Truyện full
Truyện hot

Quan Trường

Là truyện kể về những khía cạnh cũng như quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chính trường.

Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

7/10
1067

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Quan Trường, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 97
Cao Quan

Cao Quan

7.5/10
148614

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 660
Lộng Triều

Lộng Triều

7.5/10
215177

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 2017
Trùng Sinh Chi Nha Nội

Trùng Sinh Chi Nha Nội

7.5/10
225837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 2153
Phong Khí Quan Trường

Phong Khí Quan Trường

7.5/10
41622

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 478
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ

7.5/10
432737

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Quan Trường, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 3132
Bố Y Quan Đạo

Bố Y Quan Đạo

7.5/10
139989

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 1303
Quan Đạo Thiên Kiêu

Quan Đạo Thiên Kiêu

7.5/10
158077

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường

Chương 1338
Đỉnh Cao Quyền Lực

Đỉnh Cao Quyền Lực

7.5/10
86011

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường

Chương 720
Quan Sách

Quan Sách

7.5/10
139265

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường

Chương 1316
Cảnh Lộ Quan Đồ

Cảnh Lộ Quan Đồ

7.5/10
156250

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Quan Trường, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 1399
Người Cầm Quyền

Người Cầm Quyền

7.5/10
133413

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 1334