Truyện full
Truyện hot

Quân Sự

Truyện quân sự thường bắt đầu với sự tập trung vào nhân vật chính, là một người lính hoặc một sĩ quan trong quân đội, và cuộc sống của họ trước và trong chiến tranh. Những nhân vật khác có thể là đồng đội, cấp trên, đối thủ hoặc dân thường, tùy thuộc vào cốt truyện.

Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

7.5/10
9.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 407
Tướng Môn Mãnh Nữ Dẫn Theo Manh Bảo Chạy Nạn

Tướng Môn Mãnh Nữ Dẫn Theo Manh Bảo Chạy Nạn

7.8/10
9.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 729
Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn

Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn

7.6/10
9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 490
Trở Về Thập Niên 60 Cuộc Sống Phấn Đấu Của Kiều Thê

Trở Về Thập Niên 60 Cuộc Sống Phấn Đấu Của Kiều Thê

7.6/10
21.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 1965
Cơ Võ Phong Bạo Bản Dịch

Cơ Võ Phong Bạo Bản Dịch

7.7/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Khoa Huyễn

Chương 474
Thập Niên 90 Xuyên Thành Mèo Tôi Muốn Làm Công Cho Tổ Quốc

Thập Niên 90 Xuyên Thành Mèo Tôi Muốn Làm Công Cho Tổ Quốc

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường, Linh Dị, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 47
Thập Niên 90 Trọng Sinh Thành Quân Tẩu Trêu Nam Thần

Thập Niên 90 Trọng Sinh Thành Quân Tẩu Trêu Nam Thần

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 300
Thần Long Điện

Thần Long Điện

7.7/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 426
Căn Cứ Số 7 Bản Dịch

Căn Cứ Số 7 Bản Dịch

7.6/10
6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Quân Sự, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 1649
Xuyên Thành Người Phàm Tục Bần Hàn

Xuyên Thành Người Phàm Tục Bần Hàn

7.1/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Quan Trường, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 58
Yêu Hậu Mị Quốc

Yêu Hậu Mị Quốc

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Quan Trường, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 17
Sau Khi Nhà Giàu Tìm Ta Về

Sau Khi Nhà Giàu Tìm Ta Về

7.3/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Quân Sự, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 6
Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn
7.5/10
9.8K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Tướng Môn Mãnh Nữ Dẫn Theo Manh Bảo Chạy Nạn
7.8/10
9.4K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn
7.6/10
9K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Trở Về Thập Niên 60 Cuộc Sống Phấn Đấu Của Kiều Thê
7.6/10
21.9K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Cơ Võ Phong Bạo Bản Dịch
7.7/10
3.9K

Thể loại: Quân Sự, Khoa Huyễn

Thập Niên 90 Xuyên Thành Mèo Tôi Muốn Làm Công Cho Tổ Quốc
7.7/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường

Thập Niên 90 Trọng Sinh Thành Quân Tẩu Trêu Nam Thần
7.2/10
1.5K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Thần Long Điện
7.7/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự

Căn Cứ Số 7 Bản Dịch
7.6/10
6.9K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Xuyên Thành Người Phàm Tục Bần Hàn
7.1/10
2.5K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Yêu Hậu Mị Quốc
7.4/10
1.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Sau Khi Nhà Giàu Tìm Ta Về
7.3/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Top Quân Sự

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...