Truyện full
Truyện hot

Đông Phương

Là những truyện có nội dung xảy ra ở các nước phương Đông.

Đại Tạng Kinh - Kinh Điển Phật Giáo

Đại Tạng Kinh - Kinh Điển Phật Giáo

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử, Đông Phương, Đô Thị, Mạt Thế, Phương Tây, Việt Nam, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 12
Ra Sức Đánh Yêu Quái Đưa Đi Xuất Đạo

Ra Sức Đánh Yêu Quái Đưa Đi Xuất Đạo

7.8/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước, Đông Phương, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 10
Dịch Đồ Nhi Có Chuyện Nói Thẳng Sư Tôn Cam Đoan Không Đánh Ngươi!

Dịch Đồ Nhi Có Chuyện Nói Thẳng Sư Tôn Cam Đoan Không Đánh Ngươi!

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn

Chương 16
Luận Đại Thừa Một Trăm Pháp Minh Môn

Luận Đại Thừa Một Trăm Pháp Minh Môn

7.2/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Cổ Đại, Lịch Sử, Đông Phương, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Mạt Thế, Phương Tây, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 25
Tôi Là Kẻ Phản Diện Đại Gia

Tôi Là Kẻ Phản Diện Đại Gia

7.4/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Đông Phương, Phương Tây, Nữ Phụ, Light Novel, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Chương 6
An thần lộ

An thần lộ

8.2/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn

Chương 50
Khai Thị Quyển 3- Hòa Thượng Tuyên Hóa

Khai Thị Quyển 3- Hòa Thượng Tuyên Hóa

7.1/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử, Đông Phương, Đô Thị, Mạt Thế, Phương Tây, Việt Nam, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 264
Khai Thị Quyển 1- Hòa Thượng Tuyên Hóa FULL

Khai Thị Quyển 1- Hòa Thượng Tuyên Hóa FULL

7.6/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử, Đông Phương, Điền Văn, Đô Thị, Mạt Thế, Phương Tây, Việt Nam, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 34
Võ Động Càn Khôn Ta Tới

Võ Động Càn Khôn Ta Tới

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đông Phương, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 11
Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Xám

Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Xám

7.9/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đông Phương, Điền Văn, Đô Thị, Mạt Thế, Phương Tây, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 31
Khóa Tu Mùa Đông Ở Tại Xóm Hạ Làng Hồng

Khóa Tu Mùa Đông Ở Tại Xóm Hạ Làng Hồng

7.3/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử, Đông Phương, Điền Văn, Đô Thị, Mạt Thế, Phương Tây, Việt Nam, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 25
Tứ Diệu Đế - Ajahn Sumedho

Tứ Diệu Đế - Ajahn Sumedho

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Dị Giới, Cổ Đại, Lịch Sử, Đông Phương, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Mạt Thế, Phương Tây, Việt Nam, Truyện Khác, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 12
Đại Tạng Kinh - Kinh Điển Phật Giáo
7.6/10
1.1K

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử

Ra Sức Đánh Yêu Quái Đưa Đi Xuất Đạo
7.8/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Dịch Đồ Nhi Có Chuyện Nói Thẳng Sư Tôn Cam Đoan Không Đánh Ngươi!
7.3/10
1.3K

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn

Luận Đại Thừa Một Trăm Pháp Minh Môn
7.2/10
1.7K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Tôi Là Kẻ Phản Diện Đại Gia
7.4/10
2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

An thần lộ
8.2/10
2K

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn

Khai Thị Quyển 3- Hòa Thượng Tuyên Hóa
7.1/10
4K

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử

Khai Thị Quyển 1- Hòa Thượng Tuyên Hóa FULL
7.6/10
3.1K

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử

Võ Động Càn Khôn Ta Tới
7.7/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Xám
7.9/10
2K

Thể loại: Cổ Đại, Đông Phương

Khóa Tu Mùa Đông Ở Tại Xóm Hạ Làng Hồng
7.3/10
1.7K

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử

Tứ Diệu Đế - Ajahn Sumedho
7.5/10
1.8K

Thể loại: Quân Sự, Dị Giới

Top Đông Phương

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...