Tác Giả Tam Nguyệt Tam Nhật Tình

Vét Sạch Kho Địch Y Phi Mang Con Lưu Đày Chạy Nạn

Vét Sạch Kho Địch Y Phi Mang Con Lưu Đày Chạy Nạn

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 3
Mười Năm Sau Khi Tôi Mất

Mười Năm Sau Khi Tôi Mất

8.1/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 3
Tận Thế Tới Rồi Đừng Mơ Bắt Nạt Được Ta

Tận Thế Tới Rồi Đừng Mơ Bắt Nạt Được Ta

7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Mạt Thế, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Thám Hiểm, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 7
Bác Sĩ Kê Cho Tôi Ít Thuốc

Bác Sĩ Kê Cho Tôi Ít Thuốc

8.3/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 57
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 10
Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài

Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài

8/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Bách Hợp

Chương 72
Cẩm Nang Sinh Tồn Trong Tiểu Thuyết Be

Cẩm Nang Sinh Tồn Trong Tiểu Thuyết Be

7.4/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 5
Mưa Bụi Thượng Hải

Mưa Bụi Thượng Hải

7.7/10
9.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 60
Một Nồi Thịt Nhỏ

Một Nồi Thịt Nhỏ

8.2/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 8
Xuyên Đến Hậu Tận Thế Ta Nhặt Rác Trồng Trọt Cứu Nhân Loại

Xuyên Đến Hậu Tận Thế Ta Nhặt Rác Trồng Trọt Cứu Nhân Loại

7.6/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Điền Văn, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Thám Hiểm

Chương 50
Tiến Hóa

Tiến Hóa

8.4/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 4
Thích Hay Không

Thích Hay Không

8.1/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 4
Kim Đan Là Hằng Tinh Ngươi Gọi Đây Là Tu Tiên Bản Dịch

Kim Đan Là Hằng Tinh Ngươi Gọi Đây Là Tu Tiên Bản Dịch

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Linh Dị, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 5
Tam Thập Tam Thiên

Tam Thập Tam Thiên

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 20
Sau Khi Xuyên Thư Ta Nỗ Lực Khiến Chồng Phá Sản

Sau Khi Xuyên Thư Ta Nỗ Lực Khiến Chồng Phá Sản

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 5
Lãnh Địa Tuyệt Đối

Lãnh Địa Tuyệt Đối

8.2/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 8
Dung Hoa Tựa Cẩn

Dung Hoa Tựa Cẩn

7.3/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 8
Cục Cưng Ngốc Nữ Tiểu Kiều Thê

Cục Cưng Ngốc Nữ Tiểu Kiều Thê

7.3/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 52
Sau Đêm Tân Hôn Bị Bỏ Rơi Ta Trói Định Với Hệ Thống Đại Tư Nông

Sau Đêm Tân Hôn Bị Bỏ Rơi Ta Trói Định Với Hệ Thống Đại Tư Nông

7.3/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Dị Giới, Quan Trường, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Thiên Tai Độn Hóa Khai Cục Trói Định Mộng Tưởng Trang Viên

Thiên Tai Độn Hóa Khai Cục Trói Định Mộng Tưởng Trang Viên

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Linh Dị, Mạt Thế, Đô Thị, Thám Hiểm

Chương 5
Chiến Thần Lâm Vũ

Chiến Thần Lâm Vũ

7.8/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 0
Độc Thoại

Độc Thoại

8.5/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Cam Xả Và Chuyện Tình Đường Đen

Cam Xả Và Chuyện Tình Đường Đen

7.9/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Teen

Chương 40
Cây Khô Gặp Xuân Về

Cây Khô Gặp Xuân Về

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 74
Trinh Quán Đại Nhàn Nhân

Trinh Quán Đại Nhàn Nhân

7.3/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Quan Trường, Quân Sự, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 15
Nữ Tướng Quân Nam Hướng Vãn Xuyên Đến Hiện Đại Làm Đỉnh Lưu Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss FULL

Nữ Tướng Quân Nam Hướng Vãn Xuyên Đến Hiện Đại Làm Đỉnh Lưu Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss FULL

7.8/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 850
Hôn Quân Ta Tiểu Ngạo Thiên Cổ

Hôn Quân Ta Tiểu Ngạo Thiên Cổ

8.5/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 248
Thập Niên 70 Quả Phụ Kén Chồng

Thập Niên 70 Quả Phụ Kén Chồng

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 4
Nam Chính Khóc Lóc Thảm Thiết Vì Tôi

Nam Chính Khóc Lóc Thảm Thiết Vì Tôi

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 5
Sắc Dụ H FULL

Sắc Dụ H FULL

7.8/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Bảo Xem Bói Chứ Không Kêu Bắt Quỷ

Bảo Xem Bói Chứ Không Kêu Bắt Quỷ

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đô Thị

Chương 6
Quốc Vương

Quốc Vương

7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Quan Trường, Quân Sự

Chương 50
Này Học Sinh Chuyển Trường

Này Học Sinh Chuyển Trường

7.6/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 48
Xuyên Thành Lão Thái Tinh Anh Người Khác Trốn Còn Ta Khai Hoang

Xuyên Thành Lão Thái Tinh Anh Người Khác Trốn Còn Ta Khai Hoang

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 3
Cải Tạo Gia Đình Vai Ác Ở Niên Đại Văn

Cải Tạo Gia Đình Vai Ác Ở Niên Đại Văn

7.3/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 50
Xuyên Đến Năm 80 Quả Phụ Xinh Đẹp Tái Hôn Với Sĩ Quan Đại Bá Ca

Xuyên Đến Năm 80 Quả Phụ Xinh Đẹp Tái Hôn Với Sĩ Quan Đại Bá Ca

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 3
Quán Ăn Mỹ Vị Ở Phù Thế

Quán Ăn Mỹ Vị Ở Phù Thế

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 5
Ngày Mà Anh Đến

Ngày Mà Anh Đến

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 10
Niên Đại 70 Vợ Chồng Phát Điên

Niên Đại 70 Vợ Chồng Phát Điên

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 6
Một Giấc Mơ Thu

Một Giấc Mơ Thu

8.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 27
Xuyên Đến Thập Niên 70 Ác Nữ Ta Ngược Tra Làm Giàu

Xuyên Đến Thập Niên 70 Ác Nữ Ta Ngược Tra Làm Giàu

7.1/10
5.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 660
Lá Khô Chờ Mùa Xuân

Lá Khô Chờ Mùa Xuân

8.1/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 5
Lá Khô Chờ Mùa Xuân

Lá Khô Chờ Mùa Xuân

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 5
Lá Khô Chờ Mùa Xuân

Lá Khô Chờ Mùa Xuân

7.4/10
1000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 5
Ẩm Thực Tạo Nên Tình Yêu Đôi Ta

Ẩm Thực Tạo Nên Tình Yêu Đôi Ta

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 7
Khi Vai Ác Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

Khi Vai Ác Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 5
Sau Khi Xuyên Qua Cùng Phu Quân Mang Hàng Tỷ Vật Tư Đi Làm Ruộng

Sau Khi Xuyên Qua Cùng Phu Quân Mang Hàng Tỷ Vật Tư Đi Làm Ruộng

7.8/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 50
Toàn Cầu Quái Vật Online

Toàn Cầu Quái Vật Online

7.6/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Khoa Huyễn, Đô Thị, Trọng Sinh, Võng Du

Chương 14
Đêm Tối Người Giữ Lửa

Đêm Tối Người Giữ Lửa

7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 19
Thập Niên 70 Nữ Giả Nam

Thập Niên 70 Nữ Giả Nam

7.6/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 50
Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt FULL

Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt FULL

7.2/10
31.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 145
Thầy Giáo Em Thích Anh! FULL

Thầy Giáo Em Thích Anh! FULL

7.8/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 73
Tiên Tử Xin Giúp Ta Trường Sinh

Tiên Tử Xin Giúp Ta Trường Sinh

7.7/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Chương 149
Khai Sinh Hoa

Khai Sinh Hoa

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 7
Làn Hương Sau Màn Trướng

Làn Hương Sau Màn Trướng

7.8/10
13.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 83
Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt FULL

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt FULL

7.4/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 51
Thập Niên 70 Mẹ Kế Đoàn Sủng Tiểu Nhãi Con FULL

Thập Niên 70 Mẹ Kế Đoàn Sủng Tiểu Nhãi Con FULL

7.9/10
10.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 30
Cô Gái Hư Hỏng H FULL

Cô Gái Hư Hỏng H FULL

7.4/10
11.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 20
Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo FULL

Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo FULL

7.1/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 40
Có Lòng Mãnh Hổ Cùng Tường Vi

Có Lòng Mãnh Hổ Cùng Tường Vi

7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 20
Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương

Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương

7.9/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 63
Tờ Giấy Nhỏ

Tờ Giấy Nhỏ

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 4
Đối Tác Phu Thê Thập Niên 70

Đối Tác Phu Thê Thập Niên 70

7.8/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 50
Ai Nói Enigma Và Omega Không Thể Bên Nhau

Ai Nói Enigma Và Omega Không Thể Bên Nhau

7.4/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Người Vợ Mất Trí Nhớ Của Trùm Xã Hội Đen Sến Súa

Người Vợ Mất Trí Nhớ Của Trùm Xã Hội Đen Sến Súa

7/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 10
Điên Rồi Sao Ngươi Gọi Cái Này Là Mục Sư

Điên Rồi Sao Ngươi Gọi Cái Này Là Mục Sư

7.1/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 19
Gả cho nam phụ câm điếc

Gả cho nam phụ câm điếc

8.5/10
10.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 86
Mạt Thế Trọng Sinh Đường Mặc Kỳ

Mạt Thế Trọng Sinh Đường Mặc Kỳ

7.1/10
7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Mạt Thế, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 70
Hà Ngộ

Hà Ngộ

7.2/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 6
Thập Niên 70 Xuyên Qua Nuôi Con Nằm Thẳng

Thập Niên 70 Xuyên Qua Nuôi Con Nằm Thẳng

7.3/10
7.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Hệ Thống Công Lược Mỹ Nhân Mềm Mại Là Trà Xanh

Hệ Thống Công Lược Mỹ Nhân Mềm Mại Là Trà Xanh

7.1/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 8
Thỏ Thỏ Phải Làm Đại Kiếm Tiên

Thỏ Thỏ Phải Làm Đại Kiếm Tiên

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 3
Chị Gái Tôi Tốt Nhất Thiên Hạ

Chị Gái Tôi Tốt Nhất Thiên Hạ

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 4
Trọng Sinh Anh Phạm Phải Một Sai Lầm

Trọng Sinh Anh Phạm Phải Một Sai Lầm

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 6
Mỹ Thực Quán Cơm Nhỏ Của Ông Ngoại

Mỹ Thực Quán Cơm Nhỏ Của Ông Ngoại

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Cường Giả Đô Thị

Cường Giả Đô Thị

7.8/10
7.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị

Chương 320
Tẫn Hoan Nhan

Tẫn Hoan Nhan

7.3/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 213
100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái Caca

100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái Caca

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 50
Pháp Y Dị Bản

Pháp Y Dị Bản

7.2/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 30
Cung đấu không bằng nuôi mèo

Cung đấu không bằng nuôi mèo

8.5/10
7.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 139
Cuộc Sống Thường Ngày Của Hồ Ly Và Giáo Thảo

Cuộc Sống Thường Ngày Của Hồ Ly Và Giáo Thảo

7.2/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 4
Ảnh Đế Anh Đi Nhầm Phòng Rồi

Ảnh Đế Anh Đi Nhầm Phòng Rồi

7.1/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 15
Cuộc Phản Công Của Fan Não Tàn

Cuộc Phản Công Của Fan Não Tàn

7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 4
Con Đường Trở Thành Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nông Thôn

Con Đường Trở Thành Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nông Thôn

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Nam Chủ Vì Ta Khóc Lóc Thảm Thiết Xuyên Nhanh

Nam Chủ Vì Ta Khóc Lóc Thảm Thiết Xuyên Nhanh

8.2/10
9.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 105
Nam Chính Cặn Bã Bị Bệnh Kiều FULL

Nam Chính Cặn Bã Bị Bệnh Kiều FULL

7.7/10
13.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 170
Xuyên Nhanh Đành Phải Làm Vai Chính Yêu Ta

Xuyên Nhanh Đành Phải Làm Vai Chính Yêu Ta

8.2/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 160
Đại Sư Tỷ Từ Bỏ Trị Liệu

Đại Sư Tỷ Từ Bỏ Trị Liệu

8/10
24K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Chương 501
70 Mẹ Kế Đoàn Sủng Tiểu Nhãi Con

70 Mẹ Kế Đoàn Sủng Tiểu Nhãi Con

7.1/10
32.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 360
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

7.4/10
15.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Quan Trường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 432
Con Đường Cáo Mệnh Của Bà Bà Nhà Nông

Con Đường Cáo Mệnh Của Bà Bà Nhà Nông

7.2/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 50
Ta Dựa Đoán Mệnh Bạo Hồng Tinh Tế

Ta Dựa Đoán Mệnh Bạo Hồng Tinh Tế

7.7/10
48.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Làn Đạn Đều Nói Ta Là Kịch Bản Tổ

Làn Đạn Đều Nói Ta Là Kịch Bản Tổ

7.6/10
9.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Hài Hước, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 179
Ta Ở Sinh Tồn Trong Trò Chơi Làm Xây Dựng

