Truyện full
Truyện hot

Đông Phương

Là những truyện có nội dung xảy ra ở các nước phương Đông.

Sư phụ, ta thật là chồng tương lai của ngươi !

Sư phụ, ta thật là chồng tương lai của ngươi !

7.9/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đông Phương, Đô Thị, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 30
Hoàng kim triệu hoán sư

Hoàng kim triệu hoán sư

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đông Phương, Huyền Huyễn

Chương 25
Long huyết chiến thần

Long huyết chiến thần

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1245
Ico, lâu đài trong màn sương

Ico, lâu đài trong màn sương

7.9/10
1000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Truyện Khác

Chương 34
Siêu năng lực

Siêu năng lực

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Đông Phương, Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Phương Tây, Light Novel, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 40
Ta có thể lấy ra độ thành thạo

Ta có thể lấy ra độ thành thạo

7.7/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Đô Thị, Truyện Khác, Võng Du, Kiếm Hiệp

Chương 741
Ta ở giang hồ làm đại hiệp

Ta ở giang hồ làm đại hiệp

7.9/10
9.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đông Phương, Trọng Sinh, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 628
Dị thế giới đạo môn

Dị thế giới đạo môn

7.8/10
9.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đông Phương, Phương Tây, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 741
Võng du đại tướng sư

Võng du đại tướng sư

7.6/10
7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Kiếm Hiệp

Chương 921
Thương nguyên đồ (convert)

Thương nguyên đồ (convert)

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đông Phương, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 105
Chư thiên chi phát khâu tướng quân

Chư thiên chi phát khâu tướng quân

7.9/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Lịch Sử, Đông Phương, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 440
Võ cực thần thoại

Võ cực thần thoại

7.9/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đông Phương, Huyền Huyễn

Chương 831