Tác Giả Cửu Thiên Lãm Nguyệt

Trường Lạc

Trường Lạc

8.3/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 6
Bắt Tang Thi Về Làm Ruộng

Bắt Tang Thi Về Làm Ruộng

8.4/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Khoa Huyễn, Đô Thị

Chương 36
Hệ Thống-tận Thế Bắt Tang Thi Về Làm Ruộng

Hệ Thống-tận Thế Bắt Tang Thi Về Làm Ruộng

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Mạt Thế, Khoa Huyễn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 26
Duyên Khởi Kiếp Diệt FULL

Duyên Khởi Kiếp Diệt FULL

7.2/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 14
Thành thân

Thành thân

8.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 46
Trông Em Rất Ngoan

Trông Em Rất Ngoan

7.3/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 12
Muôn Vàn Tinh Quang

Muôn Vàn Tinh Quang

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 7
Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70

Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70

7/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 31
Cuộc Sống Thư Thái Của Như Ý

Cuộc Sống Thư Thái Của Như Ý

7.2/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Nữ Phụ

Chương 20
Quá trình tự  vả của hoàng đế

Quá trình tự vả của hoàng đế

7.9/10
8.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 39
Hồ lô yêu phi

Hồ lô yêu phi

7.8/10
7.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Ngư dược nông môn

Ngư dược nông môn

7.6/10
15.4K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 98
Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

6.9/10
26.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 66
Chồng cũ là quyền thần

Chồng cũ là quyền thần

8.5/10
203.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 117
Tử khí đông lai

Tử khí đông lai

8.5/10
330.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 107
Danh môn kiều thê

Danh môn kiều thê

8.5/10
161.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 167
Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân

Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân

6.7/10
30.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 148
Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

8.1/10
95.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 116
Gả Cho Cha Của Nam Chính

Gả Cho Cha Của Nam Chính

9.1/10
454.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 110
Trọng Sinh Sủng Phi

Trọng Sinh Sủng Phi

7.5/10
328.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 155
Độc Chiếm Thiều Hoa

Độc Chiếm Thiều Hoa

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 18
Trùng Sinh Sủng Hậu

Trùng Sinh Sủng Hậu

7.5/10
52.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 126
Vương Phi Trùng Sinh Ký

Vương Phi Trùng Sinh Ký

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 17
Vương Phi Trọng Sinh Ký

Vương Phi Trọng Sinh Ký

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 8
Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

7.5/10
157.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 128
Trường Lạc
8.3/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Bắt Tang Thi Về Làm Ruộng
8.4/10
1.6K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Hệ Thống-tận Thế Bắt Tang Thi Về Làm Ruộng
7/10
1.2K

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn

Duyên Khởi Kiếp Diệt FULL
7.2/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Thành thân
8.5/10
3.2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Trông Em Rất Ngoan
7.3/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Muôn Vàn Tinh Quang
7.5/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70
7/10
6.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Cuộc Sống Thư Thái Của Như Ý
7.2/10
4.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Quá trình tự  vả của hoàng đế
7.9/10
8.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hồ lô yêu phi
7.8/10
7.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ngư dược nông môn
7.6/10
15.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ
6.9/10
26.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chồng cũ là quyền thần
8.5/10
203.7K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng

Tử khí đông lai
8.5/10
330.1K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Danh môn kiều thê
8.5/10
161.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân
6.7/10
30.9K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần
8.1/10
95.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Gả Cho Cha Của Nam Chính
9.1/10
454.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trọng Sinh Sủng Phi
7.5/10
328.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Độc Chiếm Thiều Hoa
7.5/10
5.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trùng Sinh Sủng Hậu
7.5/10
52.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vương Phi Trùng Sinh Ký
7.5/10
5.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vương Phi Trọng Sinh Ký
7.5/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ
7.5/10
157.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không