Tác Giả Bách Sự Khả Nhạc Bát Gia Băng

Top Top FULL

Top Top FULL

7/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Vô Địch Hoán Linh

Vô Địch Hoán Linh

8.5/10
10.1K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 52
Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

8.6/10
87.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 99
Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

7.5/10
82.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 900
Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Hệ Thống Xin Xếp Hàng

7.5/10
18.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 124
Chiếm Đoạt Tiểu Bạch Thỏ

Chiếm Đoạt Tiểu Bạch Thỏ

7.5/10
1.2M

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 124
Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

7.5/10
68.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Khoa Huyễn

Chương 482
Tạo Thần

Tạo Thần

7.5/10
98.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 982
Chiến Thiên

Chiến Thiên

7.5/10
102.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 974
Thương Thiên Phách Huyết

Thương Thiên Phách Huyết

7.5/10
34.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 413
Vũ Thần

Vũ Thần

7.5/10
477K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1308