Tác Giả Quyết Tuyệt

Thập Niên 80 Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng

Thập Niên 80 Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng

7.4/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Yêu Hậu Mị Quốc

Yêu Hậu Mị Quốc

7.4/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Quan Trường, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Tôi Nuôi Lớn Tỷ Phú Thế Giới

Tôi Nuôi Lớn Tỷ Phú Thế Giới

7.7/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 70
Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Chàng Vợ

Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Chàng Vợ

7.2/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 22
Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt

Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt

7.5/10
10.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 86
Xuyên Nhanh Cầm Tay

Xuyên Nhanh Cầm Tay

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 4
Độc Sủng Sửu Phu

Độc Sủng Sửu Phu

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 41
Hướng Dẫn Chăn Nuôi Thiên Địch

Hướng Dẫn Chăn Nuôi Thiên Địch

7.1/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 10
Sủng Phu Xuyên Nhanh

Sủng Phu Xuyên Nhanh

7.1/10
25.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 232
Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

7.4/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 8
Chung Tình 2

Chung Tình 2

7.7/10
16.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 195
Nam chính không thay người

Nam chính không thay người

7.9/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 69
Đoản văn hệ liệt hà bạng công tử

Đoản văn hệ liệt hà bạng công tử

7.8/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 22
Đại Thiếu Trở Về

Đại Thiếu Trở Về

6.2/10
48.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 83
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

9.6/10
57.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc, Mạt Thế, Đam Mỹ

Chương 98
Siêu Độ

Siêu Độ

8.5/10
2.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 8
Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính

Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính

9.6/10
8.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 27
Độc Sủng Ngốc Hậu

Độc Sủng Ngốc Hậu

7.5/10
314.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 137
Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 8
Cả Người Đều Là Bảo

Cả Người Đều Là Bảo

7.5/10
116.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 122
Ân Hữu Trọng Báo

Ân Hữu Trọng Báo

7.5/10
158.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 122
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần

Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần

7.5/10
24.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 112
Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

7.5/10
44.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Đam Mỹ

Chương 111
Thập Niên 80 Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng
7.4/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Yêu Hậu Mị Quốc
7.4/10
3.4K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Tôi Nuôi Lớn Tỷ Phú Thế Giới
7.7/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Chàng Vợ
7.2/10
2.2K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt
7.5/10
10.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Xuyên Nhanh Cầm Tay
7.3/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Độc Sủng Sửu Phu
7.5/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hướng Dẫn Chăn Nuôi Thiên Địch
7.1/10
3.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Sủng Phu Xuyên Nhanh
7.1/10
25.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Tiền Sử Dưỡng Phu Ký
7.4/10
4.4K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Chung Tình 2
7.7/10
16.4K

Thể loại: Dị Giới, Cổ Đại

Nam chính không thay người
7.9/10
6.2K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Đoản văn hệ liệt hà bạng công tử
7.8/10
4.2K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Đại Thiếu Trở Về
6.2/10
48.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
9.6/10
57.4K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc

Siêu Độ
8.5/10
2.8K

Thể loại: Truyện Khác

Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính
9.6/10
8.4K

Thể loại: Xuyên Không

Độc Sủng Ngốc Hậu
7.5/10
314.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)
7.5/10
3.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Cả Người Đều Là Bảo
7.5/10
116.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Ân Hữu Trọng Báo
7.5/10
158.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần
7.5/10
24.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân
7.5/10
44.4K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế