Tác Giả Chilll

Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao

Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao

7.4/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 11
Hóa Đơn Tam Khúc

Hóa Đơn Tam Khúc

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Quan Trường, Trinh Thám, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 6
Quỷ Đạo Cầu Tiên Tòng Tương Tự Kỷ Luyện Thành Khôi Lỗi Khai Thủy - 诡道求仙 从将自己炼成傀儡开始

Quỷ Đạo Cầu Tiên Tòng Tương Tự Kỷ Luyện Thành Khôi Lỗi Khai Thủy - 诡道求仙 从将自己炼成傀儡开始

7/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đoản Văn, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 230
Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - 苟在妖武乱世修仙

Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - 苟在妖武乱世修仙

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị

Chương 5
Tâm Linh Chúa Tể

Tâm Linh Chúa Tể

7/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Dị Giới, Phương Tây, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 50
Sư Huynh Nói Đúng Sư Huynh Thuyết Đắc Đối - 师兄说得对

Sư Huynh Nói Đúng Sư Huynh Thuyết Đắc Đối - 师兄说得对

7.1/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Linh Dị, Mạt Thế, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị

Chương 5
Vô Thượng Chân Thân - 无上真身

Vô Thượng Chân Thân - 无上真身

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Phương Tây, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 5
Yêu Gia Sư

Yêu Gia Sư

7.7/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Truyện Ngược, Dị Giới, Quan Trường, Trinh Thám, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Linh Dị, Mạt Thế, Phương Tây, Ngôn Tình, Quân Sự, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Truyện Teen, Thám Hiểm, Võng Du, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 90
Phu Quân Muốn Em … Vợ

Phu Quân Muốn Em … Vợ

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 34
Truy Tình Ký Ức

Truy Tình Ký Ức

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 14
Gia Đình Cực Phẩm

Gia Đình Cực Phẩm

7.7/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Đô Thị, Truyện Teen, Light Novel, Huyền Huyễn

Chương 55
Vẽ Em Bằng Nỗi Nhớ

Vẽ Em Bằng Nỗi Nhớ

7/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 50
Miêu Nghị

Miêu Nghị

7.8/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50