Tác Giả Cửu Lộ Phi Hương

Đào Mồ

Đào Mồ

7.2/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 3
Mạnh Như Ký

Mạnh Như Ký

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 93
Đúng Lúc Gặp Được Em

Đúng Lúc Gặp Được Em

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 9
Ngự Yêu Ngự Giao Ký FULL

Ngự Yêu Ngự Giao Ký FULL

7.9/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 151
Hòa Ly FULL

Hòa Ly FULL

7.7/10
11.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 80
Cô Nương Uy Vũ

Cô Nương Uy Vũ

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Cuộc sống tốt đẹp của tôi

Cuộc sống tốt đẹp của tôi "năm tháng kì lạ của tôi"

7.8/10
18.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 87
Thái tử chiêu hoa

Thái tử chiêu hoa

7.9/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Trần tiên sinh và trình phu nhân

Trần tiên sinh và trình phu nhân

7.8/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Ngự Yêu 2

Ngự Yêu 2

6.3/10
15.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 151
Ma Tôn

Ma Tôn

8.5/10
83.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 90
Trăng Trong Kính

Trăng Trong Kính

8.5/10
14K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

8.5/10
19.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Bổn Vương Ở Đây 2

Bổn Vương Ở Đây 2

8.5/10
59K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 89
Đồng thể

Đồng thể

8.5/10
8.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 37
Phu Đào Huyệt

Phu Đào Huyệt

8.5/10
7.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử

Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử

8.5/10
20.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 19
Thiên Thế Khúc

Thiên Thế Khúc

9.3/10
49.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 52
[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

9.1/10
176.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 150
Cửu Gia Đừng Làm Vậy

Cửu Gia Đừng Làm Vậy

7.5/10
37.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 89
Tang Ca

Tang Ca

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 4
Tô Oản Thầm Mến!

Tô Oản Thầm Mến!

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Tuyết Thảo

Tuyết Thảo

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 11
Khinh Ngữ

Khinh Ngữ

7.5/10
19.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 54
Thiên Hiểu

Thiên Hiểu

7.5/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Cùng Tấn Trường An

Cùng Tấn Trường An

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 18
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

7.5/10
29.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 72
Chiêu Diêu

Chiêu Diêu

7.5/10
151.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 81
Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

7.5/10
39.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 51
Hộ Tâm

Hộ Tâm

7.5/10
141.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 113
Không Yêu Thì Biến

Không Yêu Thì Biến

7.5/10
93.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Nhẫn Đông

Nhẫn Đông

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 10
Ti Mệnh

Ti Mệnh

7.5/10
47.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 62
Tình Kiếp Tam Sinh

Tình Kiếp Tam Sinh

7.5/10
27.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 15
Trăng Trong Gương

Trăng Trong Gương

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 23
Mập Mới Đẹp

Mập Mới Đẹp

7.5/10
11.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 48
Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Mười Năm Không Xa

Mười Năm Không Xa

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Tam Sinh, Vong Xuyên Bất Tử

Tam Sinh, Vong Xuyên Bất Tử

7.5/10
6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 16
Đào Yêu

Đào Yêu

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 7
Bổn Vương Ở Đây

Bổn Vương Ở Đây

7.5/10
139.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 90
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

7.5/10
64.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 34
Bách Quỷ Tập

Bách Quỷ Tập

7.5/10
53.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 100
Sư Phụ (Hệ Liệt)

Sư Phụ (Hệ Liệt)

7.5/10
13.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 18
Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

7.5/10
52.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 53
Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

7.5/10
20.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 47
Khuynh Thế

Khuynh Thế

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

7.5/10
63.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 72
Đào Mồ
7.2/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị

Mạnh Như Ký
7.5/10
8.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Đúng Lúc Gặp Được Em
7.5/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ngự Yêu Ngự Giao Ký FULL
7.9/10
7.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Hòa Ly FULL
7.7/10
11.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cô Nương Uy Vũ
7.6/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc sống tốt đẹp của tôi
7.8/10
18.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thái tử chiêu hoa
7.9/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Trần tiên sinh và trình phu nhân
7.8/10
8.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngự Yêu 2
6.3/10
15.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Ma Tôn
8.5/10
83.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Trăng Trong Kính
8.5/10
14K

Thể loại: Ngôn Tình

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương
8.5/10
19.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Bổn Vương Ở Đây 2
8.5/10
59K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Đồng thể
8.5/10
8.3K

Thể loại: Dị Giới, Ngôn Tình

Phu Đào Huyệt
8.5/10
7.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử
8.5/10
20.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Thiên Thế Khúc
9.3/10
49.5K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)
9.1/10
176.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Cửu Gia Đừng Làm Vậy
7.5/10
37.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tang Ca
7.5/10
4.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tô Oản Thầm Mến!
7.5/10
3.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tuyết Thảo
7.5/10
5.8K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Khinh Ngữ
7.5/10
19.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thiên Hiểu
7.5/10
5K

Thể loại: Ngôn Tình

Cùng Tấn Trường An
7.5/10
7.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vài Lần Hồn Mộng
7.5/10
29.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chiêu Diêu
7.5/10
151.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Cô Nàng Mạnh Mẽ
7.5/10
39.8K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hộ Tâm
7.5/10
141.7K

Thể loại: Huyền Huyễn

Không Yêu Thì Biến
7.5/10
93.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhẫn Đông
7.5/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ti Mệnh
7.5/10
47.2K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tình Kiếp Tam Sinh
7.5/10
27.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Trăng Trong Gương
7.5/10
6.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Mập Mới Đẹp
7.5/10
11.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương
7.5/10
8.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Mười Năm Không Xa
7.5/10
5.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Tam Sinh, Vong Xuyên Bất Tử
7.5/10
6.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đào Yêu
7.5/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bổn Vương Ở Đây
7.5/10
139.7K

Thể loại: Dị Giới, Ngôn Tình

Bảy Kiếp Xui Xẻo
7.5/10
64.6K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Bách Quỷ Tập
7.5/10
53.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Sư Phụ (Hệ Liệt)
7.5/10
13.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May
7.5/10
52.8K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Béo Mới Là Đẹp
7.5/10
20.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Khuynh Thế
7.5/10
4.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Muốn Đến Cửu Châu
7.5/10
63.8K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới