Tác Giả Cuồng Thượng Gia Cuồng

Tóc Mây Thêm Hương

Tóc Mây Thêm Hương

7.4/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu

Chương 52
Kiều tàng

Kiều tàng

7.6/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại

Chương 44
Dưỡng đế

Dưỡng đế

8.5/10
101.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 120
Họa quốc yêu cơ

Họa quốc yêu cơ

7.6/10
73.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 167
Chất nữ

Chất nữ

8.5/10
335.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 179
Trọng sinh trở về vị trí cũ

Trọng sinh trở về vị trí cũ

8.5/10
281.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 155
Làm Nô

Làm Nô

7.6/10
24.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 67
Tàng Ngọc Nạp Châu

Tàng Ngọc Nạp Châu

8.4/10
54.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Cung Đấu

Chương 192
Bình Thiên Hạ

Bình Thiên Hạ

7.5/10
26K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 155
Phượng Hoàng Nam

Phượng Hoàng Nam

7.5/10
13.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 56
Tự Lang (Nuôi Sói)

Tự Lang (Nuôi Sói)

7.5/10
29.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 63
Quỷ Tình Trái

Quỷ Tình Trái

7.5/10
10K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 67
Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

7.5/10
108.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

7.5/10
19.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Khốn Tại Võng Trung Ương

Khốn Tại Võng Trung Ương

7.5/10
7.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Câu Dẫn Không Thương Lượng

Câu Dẫn Không Thương Lượng

7.5/10
11.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 46
Kinh Thuế

Kinh Thuế

7.5/10
12.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 52
Ngục Quỷ

Ngục Quỷ

7.5/10
12.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 85
Tóc Mây Thêm Hương
7.4/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Kiều tàng
7.6/10
4.1K

Thể loại: Cổ Đại

Dưỡng đế
8.5/10
101.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Họa quốc yêu cơ
7.6/10
73.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Chất nữ
8.5/10
335.2K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng

Trọng sinh trở về vị trí cũ
8.5/10
281.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Làm Nô
7.6/10
24.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tàng Ngọc Nạp Châu
8.4/10
54.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bình Thiên Hạ
7.5/10
26K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phượng Hoàng Nam
7.5/10
13.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tự Lang (Nuôi Sói)
7.5/10
29.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Quỷ Tình Trái
7.5/10
10K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Dục Vọng Chiếm Hữu
7.5/10
108.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Phải Một Mảnh Tuyết
7.5/10
19.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Khốn Tại Võng Trung Ương
7.5/10
7.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Câu Dẫn Không Thương Lượng
7.5/10
11.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Kinh Thuế
7.5/10
12.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ngục Quỷ
7.5/10
12.1K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị