Diệp An

Diệp An

7.7/10
2K

Thể loại: C7, D9, C4, C8, F4, E4 - Bạn đang đọc truyện Diệp An của tác giả Lai Tự Viễn Phương (Đến Từ Phương Xa). Diệp An không ngờ rằng mình lại được trọng sinh.

Địa cầu trải qua một hồi đại tai họa, Diệp An chỉ hy mình có thể tồn tại và sống sót, bằng mọi giá, cần thiết giữ vững bản tâm và sinh mạng.

Nếu yêu thích những câu chuyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công hoặc Lốp Xe Dự Phòng Ooc Mất Rồi


Thân mời
WattpadVN

Diệp An

7.7/10
2093
Diệp An

Thể loại: C7, D9, C4, C8, F4, E4 - Bạn đang đọc truyện Diệp An của tác giả Lai Tự Viễn Phương (Đến Từ Phương Xa). Diệp An không ngờ rằng mình lại được trọng sinh.

Địa cầu trải qua một hồi đại tai họa, Diệp An chỉ hy... vọng mình có thể tồn tại và sống sót, bằng mọi giá, cần thiết giữ vững bản tâm và sinh mạng.

Nếu yêu thích những câu chuyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công hoặc Lốp Xe Dự Phòng Ooc Mất Rồi


Thân mời
WattpadVN

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Diệp An

Top Truyện Hay