Tác Giả Cửu Lộ Phi Hương

Ngự Yêu Ngự Giao Ký FULL

Ngự Yêu Ngự Giao Ký FULL

7.9/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 151
Hòa Ly FULL

Hòa Ly FULL

7.7/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 80
Cô Nương Uy Vũ

Cô Nương Uy Vũ

7.6/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Cuộc sống tốt đẹp của tôi

Cuộc sống tốt đẹp của tôi "năm tháng kì lạ của tôi"

7.8/10
15.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 87
Thái tử chiêu hoa

Thái tử chiêu hoa

7.9/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Trần tiên sinh và trình phu nhân

Trần tiên sinh và trình phu nhân

7.8/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Ngự Yêu 2

Ngự Yêu 2

6.3/10
13.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 151
Ma Tôn

Ma Tôn

8.5/10
63.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 90
Trăng Trong Kính

Trăng Trong Kính

8.5/10
13.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

8.5/10
18.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Bổn Vương Ở Đây 2

Bổn Vương Ở Đây 2

8.5/10
55K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 89
Đồng thể

Đồng thể

8.5/10
6.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 37
Phu Đào Huyệt

Phu Đào Huyệt

8.5/10
6.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử

Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử

8.5/10
19.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 19
Thiên Thế Khúc

Thiên Thế Khúc

9.3/10
46.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn, Truyện Khác

Chương 52
[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

9.1/10
168.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 150
Cửu Gia Đừng Làm Vậy

Cửu Gia Đừng Làm Vậy

7.5/10
34.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 89
Tang Ca

Tang Ca

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 4
Tô Oản Thầm Mến!

Tô Oản Thầm Mến!

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 5
Tuyết Thảo

Tuyết Thảo

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 11
Khinh Ngữ

Khinh Ngữ

7.5/10
17.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 54
Thiên Hiểu

Thiên Hiểu

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Cùng Tấn Trường An

Cùng Tấn Trường An

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 18
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

7.5/10
27.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 72
Chiêu Diêu

Chiêu Diêu

7.5/10
137.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 81
Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

7.5/10
36.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 51
Hộ Tâm

Hộ Tâm

7.5/10
118.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 113
Không Yêu Thì Biến

Không Yêu Thì Biến

7.5/10
85.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Nhẫn Đông

Nhẫn Đông

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 10
Ti Mệnh

Ti Mệnh

7.5/10
43.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 62
Tình Kiếp Tam Sinh

Tình Kiếp Tam Sinh

7.5/10
25.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 15
Trăng Trong Gương

Trăng Trong Gương

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 23
Mập Mới Đẹp

Mập Mới Đẹp

7.5/10
9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 48
Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Mười Năm Không Xa

Mười Năm Không Xa

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Tam Sinh, Vong Xuyên Bất Tử

Tam Sinh, Vong Xuyên Bất Tử

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 16
Đào Yêu

Đào Yêu

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 7
Bổn Vương Ở Đây

Bổn Vương Ở Đây

7.5/10
89K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 90
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

7.5/10
57.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 34
Bách Quỷ Tập

Bách Quỷ Tập

7.5/10
48.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 100
Sư Phụ (Hệ Liệt)

Sư Phụ (Hệ Liệt)

7.5/10
12.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 18
Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

7.5/10
46.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 53
Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

7.5/10
18.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 47
Khuynh Thế

Khuynh Thế

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

7.5/10
60.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 72
Ngự Yêu Ngự Giao Ký FULL
7.9/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Hòa Ly FULL
7.7/10
8.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cô Nương Uy Vũ
7.6/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc sống tốt đẹp của tôi
7.8/10
15.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thái tử chiêu hoa
7.9/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Trần tiên sinh và trình phu nhân
7.8/10
7.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngự Yêu 2
6.3/10
13.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Ma Tôn
8.5/10
63.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Trăng Trong Kính
8.5/10
13.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương
8.5/10
18.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Bổn Vương Ở Đây 2
8.5/10
55K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đồng thể
8.5/10
6.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới

Phu Đào Huyệt
8.5/10
6.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử
8.5/10
19.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Thiên Thế Khúc
9.3/10
46.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)
9.1/10
168.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Cửu Gia Đừng Làm Vậy
7.5/10
34.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tang Ca
7.5/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tô Oản Thầm Mến!
7.5/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Tuyết Thảo
7.5/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Khinh Ngữ
7.5/10
17.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thiên Hiểu
7.5/10
4.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Cùng Tấn Trường An
7.5/10
6.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vài Lần Hồn Mộng
7.5/10
27.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chiêu Diêu
7.5/10
137.6K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Cô Nàng Mạnh Mẽ
7.5/10
36.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Hộ Tâm
7.5/10
118.2K

Thể loại: Huyền Huyễn

Không Yêu Thì Biến
7.5/10
85.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhẫn Đông
7.5/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ti Mệnh
7.5/10
43.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Tình Kiếp Tam Sinh
7.5/10
25.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Trăng Trong Gương
7.5/10
6.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Mập Mới Đẹp
7.5/10
9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương
7.5/10
6.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Mười Năm Không Xa
7.5/10
5.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Tam Sinh, Vong Xuyên Bất Tử
7.5/10
6.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đào Yêu
7.5/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bổn Vương Ở Đây
7.5/10
89K

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới

Bảy Kiếp Xui Xẻo
7.5/10
57.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Bách Quỷ Tập
7.5/10
48.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Sư Phụ (Hệ Liệt)
7.5/10
12.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May
7.5/10
46.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Béo Mới Là Đẹp
7.5/10
18.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Khuynh Thế
7.5/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Muốn Đến Cửu Châu
7.5/10
60.9K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới