Tác Giả Cuồng Thượng Gia Cuồng

Mộc Tiên Đài

Mộc Tiên Đài

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 5
Tiên Đài Có Cây

Tiên Đài Có Cây

7.4/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 110
Trọng sinh trở về vị trí cũ

Trọng sinh trở về vị trí cũ

8.5/10
9.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 217
Trọng sinh trở về vị trí cũ

Trọng sinh trở về vị trí cũ

8.5/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 198
Tóc Mây Thêm Hương

Tóc Mây Thêm Hương

7.4/10
18K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 124
Kiều tàng

Kiều tàng

7.6/10
22.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại

Chương 181
Dưỡng đế

Dưỡng đế

8.5/10
117K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đô Thị

Chương 120
Họa quốc yêu cơ

Họa quốc yêu cơ

7.6/10
89.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 167
Chất nữ

Chất nữ

8.5/10
446.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 193
Trọng sinh trở về vị trí cũ

Trọng sinh trở về vị trí cũ

8.5/10
357K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 217
Làm Nô

Làm Nô

7.6/10
29.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 67
Tàng Ngọc Nạp Châu

Tàng Ngọc Nạp Châu

8.4/10
58.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 205
Bình Thiên Hạ

Bình Thiên Hạ

7.5/10
31.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 155
Phượng Hoàng Nam

Phượng Hoàng Nam

7.5/10
15.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 56
Tự Lang (Nuôi Sói)

Tự Lang (Nuôi Sói)

7.5/10
32.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 63
Quỷ Tình Trái

Quỷ Tình Trái

7.5/10
11.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 67
Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

7.5/10
118.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

7.5/10
22.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Khốn Tại Võng Trung Ương

Khốn Tại Võng Trung Ương

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Câu Dẫn Không Thương Lượng

Câu Dẫn Không Thương Lượng

7.5/10
13.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 46
Kinh Thuế

Kinh Thuế

7.5/10
15.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 52
Ngục Quỷ

Ngục Quỷ

7.5/10
14.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 85
Mộc Tiên Đài
7.6/10
1K

Thể loại: Dị Giới, Ngôn Tình

Tiên Đài Có Cây
7.4/10
2.9K

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Trọng sinh trở về vị trí cũ
8.5/10
9.1K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Cổ Đại

Trọng sinh trở về vị trí cũ
8.5/10
3.3K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Cổ Đại

Tóc Mây Thêm Hương
7.4/10
18K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Kiều tàng
7.6/10
22.8K

Thể loại: Cổ Đại

Dưỡng đế
8.5/10
117K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Họa quốc yêu cơ
7.6/10
89.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Chất nữ
8.5/10
446.5K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng

Trọng sinh trở về vị trí cũ
8.5/10
357K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Làm Nô
7.6/10
29.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tàng Ngọc Nạp Châu
8.4/10
58.9K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Bình Thiên Hạ
7.5/10
31.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phượng Hoàng Nam
7.5/10
15.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước

Tự Lang (Nuôi Sói)
7.5/10
32.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Quỷ Tình Trái
7.5/10
11.9K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Dục Vọng Chiếm Hữu
7.5/10
118.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Phải Một Mảnh Tuyết
7.5/10
22.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Khốn Tại Võng Trung Ương
7.5/10
8.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Câu Dẫn Không Thương Lượng
7.5/10
13.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Kinh Thuế
7.5/10
15.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ngục Quỷ
7.5/10
14.8K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị