Truyện full
Truyện hot

Quan Trường

Là truyện kể về những khía cạnh cũng như quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chính trường.

Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ

7.5/10
419436

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Quan Trường, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 3132
Quyền Tài

Quyền Tài

7.5/10
332746

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Quan Trường, Đô Thị

Chương 2032
Quan Thuật

Quan Thuật

7.5/10
458621

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 3662
Trùng Sinh Chi Nha Nội

Trùng Sinh Chi Nha Nội

7.5/10
219270

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 2153
Quan Khí​

Quan Khí​

7.5/10
242078

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Quan Trường, Đô Thị

Chương 1741
Quan Thần

Quan Thần

7.5/10
349550

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 2185
Bí Thư Trùng Sinh

Bí Thư Trùng Sinh

7.5/10
440383

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 2771
Người Cầm Quyền

Người Cầm Quyền

7.5/10
129639

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 1334
Phù Diêu

Phù Diêu

7.5/10
123051

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 830
Quan Gia

Quan Gia

7.5/10
242276

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 1354
Quan Lộ Thương Đồ

Quan Lộ Thương Đồ

7.5/10
156268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 1425
Quan Môn

Quan Môn

7.5/10
133010

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 1174