Truyện full
Truyện hot

Lịch Sử

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.

Cái thế song hài

Cái thế song hài

8.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Convert

Chương 205
Đại đường hố vương

Đại đường hố vương

8.2/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác, Convert

Chương 770
Ta mở tửu quán ở đại đường

Ta mở tửu quán ở đại đường

8.2/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác, Convert

Chương 684
Ta là một cái người nguyên thủy

Ta là một cái người nguyên thủy

7.9/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Convert

Chương 1327
Tam quốc chi tào gia nghịch tử

Tam quốc chi tào gia nghịch tử

8/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác, Convert

Chương 391
Nguyền rủa chi long

Nguyền rủa chi long

7.9/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Convert

Chương 1681
Thế tử thực hung

Thế tử thực hung

8.1/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác, Convert

Chương 813
Triều vi điền xá lang

Triều vi điền xá lang

7.9/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác, Convert

Chương 474
Trẫm lại không muốn làm hoàng đế

Trẫm lại không muốn làm hoàng đế

8.2/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác, Convert

Chương 288
Nhận thầu đại minh

Nhận thầu đại minh

7.9/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Convert

Chương 1047
Đại đường tối cường siêu thần quân đoàn

Đại đường tối cường siêu thần quân đoàn

8.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác, Convert

Chương 1490
Đại đường chi đặc chủng quốc sư

Đại đường chi đặc chủng quốc sư

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác, Convert

Chương 1104

Top Lịch Sử

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...