Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

8.1/10
1.2K

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Số chương: 11

Nguồn: wattpadvn

Ngày đăng: 4 Tháng trước

Cập nhật: 2 Ngày trước

Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn - Miêu Bát Tiên Sinh - Đô Thị, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống

Tên Hán Việt: Như Hà Tử Đắc Trọng Vu Thái Sơn [Khoái Xuyên] (如何死得重于泰山[快穿]) - Miêu Bát Tiên Sinh (猫八先生)
Thể Tương lai, Ngọt sủng, Sảng văn, Chủ thụ, HE
Editor: Muốn Ăn Thì Lăn Vào Bếp
Tình trạng bản gốc: Hoàn 194 chương

Văn án

Con người đã sinh ra thì cũng có lúc chết đi, cái chết, nếu xem nhẹ nó, thì nó chỉ tựa lông hồng, nếu thấy nó nặng, thì không khác gì Thái Sơn.Đây có thể xét theo hai khía cạnh, hoặc là tâm thái của người sắp từ giã cõi đời, hoặc là người ngoài đối mặt với cái chết của người khác,

Luôn có một vài người, rõ ràng là danh nhân một cõi, được vạn người kính ngưỡng, sở hữu năng lực tuyệt trần, lại bị chết nhẹ tựa lông hồng (*), không sao hiểu nổi. Người mà có thể trở thành danh nhân, tâm tính chắc chắn không tầm thường, kiểu người này khi chịu cái chết không xứng đáng, chắc chắn sẽ có chấp niệm trong lòng.

(* nhẹ tựa lông hồng: ở đây dùng với nghĩa "cái chết bị coi thường, không xứng đáng", khác với nghĩa tích cực "coi nhẹ cái chết" mà ta thường gặp)

Linh hồn có chấp niệm trong lòng, cũng không phải nhờ một bát canh Mạnh Bà là có thể làm họ quên hết chuyện cũ trong quá khứ, linh hồn không đủ thanh khiết thì không thể đi vào vòng luân hồi.

Lúc này, thì cần ——

Xin chào, đây là Bộ Tinh lọc linh hồn của Địa phủ, mã số 666 - Lục Hằng sẽ phục vụ ngài, tôn chỉ phục vụ của chúng tôi là: Đáp ứng yêu cầu được chết nặng tựa Thái Sơn của ngài, hơn nữa chắc chắn không OOC!

Lục Hằng: "Ghi danh sách sử rồi, đánh giá lần này chắc chắn sẽ có S+!"

Bộ trưởng: "Lục Hằng, sao cậu lại xé CP rồi! Trừ lương! Cắt thưởng! Cắt cắt cắt!!!"

Lục Hằng: "Lãnh đạo, cái này đúng là không phải lỗi của tôi mà QAQ"

Người bí ẩn: Sờ đầu. <

***

Tag: Đi xuyên thời không, Hệ thống, Xuyên nhanh, Truyện đọc sướng người, Thoải mái

Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lục Hằng ┃ Nhân vật phụ: Thích Không ┃ Khác: (không có)

Một câu tóm tắt: Được chết nặng tựa Thái Sơn là một công việc đòi hòi kỹ thuật.

Dàn ý: (chờ được bổ sung)

***

Danh sách các thế giới

[1] Thế giới thứ nhất: Trung tá Beta hy sinh bản thân cho đất nước

[2] Thế giới thứ hai: Đại yêu Ba Xà tài hoa tuyệt trần (có tình tiết công là người tu Phật và phá giới, cần cân nhắc và chống chỉ định với những ai dị ứng)

[3] Thế giới thứ ba: Thiên sư thời tận thế không rành chuyện đời

[4] Thế giới thứ tư: Giáo Hoàng bệ hạ gieo rắc Thánh quang

[5] Thế giới thứ năm: Ngài Giáo chủ nam mặc đồ giả nữ

[6] Thế giới thứ sáu: Võ sĩ trừ tà nổi tiếng khắp Internet

[7] Thế giới thứ bảy: Thế tử Thân vương moe cả vũ trụ

[8] Thế giới thứ tám: Sư tôn cao ngạo lạnh lùng vô tình vô dục

[9] Thế giới cuối cùng

Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

8.1/10
1274
Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

Tác giả :

