

7.3/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 5
Nữ Phụ Muốn Lên Giường

Nữ Phụ Muốn Lên Giường

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 13
Không Muốn Làm Nữ Phụ Độc Ác
7.5/10
1K

Thể loại: Bách Hợp, Nữ Phụ

Con Gái Quốc Dân Ba Tuổi Rưỡi
7.8/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cứu Vớt Bạo Quân Tàn Tật
7.3/10
1K

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không

Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh
7.7/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Các Nam Chủ Hình Như Đều Quấn Lấy Ta
7.3/10
1.3K

Thể loại: Nữ Phụ, Truyện Khác

Ai Nói Tôi Phải Làm Pháo Hôi
7.5/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Boss Hệ Mộc Chỉ Muốn Làm Cá Mặn Vườn Trường FULL
7/10
1.7K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Sau Khi Zombie Xem Tôi Là Đồng Loại
7.9/10
1.1K

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước

Nữ Phụ Bỏ Chồng FULL
7.2/10
3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trọng Sinh Nữ Phụ Lạnh Lùng Nam Chính Mau Tránh Xa FULL
7.5/10
7.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Xuyên Không Mất Rồi!
7.3/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nữ Phụ Muốn Lên Giường
7.1/10
1.2K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Top Nữ Phụ

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...