Truyện full
Truyện hot

Mạt Thế

Là truyện có bối cảnh tận thế, thế giới bị sụp đổ và diệt vong vì những thảm họa.

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

9/10
22984

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Mạt Thế, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 101
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

9.7/10
1609305

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Mạt Thế, Khoa Huyễn

Chương 2278
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

8.7/10
112620

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 491
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

7.5/10
87029

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Hài Hước, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 283
Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

8.8/10
13285

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Mạt Thế

Chương 57
Tiệm Ăn Của Quỷ (Tiệm Ăn Âm Dương)

Tiệm Ăn Của Quỷ (Tiệm Ăn Âm Dương)

8.8/10
10217

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Linh Dị, Mạt Thế, Huyền Huyễn

Chương 28
Giáo Hoàng Phản Nghịch

Giáo Hoàng Phản Nghịch

8.9/10
14326

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế, Huyền Huyễn

Chương 102
Vẫn Thạch Thiên Hàng

Vẫn Thạch Thiên Hàng

8.5/10
17774

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế, Khoa Huyễn

Chương 70
Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

7.5/10
59103

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 115
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

7.5/10
42757

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 147
Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi

Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi

7.5/10
40918

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 139
Tang Thế Tình Nhân

Tang Thế Tình Nhân

7.5/10
98436

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 320
Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan
9/10
22984

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
9.7/10
1609305

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
8.7/10
112620

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
7.5/10
87029

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh
8.8/10
13285

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Tiệm Ăn Của Quỷ (Tiệm Ăn Âm Dương)
8.8/10
10217

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị

Giáo Hoàng Phản Nghịch
8.9/10
14326

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Vẫn Thạch Thiên Hàng
8.5/10
17774

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký
7.5/10
59103

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh
7.5/10
42757

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi
7.5/10
40918

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Tang Thế Tình Nhân
7.5/10
98436

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Top Mạt Thế

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...