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Số chương: 11

Nguồn: wattpadvn

Ngày đăng: 4 Tháng trước

Cập nhật: 2 Ngày trước

Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn - Miêu Bát Tiên Sinh - Đô Thị, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống

Tên Hán Việt: Như Hà Tử Đắc Trọng Vu Thái Sơn [Khoái Xuyên] (如何死得重于泰山[快穿]) - Miêu Bát Tiên Sinh (猫八先生)
Thể... loại: Tương lai, Ngọt sủng, Sảng văn, Chủ thụ, HE
Editor: Muốn Ăn Thì Lăn Vào Bếp
Tình trạng bản gốc: Hoàn 194 chương

Văn án

Con người đã sinh ra thì cũng có lúc chết đi, cái chết, nếu xem nhẹ nó, thì nó chỉ tựa lông hồng, nếu thấy nó nặng, thì không khác gì Thái Sơn.Đây có thể xét theo hai khía cạnh, hoặc là tâm thái của người sắp từ giã cõi đời, hoặc là người ngoài đối mặt với cái chết của người khác,

Luôn có một vài người, rõ ràng là danh nhân một cõi, được vạn người kính ngưỡng, sở hữu năng lực tuyệt trần, lại bị chết nhẹ tựa lông hồng (*), không sao hiểu nổi. Người mà có thể trở thành danh nhân, tâm tính chắc chắn không tầm thường, kiểu người này khi chịu cái chết không xứng đáng, chắc chắn sẽ có chấp niệm trong lòng.

(* nhẹ tựa lông hồng: ở đây dùng với nghĩa "cái chết bị coi thường, không xứng đáng", khác với nghĩa tích cực "coi nhẹ cái chết" mà ta thường gặp)

Linh hồn có chấp niệm trong lòng, cũng không phải nhờ một bát canh Mạnh Bà là có thể làm họ quên hết chuyện cũ trong quá khứ, linh hồn không đủ thanh khiết thì không thể đi vào vòng luân hồi.

Lúc này, thì cần ——

Xin chào, đây là Bộ Tinh lọc linh hồn của Địa phủ, mã số 666 - Lục Hằng sẽ phục vụ ngài, tôn chỉ phục vụ của chúng tôi là: Đáp ứng yêu cầu được chết nặng tựa Thái Sơn của ngài, hơn nữa chắc chắn không OOC!

Lục Hằng: "Ghi danh sách sử rồi, đánh giá lần này chắc chắn sẽ có S+!"

Bộ trưởng: "Lục Hằng, sao cậu lại xé CP rồi! Trừ lương! Cắt thưởng! Cắt cắt cắt!!!"

Lục Hằng: "Lãnh đạo, cái này đúng là không phải lỗi của tôi mà QAQ"

Người bí ẩn: Sờ đầu. <

***

Tag: Đi xuyên thời không, Hệ thống, Xuyên nhanh, Truyện đọc sướng người, Thoải mái

Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lục Hằng ┃ Nhân vật phụ: Thích Không ┃ Khác: (không có)

Một câu tóm tắt: Được chết nặng tựa Thái Sơn là một công việc đòi hòi kỹ thuật.

Dàn ý: (chờ được bổ sung)

***

Danh sách các thế giới

[1] Thế giới thứ nhất: Trung tá Beta hy sinh bản thân cho đất nước

[2] Thế giới thứ hai: Đại yêu Ba Xà tài hoa tuyệt trần (có tình tiết công là người tu Phật và phá giới, cần cân nhắc và chống chỉ định với những ai dị ứng)

[3] Thế giới thứ ba: Thiên sư thời tận thế không rành chuyện đời

[4] Thế giới thứ tư: Giáo Hoàng bệ hạ gieo rắc Thánh quang

[5] Thế giới thứ năm: Ngài Giáo chủ nam mặc đồ giả nữ

[6] Thế giới thứ sáu: Võ sĩ trừ tà nổi tiếng khắp Internet

[7] Thế giới thứ bảy: Thế tử Thân vương moe cả vũ trụ

[8] Thế giới thứ tám: Sư tôn cao ngạo lạnh lùng vô tình vô dục

[9] Thế giới cuối cùng

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Truyện cùng Tác giả

Nhấn để mở bình luận

Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

Top Truyện Hay