Truyện full
Truyện hot

Quân Sự

Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.

Chủ Nhân Dị Thế

Chủ Nhân Dị Thế

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 11
Diệt Thế Ma Đế

Diệt Thế Ma Đế

7.9/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Dị Giới, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 20
Hùng Thiên Đại Lục

Hùng Thiên Đại Lục

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Linh Dị, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 10
Đông A Nông Sự

Đông A Nông Sự

7.8/10
9.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Lịch Sử

Chương 155
Em Nghĩ Mình Có Thể Thắng Sao

Em Nghĩ Mình Có Thể Thắng Sao

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 16
Tứ Diệu Đế - Ajahn Sumedho

Tứ Diệu Đế - Ajahn Sumedho

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Dị Giới, Cổ Đại, Lịch Sử, Đông Phương, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Mạt Thế, Phương Tây, Việt Nam, Truyện Khác, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 12
Tiêu Diêu Du

Tiêu Diêu Du

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Cổ Đại, Lịch Sử, Hài Hước, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 10
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

7.1/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Lịch Sử, Đông Phương, Truyện Khác

Chương 128
Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

7/10
7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Huyền Huyễn

Chương 142
Lúc Biết Xuyên Không Thì Đã Muộn!

Lúc Biết Xuyên Không Thì Đã Muộn!

7.8/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Lịch Sử, Hài Hước, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 5
Âm Luật Vô Tình

Âm Luật Vô Tình

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Quan Trường, Lịch Sử, Đô Thị, Linh Dị, Mạt Thế, Truyện Khác, Thám Hiểm, Khoa Huyễn, Võng Du, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 41
Thịnh Sủng Phu Nhân Của Đại Thần

Thịnh Sủng Phu Nhân Của Đại Thần

7.3/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 56