Tác Giả Dạ Vãn Đích Huyết

Làm Boss Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Làm Boss Trong Trò Chơi Chạy Trốn

8.3/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 219
Mau Xuyên Vai Ác Này Quá Hoàn Mỹ

Mau Xuyên Vai Ác Này Quá Hoàn Mỹ

7.9/10
8.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Phía Trên Cường Phu Ắt Có Dũng Thê

Phía Trên Cường Phu Ắt Có Dũng Thê

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Chương 8
Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hằng Ngày Của Địch Phu Nhân

Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hằng Ngày Của Địch Phu Nhân

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 12
Trọng Sinh 60 Tiếu Tức Phụ

Trọng Sinh 60 Tiếu Tức Phụ

7.9/10
59.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 501
Cô Nàng Nóng Nảy Và Chàng Trai Đáng Ghét FULL

Cô Nàng Nóng Nảy Và Chàng Trai Đáng Ghét FULL

7.9/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 10
Một Minh Bừng Tỉnh Tỳ Bà Ngữ

Một Minh Bừng Tỉnh Tỳ Bà Ngữ

7.3/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 26
Phúc Lâm Hẻm Nhỏ

Phúc Lâm Hẻm Nhỏ

7.8/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 39
Viễn Cổ Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu Ký

Viễn Cổ Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu Ký

7.9/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Huyền Huyễn

Chương 26
Thế Giới Hiện Thực FULL

Thế Giới Hiện Thực FULL

7.1/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, Phương Tây

Chương 76
Tiểu Nông Nữ Là Ngư Dân

Tiểu Nông Nữ Là Ngư Dân

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 47
Tiễn Tâm Ngũ Uẩn Giai Không FULL

Tiễn Tâm Ngũ Uẩn Giai Không FULL

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn

Chương 4
Đn Harry Potter Nếu Hermione Cùng Krum Ở Bên Nhau

Đn Harry Potter Nếu Hermione Cùng Krum Ở Bên Nhau

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 15
Ghi Chép Quan Sát Bệnh Trạng Bạn Cùng Phòng

Ghi Chép Quan Sát Bệnh Trạng Bạn Cùng Phòng

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Tiểu Nương Tử Là Ngư Dân

Tiểu Nương Tử Là Ngư Dân

7.1/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 50
Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Mau Xuyên Nữ Phụ Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Mau Xuyên Nữ Phụ Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

7.7/10
123K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Mạt Thế, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 300
Nam Mạnh Bà

Nam Mạnh Bà

7/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 12
Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

7.4/10
132.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 154
Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn

Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn

7.9/10
54.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 219
Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết

Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết

7.7/10
17.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn, Convert

Chương 540
Hảo đại ca hệ thống

Hảo đại ca hệ thống

8/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Convert

Chương 190
Hùng bá man hoang

Hùng bá man hoang

7.9/10
1.7K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 18
Bần Gia Nữ

Bần Gia Nữ

6.5/10
256.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 234
Hôn Luyến [Abo]

Hôn Luyến [Abo]

7.3/10
12K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Truyện Khác

Chương 41
Trấn Nhỏ

Trấn Nhỏ

10.3/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Trinh Thám, Phương Tây

Chương 63
Hôn Nhân Lừa Gạt

Hôn Nhân Lừa Gạt

8.6/10
39.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 81
Mặc Nhiễm

Mặc Nhiễm

7.3/10
8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 30
Hôn Luyến [ABO]

Hôn Luyến [ABO]

7.5/10
112.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Điền Văn

Chương 41
Quy Đức Hầu Phủ

Quy Đức Hầu Phủ

8.4/10
8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 147
Tiểu Vương Tử

Tiểu Vương Tử

8.5/10
11.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn

Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn

7.5/10
7.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 17
Thiếu Niên Của Anh

Thiếu Niên Của Anh

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Trạch Nữ Của Anh

Trạch Nữ Của Anh

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Trăng Trong Lồng

Trăng Trong Lồng

7.5/10
37.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 67
Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

7.5/10
80.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Khoa Huyễn

Chương 310
Thích Anh

Thích Anh

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 9
Đạo Mộ Chi Tế Phẩm

Đạo Mộ Chi Tế Phẩm

7.5/10
25.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 159
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

7.5/10
30.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 87
Sầu Triền Miên

Sầu Triền Miên

7.5/10
12.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 66
Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

7.5/10
13.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

7.5/10
33.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 133
Làm Boss Trong Trò Chơi Chạy Trốn
8.3/10
6.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mau Xuyên Vai Ác Này Quá Hoàn Mỹ
7.9/10
8.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Phía Trên Cường Phu Ắt Có Dũng Thê
7.4/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hằng Ngày Của Địch Phu Nhân
7.4/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trọng Sinh 60 Tiếu Tức Phụ
7.9/10
59.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cô Nàng Nóng Nảy Và Chàng Trai Đáng Ghét FULL
7.9/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Một Minh Bừng Tỉnh Tỳ Bà Ngữ
7.3/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Phúc Lâm Hẻm Nhỏ
7.8/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Quan Trường

Viễn Cổ Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu Ký
7.9/10
2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Thế Giới Hiện Thực FULL
7.1/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Tiểu Nông Nữ Là Ngư Dân
7.5/10
5.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tiễn Tâm Ngũ Uẩn Giai Không FULL
7.1/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đn Harry Potter Nếu Hermione Cùng Krum Ở Bên Nhau
7.2/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Ghi Chép Quan Sát Bệnh Trạng Bạn Cùng Phòng
7.9/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Tiểu Nương Tử Là Ngư Dân
7.1/10
8.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba
7.5/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Mau Xuyên Nữ Phụ Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!
7.7/10
123K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nam Mạnh Bà
7/10
3.1K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An
7.4/10
132.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn
7.9/10
54.9K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết
7.7/10
17.6K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Hảo đại ca hệ thống
8/10
5.9K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Hùng bá man hoang
7.9/10
1.7K

Thể loại: Huyền Huyễn

Bần Gia Nữ
6.5/10
256.8K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Hôn Luyến [Abo]
7.3/10
12K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trấn Nhỏ
10.3/10
5.8K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Hôn Nhân Lừa Gạt
8.6/10
39.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Mặc Nhiễm
7.3/10
8.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hôn Luyến [ABO]
7.5/10
112.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Quy Đức Hầu Phủ
8.4/10
8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tiểu Vương Tử
8.5/10
11.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn
7.5/10
7.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Thiếu Niên Của Anh
7.5/10
4.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Trạch Nữ Của Anh
7.5/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Trăng Trong Lồng
7.5/10
37.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
7.5/10
80.8K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thích Anh
7.5/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Đạo Mộ Chi Tế Phẩm
7.5/10
25.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Đại Giới
7.5/10
30.1K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Sầu Triền Miên
7.5/10
12.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc
7.5/10
13.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Một Đêm Ân Sủng
7.5/10
33.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình