Tác Giả Quỳnh Park

Ngoan Dỗ Em [lichaeng]

Ngoan Dỗ Em [lichaeng]

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 58
Thiếu Tá Kết Hôn Đi [lichaeng]

Thiếu Tá Kết Hôn Đi [lichaeng]

8.4/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 67
Lấy Ông Chồng Ngốc [lichaeng]

Lấy Ông Chồng Ngốc [lichaeng]

7.8/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 66
[ H+ ] Vợ Chồng Manoban [lichaeng]

[ H+ ] Vợ Chồng Manoban [lichaeng]

7.1/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 48
Nhật Kí Theo Đuổi Vợ Của Anh Đầu Bếp [lichaeng]

Nhật Kí Theo Đuổi Vợ Của Anh Đầu Bếp [lichaeng]

7.9/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 68
Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài [lichaeng]

Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài [lichaeng]

8.4/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 35
Anh Xã Hay Ghen [lichaeng]

Anh Xã Hay Ghen [lichaeng]

7.3/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 24
[ H+ ] Thế Giới Thú Nhân [lichaeng]

[ H+ ] Thế Giới Thú Nhân [lichaeng]

7.9/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 86
[ H+ ] Yêu Em Thật Nhiều [lichaeng]

[ H+ ] Yêu Em Thật Nhiều [lichaeng]

8.2/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 98
[ H+ ] Lừa Gạt Tên Ngốc [lichaeng]

[ H+ ] Lừa Gạt Tên Ngốc [lichaeng]

7.4/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 97
[ H+ ] Mang Thai Hộ Cho Bà Cô Biến Thái [lichaeng]

[ H+ ] Mang Thai Hộ Cho Bà Cô Biến Thái [lichaeng]

7.1/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 56
[ H+ ] Ngày Đêm Muốn Thao Em [lichaeng]

[ H+ ] Ngày Đêm Muốn Thao Em [lichaeng]

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 52
[ H+ ] Bao Nuôi [lichaeng]

[ H+ ] Bao Nuôi [lichaeng]

7.7/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 113
[ H+ ] Năm Năm [lichaeng]

[ H+ ] Năm Năm [lichaeng]

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 92
Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn [lichaeng]

Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn [lichaeng]

8.2/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 91
[ H+ ] Bà Chủ Phòng Trọ Lẳng Lơ [lichaeng]

[ H+ ] Bà Chủ Phòng Trọ Lẳng Lơ [lichaeng]

7.3/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 64
[ H+ ] - Ép Buộc [lichaeng]

[ H+ ] - Ép Buộc [lichaeng]

7.3/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 71
Hôm Nay Otp Lại Show Ân Ái

Hôm Nay Otp Lại Show Ân Ái

7.8/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 50
Ngoan Dỗ Em [lichaeng]
7.6/10
1.7K

Thể loại: Truyện Khác

Thiếu Tá Kết Hôn Đi [lichaeng]
8.4/10
2.5K

Thể loại: Truyện Khác

Lấy Ông Chồng Ngốc [lichaeng]
7.8/10
2.1K

Thể loại: Truyện Khác

[ H+ ] Vợ Chồng Manoban [lichaeng]
7.1/10
2.4K

Thể loại: Truyện Khác

Nhật Kí Theo Đuổi Vợ Của Anh Đầu Bếp [lichaeng]
7.9/10
2.1K

Thể loại: Truyện Khác

Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài [lichaeng]
8.4/10
2K

Thể loại: Truyện Khác

Anh Xã Hay Ghen [lichaeng]
7.3/10
1.6K

Thể loại: Truyện Khác

[ H+ ] Thế Giới Thú Nhân [lichaeng]
7.9/10
2.9K

Thể loại: Truyện Khác

[ H+ ] Yêu Em Thật Nhiều [lichaeng]
8.2/10
2.7K

Thể loại: Truyện Khác

[ H+ ] Lừa Gạt Tên Ngốc [lichaeng]
7.4/10
2.4K

Thể loại: Truyện Khác

[ H+ ] Mang Thai Hộ Cho Bà Cô Biến Thái [lichaeng]
7.1/10
1.9K

Thể loại: Truyện Khác

[ H+ ] Ngày Đêm Muốn Thao Em [lichaeng]
7.5/10
2.1K

Thể loại: Truyện Khác

[ H+ ] Bao Nuôi [lichaeng]
7.7/10
3.6K

Thể loại: Truyện Khác

[ H+ ] Năm Năm [lichaeng]
7.5/10
2.1K

Thể loại: Truyện Khác

Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn [lichaeng]
8.2/10
2.3K

Thể loại: Truyện Khác

[ H+ ] Bà Chủ Phòng Trọ Lẳng Lơ [lichaeng]
7.3/10
3.7K

Thể loại: Truyện Khác

[ H+ ] - Ép Buộc [lichaeng]
7.3/10
2.5K

Thể loại: Truyện Khác

Hôm Nay Otp Lại Show Ân Ái
7.8/10
3.6K

Thể loại: Truyện Khác