Ta Ở Sinh Tồn Trong Trò Chơi Làm Xây Dựng

7.5/10
14.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Trọng Sinh, Võng Du

Chương 279
Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng FULL

Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng FULL

7.4/10
7.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 77
Sau Khi Xuyên Sách Kiếm Được Chồng Đẹp Trai

Sau Khi Xuyên Sách Kiếm Được Chồng Đẹp Trai

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 3
Thập Niên 60 Có Nhân Duyên

Thập Niên 60 Có Nhân Duyên

7/10
10.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Phụ

Chương 5
Sau Trọng Sinh Thái Tử Phi Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Sau Trọng Sinh Thái Tử Phi Chỉ Muốn Làm Cá Muối

7.7/10
61.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 149
Núi Và Biển FULL

Núi Và Biển FULL

7.1/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 30
Vét Sạch Kho Địch Y Phi Mang Con Lưu Đày Chạy Nạn
7.4/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Mười Năm Sau Khi Tôi Mất
8.1/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tận Thế Tới Rồi Đừng Mơ Bắt Nạt Được Ta
7/10
1K

Thể loại: Điền Văn, Mạt Thế

Bác Sĩ Kê Cho Tôi Ít Thuốc
8.3/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
7.6/10
1.1K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài
8/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Cẩm Nang Sinh Tồn Trong Tiểu Thuyết Be
7.4/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Mưa Bụi Thượng Hải
7.7/10
9.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Một Nồi Thịt Nhỏ
8.2/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Xuyên Đến Hậu Tận Thế Ta Nhặt Rác Trồng Trọt Cứu Nhân Loại
7.6/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Tiến Hóa
8.4/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Thích Hay Không
8.1/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Kim Đan Là Hằng Tinh Ngươi Gọi Đây Là Tu Tiên Bản Dịch
7.5/10
1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Tam Thập Tam Thiên
7.4/10
1.2K

Thể loại: Tiên Hiệp

Sau Khi Xuyên Thư Ta Nỗ Lực Khiến Chồng Phá Sản
7.5/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Lãnh Địa Tuyệt Đối
8.2/10
2K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Dung Hoa Tựa Cẩn
7.3/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cục Cưng Ngốc Nữ Tiểu Kiều Thê
7.3/10
2.7K

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại

Sau Đêm Tân Hôn Bị Bỏ Rơi Ta Trói Định Với Hệ Thống Đại Tư Nông
7.3/10
2.6K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Thiên Tai Độn Hóa Khai Cục Trói Định Mộng Tưởng Trang Viên
7.5/10
1K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Chiến Thần Lâm Vũ
7.8/10
1000

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Độc Thoại
8.5/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Cam Xả Và Chuyện Tình Đường Đen
7.9/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cây Khô Gặp Xuân Về
7.5/10
4.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trinh Quán Đại Nhàn Nhân
7.3/10
1.4K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Nữ Tướng Quân Nam Hướng Vãn Xuyên Đến Hiện Đại Làm Đỉnh Lưu Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss FULL
7.8/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Hôn Quân Ta Tiểu Ngạo Thiên Cổ
8.5/10
4.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Quả Phụ Kén Chồng
7/10
1.1K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Nam Chính Khóc Lóc Thảm Thiết Vì Tôi
7.6/10
1.1K

Thể loại: Mạt Thế, Cổ Đại

Sắc Dụ H FULL
7.8/10
4.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Bảo Xem Bói Chứ Không Kêu Bắt Quỷ
7.5/10
1.1K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Quốc Vương
7/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Này Học Sinh Chuyển Trường
7.6/10
2.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Thành Lão Thái Tinh Anh Người Khác Trốn Còn Ta Khai Hoang
7.8/10
1.1K

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước

Cải Tạo Gia Đình Vai Ác Ở Niên Đại Văn
7.3/10
1.9K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Xuyên Đến Năm 80 Quả Phụ Xinh Đẹp Tái Hôn Với Sĩ Quan Đại Bá Ca
7.7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Quán Ăn Mỹ Vị Ở Phù Thế
7.2/10
1.1K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Ngày Mà Anh Đến
7.8/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Niên Đại 70 Vợ Chồng Phát Điên
7.9/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Một Giấc Mơ Thu
8.5/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Xuyên Đến Thập Niên 70 Ác Nữ Ta Ngược Tra Làm Giàu
7.1/10
5.7K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Lá Khô Chờ Mùa Xuân
8.1/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Lá Khô Chờ Mùa Xuân
7.2/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Lá Khô Chờ Mùa Xuân
7.4/10
1000

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Ẩm Thực Tạo Nên Tình Yêu Đôi Ta
7.6/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Khi Vai Ác Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn
7.2/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Sau Khi Xuyên Qua Cùng Phu Quân Mang Hàng Tỷ Vật Tư Đi Làm Ruộng
7.8/10
2.4K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Toàn Cầu Quái Vật Online
7.6/10
1.4K

Thể loại: Mạt Thế, Khoa Huyễn

Đêm Tối Người Giữ Lửa
7/10
1.5K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Nữ Giả Nam
7.6/10
5.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt FULL
7.2/10
31.1K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Thầy Giáo Em Thích Anh! FULL
7.8/10
2.5K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tiên Tử Xin Giúp Ta Trường Sinh
7.7/10
4.7K

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Khai Sinh Hoa
7.1/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Làn Hương Sau Màn Trướng
7.8/10
13.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt FULL
7.4/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thập Niên 70 Mẹ Kế Đoàn Sủng Tiểu Nhãi Con FULL
7.9/10
10.2K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Cô Gái Hư Hỏng H FULL
7.4/10
11.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo FULL
7.1/10
4.9K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Có Lòng Mãnh Hổ Cùng Tường Vi
7/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương
7.9/10
3.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tờ Giấy Nhỏ
7.8/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đối Tác Phu Thê Thập Niên 70
7.8/10
3.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ai Nói Enigma Và Omega Không Thể Bên Nhau
7.4/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Người Vợ Mất Trí Nhớ Của Trùm Xã Hội Đen Sến Súa
7/10
3.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Điên Rồi Sao Ngươi Gọi Cái Này Là Mục Sư
7.1/10
1.8K

Thể loại: Trọng Sinh, Võng Du

Gả cho nam phụ câm điếc
8.5/10
10.4K

Thể loại: Mạt Thế, Truyện Khác

Mạt Thế Trọng Sinh Đường Mặc Kỳ
7.1/10
7K

Thể loại: Điền Văn, Mạt Thế

Hà Ngộ
7.2/10
1.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Xuyên Qua Nuôi Con Nằm Thẳng
7.3/10
7.9K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Hệ Thống Công Lược Mỹ Nhân Mềm Mại Là Trà Xanh
7.1/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thỏ Thỏ Phải Làm Đại Kiếm Tiên
7.5/10
1.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chị Gái Tôi Tốt Nhất Thiên Hạ
7.2/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trọng Sinh Anh Phạm Phải Một Sai Lầm
7.1/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Mỹ Thực Quán Cơm Nhỏ Của Ông Ngoại
7.7/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Cường Giả Đô Thị
7.8/10
7.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Tẫn Hoan Nhan
7.3/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái Caca
7.5/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Pháp Y Dị Bản
7.2/10
1.9K

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác

Cung đấu không bằng nuôi mèo
8.5/10
7.2K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Cuộc Sống Thường Ngày Của Hồ Ly Và Giáo Thảo
7.2/10
1.3K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Ảnh Đế Anh Đi Nhầm Phòng Rồi
7.1/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cuộc Phản Công Của Fan Não Tàn
7/10
1.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Con Đường Trở Thành Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nông Thôn
7.4/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường

Nam Chủ Vì Ta Khóc Lóc Thảm Thiết Xuyên Nhanh
8.2/10
9.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nam Chính Cặn Bã Bị Bệnh Kiều FULL
7.7/10
13.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Xuyên Nhanh Đành Phải Làm Vai Chính Yêu Ta
8.2/10
8.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Đại Sư Tỷ Từ Bỏ Trị Liệu
8/10
24K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

70 Mẹ Kế Đoàn Sủng Tiểu Nhãi Con
7.1/10
32.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
7.4/10
15.1K

Thể loại: Dị Giới, Quan Trường

Con Đường Cáo Mệnh Của Bà Bà Nhà Nông
7.2/10
5.8K

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường

Ta Dựa Đoán Mệnh Bạo Hồng Tinh Tế
7.7/10
48.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Làn Đạn Đều Nói Ta Là Kịch Bản Tổ
7.6/10
9.2K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Ta Ở Sinh Tồn Trong Trò Chơi Làm Xây Dựng
7.5/10
14.5K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng FULL
7.4/10
7.2K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Sau Khi Xuyên Sách Kiếm Được Chồng Đẹp Trai
7.8/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thập Niên 60 Có Nhân Duyên
7/10
10.4K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông
7.5/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Sau Trọng Sinh Thái Tử Phi Chỉ Muốn Làm Cá Muối
7.7/10
61.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Núi Và Biển FULL
7.1/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