Tác Giả Đồ Mi Phu Nhân

Cả Nhà Thái Phó Xuyên Không Đến Hiện Đại

Cả Nhà Thái Phó Xuyên Không Đến Hiện Đại

7.8/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị

Chương 50
Cả Nhà Đều Xuyên Cổ Xuyên Kim

Cả Nhà Đều Xuyên Cổ Xuyên Kim

7.8/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Điền Văn

Chương 16
Hắn Ở Trên Mạng Chuyển Chính Thức

Hắn Ở Trên Mạng Chuyển Chính Thức

7/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Khoa Huyễn

Chương 43
Sau Khi Pháo Hôi Biến Thành Ngốc Nghếch

Sau Khi Pháo Hôi Biến Thành Ngốc Nghếch

7.4/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 30
Nhật Kí Nuôi Con Những Năm 75

Nhật Kí Nuôi Con Những Năm 75

7.7/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 46
Bjyx Tình Yêu Thời Nằm Vùng

Bjyx Tình Yêu Thời Nằm Vùng

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Hai Năm Trộm Về FULL

Hai Năm Trộm Về FULL

7.9/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 6
Anh Ấy Từ Chối Trở Thành Một Tên Cặn Bã Sau Ly Hôn

Anh Ấy Từ Chối Trở Thành Một Tên Cặn Bã Sau Ly Hôn

7.3/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 36
Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

7.3/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 58
Hỏa Tinh Hoán Địa Cầu FULL

Hỏa Tinh Hoán Địa Cầu FULL

7.1/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Thi Tiên Sinh Thân Yêu!

Thi Tiên Sinh Thân Yêu!

7.1/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 45
Sư Tôn Hắn Lấy Thân Nuôi Sói

Sư Tôn Hắn Lấy Thân Nuôi Sói

7.3/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 10
Phản Thiên Thượng Thương Nhân

Phản Thiên Thượng Thương Nhân

7.1/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 73
Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao

Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao

7.3/10
16.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt

Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt

7.2/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 8
Lê Minh Chi Thượng

Lê Minh Chi Thượng

7.8/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần

Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần

7.1/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Chương 30
Không Yêu Lúc Sau

Không Yêu Lúc Sau

7.2/10
11.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 90
Triêu Tần Mộ Sở

Triêu Tần Mộ Sở

7.6/10
7.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 71
Tiên sinh cà vạt của ngài lỏng rồi!

Tiên sinh cà vạt của ngài lỏng rồi!

7.8/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 25
My lord, my god

My lord, my god "ⅱ"

7.7/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 50
Triều vi điền xá lang

Triều vi điền xá lang

7.9/10
19.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác, Convert

Chương 491
Bắt đầu bị trường lạc công chúa bắt cóc

Bắt đầu bị trường lạc công chúa bắt cóc

8.1/10
15.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác, Convert

Chương 314
Hướng dẫn phân giải quỷ dị

Hướng dẫn phân giải quỷ dị

8/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Khoa Huyễn, Convert

Chương 84
Đấu phá chi ta có thể xuyên qua võ động

Đấu phá chi ta có thể xuyên qua võ động

7.9/10
9.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Convert

Chương 186
Rể quý trời cho

Rể quý trời cho

7.5/10
1.3M

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 2214
Lần cuối gọi tên em!

Lần cuối gọi tên em!

7.9/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 13
Hệ thống vô thượng thánh hoàng

Hệ thống vô thượng thánh hoàng

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 3
Chim công trắng

Chim công trắng

7.5/10
15.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 55
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

8.5/10
54.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 198
Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

8.3/10
77.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Khoa Huyễn

Chương 74
Hoàng Huynh Tại Thượng

Hoàng Huynh Tại Thượng

7.5/10
16.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 28
Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh

Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh

8.3/10
14.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 66
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm

8.5/10
43.9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 585
Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương

Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương

8.5/10
7.4K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Chương 44
Tùy Đường Diễn Nghĩa

Tùy Đường Diễn Nghĩa

8.5/10
27.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 100
Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu

Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu

8.5/10
27.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

8.5/10
108.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 405
Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi

Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi

6.6/10
13.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị

Chương 47
Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

8.6/10
123.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Sủng, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 370
Lần Cuối Gọi Tên Em!!!

Lần Cuối Gọi Tên Em!!!

3.8/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 13
Ngàn Năm Nam Chủ Cùng Vạn Năm Nam Xứng

Ngàn Năm Nam Chủ Cùng Vạn Năm Nam Xứng

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 16
Tên Khốn Đó Thật Mê Người

Tên Khốn Đó Thật Mê Người

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 3
Đại Minh Vương Hầu

Đại Minh Vương Hầu

7.5/10
21.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Lịch Sử

Chương 209
Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

7.5/10
61.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 582
Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ

7.5/10
11K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 132
Võ Đạo Bá Chủ

Võ Đạo Bá Chủ

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 34
Tôi Và Bạn Trai Cũ Cởi Áo Ngủ

Tôi Và Bạn Trai Cũ Cởi Áo Ngủ

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước, Đoản Văn

Chương 3
Hoa Giá

Hoa Giá

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
My Lord, My God (Ⅱ)

My Lord, My God (Ⅱ)

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 50
Võng Du Chi Tổng Tài Là Người Yêu

Võng Du Chi Tổng Tài Là Người Yêu

7.5/10
12.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 53
NewYork Thập Tam Nhai

NewYork Thập Tam Nhai

7.5/10
10K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Ức Vạn Tân Lang : Hào Môn Tổng Tài Ái Thượng Ngã

Ức Vạn Tân Lang : Hào Môn Tổng Tài Ái Thượng Ngã

7.5/10
10.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn

Chương 23
Kiều Thê Tranh Sủng

Kiều Thê Tranh Sủng

7.5/10
15.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 44
Em Là Siêu Sao

Em Là Siêu Sao

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 3
Hoan Hoan Chi Lạc: Nam Nhân Cực Phẩm Biến Thái

Hoan Hoan Chi Lạc: Nam Nhân Cực Phẩm Biến Thái

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh

Chương 1
Xà Yêu – Quân Phu Nhân

Xà Yêu – Quân Phu Nhân

7.5/10
7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 23
Phật Tổ Nhìn Không Thuận Mắt, Tiểu Lộ Giành Lại Soái Ca

Phật Tổ Nhìn Không Thuận Mắt, Tiểu Lộ Giành Lại Soái Ca

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 3
Nhất Gia Tam Khẩu

Nhất Gia Tam Khẩu

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 33
Kia Một Luồng Hy Vọng

Kia Một Luồng Hy Vọng

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 29
Bỏ Ngươi Cưới Ai

Bỏ Ngươi Cưới Ai

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

7.5/10
71.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị

Chương 299
Chủ Nhân Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi

Chủ Nhân Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi

7.5/10
8.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Minh Triều Ngụy Quân Tử

Minh Triều Ngụy Quân Tử

7.5/10
47K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Lịch Sử, Hài Hước, Kiếm Hiệp

Chương 409
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

7.5/10
36.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 183
Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

7.5/10
14.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 108
Dây Leo

Dây Leo

7.5/10
29.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 93
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

7.5/10
1.1M

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 1023
Cố Đô Khuynh Hàn

Cố Đô Khuynh Hàn

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 3
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

7.5/10
240.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Hài Hước, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 283
Nghịch Thế

Nghịch Thế

7.5/10
7.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 44
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

7.5/10
25.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Cả Nhà Thái Phó Xuyên Không Đến Hiện Đại
7.8/10
2.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Cả Nhà Đều Xuyên Cổ Xuyên Kim
7.8/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hắn Ở Trên Mạng Chuyển Chính Thức
7/10
2.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Sau Khi Pháo Hôi Biến Thành Ngốc Nghếch
7.4/10
3.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Nhật Kí Nuôi Con Những Năm 75
7.7/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Bjyx Tình Yêu Thời Nằm Vùng
7.2/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Hai Năm Trộm Về FULL
7.9/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Anh Ấy Từ Chối Trở Thành Một Tên Cặn Bã Sau Ly Hôn
7.3/10
5.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta
7.3/10
2.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hỏa Tinh Hoán Địa Cầu FULL
7.1/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Thi Tiên Sinh Thân Yêu!
7.1/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Sư Tôn Hắn Lấy Thân Nuôi Sói
7.3/10
1.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phản Thiên Thượng Thương Nhân
7.1/10
4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao
7.3/10
16.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt
7.2/10
1.8K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Lê Minh Chi Thượng
7.8/10
2.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần
7.1/10
2.7K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Không Yêu Lúc Sau
7.2/10
11.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Triêu Tần Mộ Sở
7.6/10
7.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Tiên sinh cà vạt của ngài lỏng rồi!
7.8/10
3.7K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

My lord, my god
7.7/10
3.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Triều vi điền xá lang
7.9/10
19.5K

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác

Bắt đầu bị trường lạc công chúa bắt cóc
8.1/10
15.1K

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác

Hướng dẫn phân giải quỷ dị
8/10
4.3K

Thể loại: Truyện Khác, Khoa Huyễn

Đấu phá chi ta có thể xuyên qua võ động
7.9/10
9.6K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Rể quý trời cho
7.5/10
1.3M

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Lần cuối gọi tên em!
7.9/10
1.5K

Thể loại: Truyện Teen

Hệ thống vô thượng thánh hoàng
7.6/10
1.3K

Thể loại: Tiên Hiệp

Chim công trắng
7.5/10
15.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
8.5/10
54.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi
8.3/10
77.9K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Hoàng Huynh Tại Thượng
7.5/10
16.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh
8.3/10
14.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
8.5/10
43.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương
8.5/10
7.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Tùy Đường Diễn Nghĩa
8.5/10
27.6K

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu
8.5/10
27.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
8.5/10
108.9K

Thể loại: Truyện Khác

Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi
6.6/10
13.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
8.6/10
123.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Lần Cuối Gọi Tên Em!!!
3.8/10
2.5K

Thể loại: Truyện Teen

Ngàn Năm Nam Chủ Cùng Vạn Năm Nam Xứng
7.5/10
3.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Tên Khốn Đó Thật Mê Người
7.5/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đại Minh Vương Hầu
7.5/10
21.7K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
7.5/10
61.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
7.5/10
11K

Thể loại: Ngôn Tình

Võ Đạo Bá Chủ
7.5/10
6.3K

Thể loại: Đông Phương, Trọng Sinh

Tôi Và Bạn Trai Cũ Cởi Áo Ngủ
7.5/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hoa Giá
7.5/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ

My Lord, My God (Ⅱ)
7.5/10
8.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Võng Du Chi Tổng Tài Là Người Yêu
7.5/10
12.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

NewYork Thập Tam Nhai
7.5/10
10K

Thể loại: Đam Mỹ

Ức Vạn Tân Lang : Hào Môn Tổng Tài Ái Thượng Ngã
7.5/10
10.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Kiều Thê Tranh Sủng
7.5/10
15.6K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Em Là Siêu Sao
7.5/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hoan Hoan Chi Lạc: Nam Nhân Cực Phẩm Biến Thái
7.5/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Xà Yêu – Quân Phu Nhân
7.5/10
7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phật Tổ Nhìn Không Thuận Mắt, Tiểu Lộ Giành Lại Soái Ca
7.5/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Nhất Gia Tam Khẩu
7.5/10
5.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Kia Một Luồng Hy Vọng
7.5/10
8.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Bỏ Ngươi Cưới Ai
7.5/10
3.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử
7.5/10
71.5K

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị

Chủ Nhân Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi
7.5/10
8.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Minh Triều Ngụy Quân Tử
7.5/10
47K

Thể loại: Xuyên Không, Lịch Sử

36 Chiêu Ly Hôn
7.5/10
36.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đế Phi Khuynh Thiên Hạ
7.5/10
14.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Dây Leo
7.5/10
29.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
7.5/10
1.1M

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Cố Đô Khuynh Hàn
7.5/10
1.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
7.5/10
240.5K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Nghịch Thế
7.5/10
7.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách
7.5/10
25.5K

Thể loại: Ngôn Tình