Tác Giả Phong Tiếp Minh Cầm

Ánh Trăng Sáng Trong Anh FULL

Ánh Trăng Sáng Trong Anh FULL

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hoá FULL

Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hoá FULL

7.5/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 83
Làm Nữ Đế Ở Thế Giới Luyến Ái Não

Làm Nữ Đế Ở Thế Giới Luyến Ái Não

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 9
Chỉ muốn làm tình với em (thanh dứu)

Chỉ muốn làm tình với em (thanh dứu)

8.5/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 14
Chỉ muốn làm tình với em (thanh dứu)

Chỉ muốn làm tình với em (thanh dứu)

8.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 13
Chỉ muốn làm tình với em (thanh dứu)

Chỉ muốn làm tình với em (thanh dứu)

8.5/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 17
Nụ Cười Của Nàng Tựa Nắng Mai

Nụ Cười Của Nàng Tựa Nắng Mai

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 13
Vài Ba Chuyện Của Mỹ Nhân Công Và Nóng Nảy Thụ FULL

Vài Ba Chuyện Của Mỹ Nhân Công Và Nóng Nảy Thụ FULL

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 5
Cưng Chiều Ảnh Hậu Bắt Cô Vợ Nhỏ Về Nhà!

Cưng Chiều Ảnh Hậu Bắt Cô Vợ Nhỏ Về Nhà!

7.8/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 58
Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ

Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ

7.6/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Teen, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 73
Mãi Mãi Chờ Em

Mãi Mãi Chờ Em

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 36
Luận Phương Pháp Tu Dưỡng Của Người Công Cụ

Luận Phương Pháp Tu Dưỡng Của Người Công Cụ

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 10
Quyết Tâm Không Chết Sớm

Quyết Tâm Không Chết Sớm

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 35
Thập Niên 70 Mỹ Nhân Kiều Mềm

Thập Niên 70 Mỹ Nhân Kiều Mềm

7.1/10
5.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!

7.2/10
16.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 167
Nữ Thần Toàn Năng Vả Mặt Trực Tuyến

Nữ Thần Toàn Năng Vả Mặt Trực Tuyến

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 12
Trúc Mã Khó Đoán

Trúc Mã Khó Đoán

7.1/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 95
Đại Boss Mafia Muốn Tôi Làm Thế Thân

Đại Boss Mafia Muốn Tôi Làm Thế Thân

7.8/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 48
Độc Nữ Tái Sinh Vương Gia Người Thất Sủng Rồi

Độc Nữ Tái Sinh Vương Gia Người Thất Sủng Rồi

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh

Chương 5
Đoản Văn - Siêu Đoản Văn

Đoản Văn - Siêu Đoản Văn

8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Xin Em, Đừng Đi

Xin Em, Đừng Đi

7.2/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 5
[longfic] A Space Left For You

[longfic] A Space Left For You

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 46
Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa 2

Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa 2

7.4/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Teen

Chương 119
Xuyên Thành Hồng Nương Sau Ta Thành Vạn Nhân Mê

Xuyên Thành Hồng Nương Sau Ta Thành Vạn Nhân Mê

7.3/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 221
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Thành Vai Ác Boss

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Thành Vai Ác Boss

7.9/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 13
Mãn Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng

Mãn Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng

7.4/10
9.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 168
Cắn Yêu Cả Một Đời

Cắn Yêu Cả Một Đời

7.3/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 16
Hảo Nam Nhân Bồi Dưỡng Hệ Thống Xuyên Nhanh

Hảo Nam Nhân Bồi Dưỡng Hệ Thống Xuyên Nhanh

7.1/10
12.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 501
Ta Là Một Thân Cây Hồng Hoang

Ta Là Một Thân Cây Hồng Hoang

8.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 146
80 Tái Giá Ma Ốm Bà Bà Cho Ta 10 Tỷ

80 Tái Giá Ma Ốm Bà Bà Cho Ta 10 Tỷ

8.4/10
29.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh, Light Novel

Chương 485
Nhân Vật Âm Phủ Bắt Chước Liêu Trai

Nhân Vật Âm Phủ Bắt Chước Liêu Trai

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 7
Yêu Thương Tìm Lại

Yêu Thương Tìm Lại

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 44
Nuông Chiều Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Ngược

Nuông Chiều Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Ngược

7.8/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 16
Phố Hạnh Vũ

Phố Hạnh Vũ

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 5
Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ FULL

Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ FULL

7.7/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 58
Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc FULL

Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc FULL

7.7/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 103
Cưới Nhầm Chồng Hào Môn

Cưới Nhầm Chồng Hào Môn

7.3/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 86
Nhật Ký Thú Cưng Ii Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Nhật Ký Thú Cưng Ii Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

7.4/10
14.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 297
Cô Hầu Gái Của Công Tước

Cô Hầu Gái Của Công Tước

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đô Thị

Chương 5
Long Vương Điện Hạ

Long Vương Điện Hạ

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 18
Muốn Nắm Tay Em Ngắm Sao Trời

Muốn Nắm Tay Em Ngắm Sao Trời

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Ta Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau Sủng

Ta Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau Sủng

7.6/10
10.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 501
Cậu Là O - Không! Tôi Là A!

Cậu Là O - Không! Tôi Là A!

7.6/10
13.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 120
Thị Mầu

Thị Mầu

7.9/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 43
Thập Niên 80 Tái Giá Ma Ốm Mẹ Chồng Cho Ta 10 Tỷ

Thập Niên 80 Tái Giá Ma Ốm Mẹ Chồng Cho Ta 10 Tỷ

7.8/10
7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 50
Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta

Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta

7.8/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 115
Cuộc Sống Hạnh Phúc - Tử Thanh Du

Cuộc Sống Hạnh Phúc - Tử Thanh Du

7.7/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 58
Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

7/10
17.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 167
Ta Là Mẹ Thần Đồng

Ta Là Mẹ Thần Đồng

7.8/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Phương Tây, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 64
Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

7.3/10
32.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 203
Trọng Sinh Về Lại Năm 1988

Trọng Sinh Về Lại Năm 1988

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 19
An Tĩnh Trong Em

An Tĩnh Trong Em

7.2/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 131
Cổ Tự Hào 1 U Minh Kỷ Sự

Cổ Tự Hào 1 U Minh Kỷ Sự

7.3/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 37
Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

7.4/10
5.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 71
Cốt Truyện Này Có Vấn Đề

Cốt Truyện Này Có Vấn Đề

7.8/10
25.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 79
Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng

Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Chương 57
Omega Của Đại Tá Cấm Dục

Omega Của Đại Tá Cấm Dục

7.6/10
24.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 139
Khúc Biến Tấu Goldberg

Khúc Biến Tấu Goldberg

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 11
Xuyên Thành Nữ Phụ Tiểu Thuyết Np

Xuyên Thành Nữ Phụ Tiểu Thuyết Np

7.2/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác

Chương 22
Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi

Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi

7.1/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 36
Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]

Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]

7.3/10
48.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Dị Giới, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 100
【cao H】hệ Thống Cải Tạo - Vô Liêu Đ...

【cao H】hệ Thống Cải Tạo - Vô Liêu Đ...

8.1/10
40.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Giới, Quan Trường, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 146
Yêu Em!

Yêu Em!

7.8/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Tôi Là Đàn Ông Tốt

Tôi Là Đàn Ông Tốt

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 5
Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70

Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70

7.9/10
9.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Nữ Phụ

Chương 50
Phần 1 Dệt Ngân Hà Cho Em FULL

Phần 1 Dệt Ngân Hà Cho Em FULL

7.6/10
8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 197
Phần 2 Dệt Ngân Hà Cho Em

Phần 2 Dệt Ngân Hà Cho Em

7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 21
Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

7.6/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 16
Bà Xã Đừng Trốn Nữa!

Bà Xã Đừng Trốn Nữa!

7.9/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Lại Qua Bảy Năm Anh Có Còn Yêu Em FULL

Lại Qua Bảy Năm Anh Có Còn Yêu Em FULL

7.1/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 5
Tiểu Tổ Tông Của Anh Ấy Thích Ăn Đồ Ngọt

Tiểu Tổ Tông Của Anh Ấy Thích Ăn Đồ Ngọt

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Nước Chảy Mây Vương

Nước Chảy Mây Vương

7.9/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 4
Thập Niên 60 Đại Nữ Xưởng Trưởng

Thập Niên 60 Đại Nữ Xưởng Trưởng

7.9/10
7.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 40
Vợ Nhỏ Nhút Nhát Chồng À! Anh Đừng Qua Đây

Vợ Nhỏ Nhút Nhát Chồng À! Anh Đừng Qua Đây

7.5/10
53.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 152
Thời Gian Không Nói Anh Yêu Em

Thời Gian Không Nói Anh Yêu Em

7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 10
Từ Khi Nào Đã Yêu Em

Từ Khi Nào Đã Yêu Em

7.4/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 10
Đoàn Sủng Cẩm Lý Ở Thập Niên 70

Đoàn Sủng Cẩm Lý Ở Thập Niên 70

7.6/10
10.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 49
Ngang Ngược Yêu Anh

Ngang Ngược Yêu Anh

7.9/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 9
Nhật Kí 365 Ngày Của Tôi

Nhật Kí 365 Ngày Của Tôi

7.8/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 21
Đội Trưởng Anh Yêu Em

Đội Trưởng Anh Yêu Em

7.1/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 17
Dẫn Sói Vào Nhà Vân Cát Cẩm Tú

Dẫn Sói Vào Nhà Vân Cát Cẩm Tú

7/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 61
Xuyên Nhanh Tôi Là Nguời Đàn Ông Tốt

Xuyên Nhanh Tôi Là Nguời Đàn Ông Tốt

7.2/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 24
Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

7.5/10
10.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 21
Quân Quyền Liêu Sắc

Quân Quyền Liêu Sắc

7.1/10
15.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Việt Nam

Chương 123
Với Gia Tài Bạc Triệu Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Với Gia Tài Bạc Triệu Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

7.3/10
12.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 76
Gia Tài Bạc Triệu Như Tôi Lại Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Gia Tài Bạc Triệu Như Tôi Lại Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

7/10
37.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 64
Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng

Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng

7.3/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Xuyên tới trước khi lão đại hắc hóa

Xuyên tới trước khi lão đại hắc hóa

8.5/10
10.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 31
Xuyên Nhanh Minh Hoàng Ở Trên Ta Ở Dưới

Xuyên Nhanh Minh Hoàng Ở Trên Ta Ở Dưới

7.4/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 36
Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

7.2/10
281.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 2214
Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện

Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện

7.3/10
57.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 141
Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế FULL

Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế FULL

7.6/10
28.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Truyện Nữ Cường

Chương 129
Gửi Cho Anh Một Tí Ngọt Ngào

Gửi Cho Anh Một Tí Ngọt Ngào

7.1/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Nam Trà Xanh Giả Gái Muốn Cưa Đổ Tôi

Nam Trà Xanh Giả Gái Muốn Cưa Đổ Tôi

7.3/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 24
Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá FULL

Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá FULL

7.9/10
47.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 104
Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh

Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh

7.6/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 59
Chủ Tịch Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chủ Tịch Đừng Ép Người Quá Đáng!

7.9/10
92.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 220
Chiêu Hoa Hỗn Loạn

Chiêu Hoa Hỗn Loạn

7.6/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 9
Mê điệp tình nhân chiến

Mê điệp tình nhân chiến

7.6/10
19.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 84
Nghi gia nghi thất

Nghi gia nghi thất

7.8/10
19.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 92
Ánh Trăng Sáng Trong Anh FULL
7.7/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hoá FULL
7.5/10
2K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu

Làm Nữ Đế Ở Thế Giới Luyến Ái Não
7.2/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Chỉ muốn làm tình với em (thanh dứu)
8.5/10
2K

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Chỉ muốn làm tình với em (thanh dứu)
8.5/10
1.5K

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Chỉ muốn làm tình với em (thanh dứu)
8.5/10
2.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Nụ Cười Của Nàng Tựa Nắng Mai
7.3/10
1.1K

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị

Vài Ba Chuyện Của Mỹ Nhân Công Và Nóng Nảy Thụ FULL
7.8/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Cưng Chiều Ảnh Hậu Bắt Cô Vợ Nhỏ Về Nhà!
7.8/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ
7.6/10
3.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mãi Mãi Chờ Em
7.2/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Luận Phương Pháp Tu Dưỡng Của Người Công Cụ
7/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Quyết Tâm Không Chết Sớm
7.8/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Thập Niên 70 Mỹ Nhân Kiều Mềm
7.1/10
5.6K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!
7.2/10
16.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Nữ Thần Toàn Năng Vả Mặt Trực Tuyến
7.5/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trúc Mã Khó Đoán
7.1/10
5.2K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Đại Boss Mafia Muốn Tôi Làm Thế Thân
7.8/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Độc Nữ Tái Sinh Vương Gia Người Thất Sủng Rồi
7.5/10
1.1K

Thể loại: Trọng Sinh

Đoản Văn - Siêu Đoản Văn
8/10
1.2K

Thể loại: Truyện Khác

Xin Em, Đừng Đi
7.2/10
1.2K

Thể loại: Truyện Khác

[longfic] A Space Left For You
7.5/10
1.5K

Thể loại: Truyện Khác

Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa 2
7.4/10
3.7K

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng

Xuyên Thành Hồng Nương Sau Ta Thành Vạn Nhân Mê
7.3/10
6K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Thành Vai Ác Boss
7.9/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mãn Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng
7.4/10
9.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Cắn Yêu Cả Một Đời
7.3/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hảo Nam Nhân Bồi Dưỡng Hệ Thống Xuyên Nhanh
7.1/10
12.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Ta Là Một Thân Cây Hồng Hoang
8.5/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

80 Tái Giá Ma Ốm Bà Bà Cho Ta 10 Tỷ
8.4/10
29.1K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Nhân Vật Âm Phủ Bắt Chước Liêu Trai
7.7/10
1.1K

Thể loại: Dị Giới, Linh Dị

Yêu Thương Tìm Lại
7.6/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nuông Chiều Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Ngược
7.8/10
1.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Phố Hạnh Vũ
7.8/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ FULL
7.7/10
5.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc FULL
7.7/10
5.9K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Cưới Nhầm Chồng Hào Môn
7.3/10
4.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nhật Ký Thú Cưng Ii Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn
7.4/10
14.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Cô Hầu Gái Của Công Tước
7.5/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Long Vương Điện Hạ
7.3/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Muốn Nắm Tay Em Ngắm Sao Trời
7.7/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau Sủng
7.6/10
10.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Cậu Là O - Không! Tôi Là A!
7.6/10
13.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thị Mầu
7.9/10
3K

Thể loại: Truyện Khác

Thập Niên 80 Tái Giá Ma Ốm Mẹ Chồng Cho Ta 10 Tỷ
7.8/10
7K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta
7.8/10
4K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Cuộc Sống Hạnh Phúc - Tử Thanh Du
7.7/10
4.5K

Thể loại: Truyện Khác

Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa
7/10
17.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Là Mẹ Thần Đồng
7.8/10
4.9K

Thể loại: Xuyên Không, Phương Tây

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch
7.3/10
32.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Trọng Sinh Về Lại Năm 1988
7.7/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

An Tĩnh Trong Em
7.2/10
4.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Cổ Tự Hào 1 U Minh Kỷ Sự
7.3/10
2.6K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ
7.4/10
5.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cốt Truyện Này Có Vấn Đề
7.8/10
25.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng
7.5/10
3.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Omega Của Đại Tá Cấm Dục
7.6/10
24.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Khúc Biến Tấu Goldberg
7.7/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Xuyên Thành Nữ Phụ Tiểu Thuyết Np
7.2/10
3.3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác

Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi
7.1/10
3.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]
7.3/10
48.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Dị Giới

【cao H】hệ Thống Cải Tạo - Vô Liêu Đ...
8.1/10
40.2K

Thể loại: Lịch Sử, Dị Giới

Yêu Em!
7.8/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Tôi Là Đàn Ông Tốt
7.4/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70
7.9/10
9.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phần 1 Dệt Ngân Hà Cho Em FULL
7.6/10
8.4K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Phần 2 Dệt Ngân Hà Cho Em
7/10
1.9K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi
7.6/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Bà Xã Đừng Trốn Nữa!
7.9/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Lại Qua Bảy Năm Anh Có Còn Yêu Em FULL
7.1/10
2.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tiểu Tổ Tông Của Anh Ấy Thích Ăn Đồ Ngọt
7.4/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Nước Chảy Mây Vương
7.9/10
1.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thập Niên 60 Đại Nữ Xưởng Trưởng
7.9/10
7.1K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Vợ Nhỏ Nhút Nhát Chồng À! Anh Đừng Qua Đây
7.5/10
53.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Thời Gian Không Nói Anh Yêu Em
7/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Từ Khi Nào Đã Yêu Em
7.4/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đoàn Sủng Cẩm Lý Ở Thập Niên 70
7.6/10
10.4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Ngang Ngược Yêu Anh
7.9/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nhật Kí 365 Ngày Của Tôi
7.8/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đội Trưởng Anh Yêu Em
7.1/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Dẫn Sói Vào Nhà Vân Cát Cẩm Tú
7/10
5.1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Tôi Là Nguời Đàn Ông Tốt
7.2/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận
7.5/10
10.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Quân Quyền Liêu Sắc
7.1/10
15.9K

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước

Với Gia Tài Bạc Triệu Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh
7.3/10
12.4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Gia Tài Bạc Triệu Như Tôi Lại Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh
7/10
37.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng
7.3/10
4K

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng

Xuyên tới trước khi lão đại hắc hóa
8.5/10
10.1K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Minh Hoàng Ở Trên Ta Ở Dưới
7.4/10
7.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần
7.2/10
281.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện
7.3/10
57.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế FULL
7.6/10
28.9K

Thể loại: Mạt Thế, Truyện Nữ Cường

Gửi Cho Anh Một Tí Ngọt Ngào
7.1/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Trà Xanh Giả Gái Muốn Cưa Đổ Tôi
7.3/10
6.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá FULL
7.9/10
47.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh
7.6/10
6.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chủ Tịch Đừng Ép Người Quá Đáng!
7.9/10
92.5K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chiêu Hoa Hỗn Loạn
7.6/10
3.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mê điệp tình nhân chiến
7.6/10
19.9K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Nghi gia nghi thất
7.8/10
19.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng