Truyện full
Truyện hot

Đông Phương

Là những truyện có nội dung xảy ra ở các nước phương Đông.

Trái đất xuyên việt thời đại

Trái đất xuyên việt thời đại

8.1/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn, Convert

Chương 1529
Lãnh cung đánh dấu tám mươi năm, ta cử thế vô địch

Lãnh cung đánh dấu tám mươi năm, ta cử thế vô địch

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn, Convert

Chương 59
Bắt đầu đánh dấu hàng tỉ võ hồn

Bắt đầu đánh dấu hàng tỉ võ hồn

8.2/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn, Convert

Chương 344
Hoàng tử này thật vô địch

Hoàng tử này thật vô địch

8/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn, Convert

Chương 479
Luân hồi đan đế

Luân hồi đan đế

8.3/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn, Convert

Chương 1384
Sư huynh của ta tuyệt thế vô song

Sư huynh của ta tuyệt thế vô song

8.2/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Tiên Hiệp, Convert

Chương 382
Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần

Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn, Convert

Chương 184
Toàn thế giới đều cho là ta biết tu tiên

Toàn thế giới đều cho là ta biết tu tiên

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn, Convert

Chương 227
Tây du: ta, tôn ngộ không, xuất thế chính là chuẩn thánh

Tây du: ta, tôn ngộ không, xuất thế chính là chuẩn thánh

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Tiên Hiệp, Convert

Chương 585
Ngự thú của ta đều là cấp độ thần thoại

Ngự thú của ta đều là cấp độ thần thoại

8.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn, Convert

Chương 466
Bất diệt bá thể quyết

Bất diệt bá thể quyết

7.8/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn, Convert

Chương 1547
Chiến dịch sử thi (đại mộng sơn hải vũ trụ)

Chiến dịch sử thi (đại mộng sơn hải vũ trụ)

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 54
Trái đất xuyên việt thời đại
8.1/10
2.9K

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn

Lãnh cung đánh dấu tám mươi năm, ta cử thế vô địch
7.7/10
1.4K

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn

Bắt đầu đánh dấu hàng tỉ võ hồn
8.2/10
1.7K

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn

Hoàng tử này thật vô địch
8/10
1.5K

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn

Luân hồi đan đế
8.3/10
2.3K

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn

Sư huynh của ta tuyệt thế vô song
8.2/10
1.2K

Thể loại: Đông Phương, Tiên Hiệp

Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần
7.9/10
1.1K

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn

Toàn thế giới đều cho là ta biết tu tiên
7.7/10
1.3K

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn

Tây du: ta, tôn ngộ không, xuất thế chính là chuẩn thánh
7.7/10
1.3K

Thể loại: Đông Phương, Tiên Hiệp

Ngự thú của ta đều là cấp độ thần thoại
8.1/10
1.2K

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn

Bất diệt bá thể quyết
7.8/10
2.1K

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn

Chiến dịch sử thi (đại mộng sơn hải vũ trụ)
7.8/10
1K

Thể loại: Đông Phương, Tiên Hiệp

Top Đông Phương

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...