Tác Giả Cố Tây Tước

Tiểu Xuân Nguyệt

Tiểu Xuân Nguyệt

7.9/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 6
Gặp em là điều tuyệt đẹp nhất

Gặp em là điều tuyệt đẹp nhất

7.8/10
8.7K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Đúng thời điểm, đúng người

Đúng thời điểm, đúng người

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Anh sẽ giấu em sâu tận trong tim

Anh sẽ giấu em sâu tận trong tim

7.6/10
12K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Cớ Sao Nói Không Yêu

Cớ Sao Nói Không Yêu

8.5/10
76.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

8.5/10
48.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Bức thư bị lãng quên

Bức thư bị lãng quên

8.5/10
20.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Vì sao đông ấm - vì sao hạ mát

Vì sao đông ấm - vì sao hạ mát

8.5/10
86K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

7.3/10
20.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người)

Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người)

7.5/10
33.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 33
Nơi Nào Hạ Mát

Nơi Nào Hạ Mát

7.5/10
43.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 28
Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em

7.5/10
34.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 68
Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

7.5/10
53.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 62
Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

7.5/10
11.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Sắc Không Mê Người Người Tự Mê

Sắc Không Mê Người Người Tự Mê

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 3
Mây Che Mù Mịt Biết Là Đi Đâu

Mây Che Mù Mịt Biết Là Đi Đâu

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Tia Nắng Ban Mai

Tia Nắng Ban Mai

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
All In Love

All In Love

7.5/10
62.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Anh Luôn Ở Bên Em

Anh Luôn Ở Bên Em

7.5/10
25.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Vì Sao Hạ Lạnh?

Vì Sao Hạ Lạnh?

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Nơi Nào Đông Ấm

Nơi Nào Đông Ấm

7.5/10
57K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Ta Giấu Ngươi Ở Nơi Sâu Nhất Trong Lòng

Ta Giấu Ngươi Ở Nơi Sâu Nhất Trong Lòng

7.5/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Cô Dâu Nhỏ

Cô Dâu Nhỏ

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Đêm Nay Bao Giờ Sáng

7.5/10
81.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Tiểu Xuân Nguyệt
7.9/10
1.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Gặp em là điều tuyệt đẹp nhất
7.8/10
8.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Đúng thời điểm, đúng người
7.5/10
8.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh sẽ giấu em sâu tận trong tim
7.6/10
12K

Thể loại: Ngôn Tình

Cớ Sao Nói Không Yêu
8.5/10
76.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh
8.5/10
48.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Bức thư bị lãng quên
8.5/10
20.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Vì sao đông ấm - vì sao hạ mát
8.5/10
86K

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu
7.3/10
20.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người)
7.5/10
33.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Nơi Nào Hạ Mát
7.5/10
43.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em
7.5/10
34.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp
7.5/10
53.6K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa
7.5/10
11.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Sắc Không Mê Người Người Tự Mê
7.5/10
2.3K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Mây Che Mù Mịt Biết Là Đi Đâu
7.5/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Tia Nắng Ban Mai
7.5/10
5.5K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

All In Love
7.5/10
62.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Luôn Ở Bên Em
7.5/10
25.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Vì Sao Hạ Lạnh?
7.5/10
7.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Nơi Nào Đông Ấm
7.5/10
57K

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Giấu Ngươi Ở Nơi Sâu Nhất Trong Lòng
7.5/10
6.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Dâu Nhỏ
7.5/10
3.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Đêm Nay Bao Giờ Sáng
7.5/10
81.4K

Thể loại: Ngôn Tình