Tác Giả Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại Vương

Ôn Kiều Ngã Vào Lòng Tôi

Ôn Kiều Ngã Vào Lòng Tôi

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 15
Bạn Trai Cũ Giàu Có Luôn Tới Tìm Tôi

Bạn Trai Cũ Giàu Có Luôn Tới Tìm Tôi

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 5
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng Lên Giường

Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng Lên Giường

7.4/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Hoà Phong Du

Hoà Phong Du

8.4/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 6
Hoà Phong Du

Hoà Phong Du

7.3/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 6
Hoa Hảo Nguyệt Viên

Hoa Hảo Nguyệt Viên

7.7/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 8
Hoa Hảo Nguyệt Viên

Hoa Hảo Nguyệt Viên

8.5/10
1000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 8
Hoa Hảo Nguyệt Viên

Hoa Hảo Nguyệt Viên

8.1/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 8
Kim Giác Kể Chuyện Quái Dị

Kim Giác Kể Chuyện Quái Dị

7.4/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Đô Thị

Chương 31
Tình Đầu Cũng Như Là Tình Cuối FULL

Tình Đầu Cũng Như Là Tình Cuối FULL

7.1/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 10
Bà Cốt Khương Tô

Bà Cốt Khương Tô

7.4/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 50
Hôm Nay Boss Lại Tăng Ca Rồi! FULL

Hôm Nay Boss Lại Tăng Ca Rồi! FULL

7.3/10
11.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 53
Bé Con Thần Tài Ba Tuổi

Bé Con Thần Tài Ba Tuổi

7.5/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Cánh Cửa Trọng Sinh Ở Mạt Thế

Cánh Cửa Trọng Sinh Ở Mạt Thế

7.9/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 50
Thượng Vị Bằng Cơ Thể Np

Thượng Vị Bằng Cơ Thể Np

7.3/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 11
Tích Trữ Không Gian Khó Khăn Để Tồn Tại Trong Thế Giới Khủng Hoảng Convert

Tích Trữ Không Gian Khó Khăn Để Tồn Tại Trong Thế Giới Khủng Hoảng Convert

7.7/10
11.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Mạt Thế, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi

Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi

7.7/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 51
Xuyên Thành Vai Ác Thiên Kim Ta Bạo Hồng

Xuyên Thành Vai Ác Thiên Kim Ta Bạo Hồng

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 19
Nhành Hồng Đỏ Năm Ấy FULL

Nhành Hồng Đỏ Năm Ấy FULL

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 8
Tường Hoa Năm Ấy

Tường Hoa Năm Ấy

7.3/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 25
Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa FULL

Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa FULL

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 76
Nương Tử! Nàng Quá Bưu Hãn Rồi!

Nương Tử! Nàng Quá Bưu Hãn Rồi!

7.1/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 22
Nữ Phụ Chỉ Cần Ăn Thịt

Nữ Phụ Chỉ Cần Ăn Thịt

7.4/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 15
Miêu Thử Máu Nhuộm Tà Dương

Miêu Thử Máu Nhuộm Tà Dương

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 8
Tôi Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức

Tôi Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức

7.1/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 53
Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào

Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 9
Đấu Phá Thương Khung Vô Thương Cảnh Giới- Hậu Truyện 2

Đấu Phá Thương Khung Vô Thương Cảnh Giới- Hậu Truyện 2

7.2/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 106
Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2 Dịch Chuẩn - Vô Thượng Cảnh Giới

Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2 Dịch Chuẩn - Vô Thượng Cảnh Giới

7/10
12.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 100
Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh

Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh

7.9/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 158
Vô Hạn Vương Tọa

Vô Hạn Vương Tọa

8.2/10
10.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 375
Thái Tử Dục Quốc FULL

Thái Tử Dục Quốc FULL

7.1/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 43
Thống Đốc Đại Nhân Mèo Của Ngài Đâu

Thống Đốc Đại Nhân Mèo Của Ngài Đâu

7.3/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 5
Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn

Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn

7.8/10
17.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Trở Lại Thập Niên 70 Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo

Trở Lại Thập Niên 70 Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo

7.6/10
22.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Bosshunter Fisrt Version

Bosshunter Fisrt Version

7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam, Đô Thị

Chương 6
Toàn Bộ Công Pháp Của Ta Đều Nhờ Nhặt

Toàn Bộ Công Pháp Của Ta Đều Nhờ Nhặt

7.9/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 31
Tiệm Bánh Mì Bất Vụ Chính Nghiệp

Tiệm Bánh Mì Bất Vụ Chính Nghiệp

7.7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Lúc Tàn Canh

Lúc Tàn Canh

7.4/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 58
Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

7.3/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh FULL

Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh FULL

7.2/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 69
Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha FULL

Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha FULL

7.8/10
36.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 76
Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

7.1/10
12.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 843
Đi một lần về thời trịnh - nguyễn phân tranh

Đi một lần về thời trịnh - nguyễn phân tranh

7.7/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Chương 34
Bấm Ngón Tay Tính Toán Tình Địch Là Lão Công Của Ta

Bấm Ngón Tay Tính Toán Tình Địch Là Lão Công Của Ta

7.2/10
17.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 29
Thống Đốc Đại Nhân Mèo Nhà Anh Đâu

Thống Đốc Đại Nhân Mèo Nhà Anh Đâu

7.7/10
18.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Phương Tây, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 68
Mau Xuyên- Nghịch Chuyển Nữ Vương

Mau Xuyên- Nghịch Chuyển Nữ Vương

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 21
Bằng tình yêu giữ lấy nguyệt

Bằng tình yêu giữ lấy nguyệt

7.7/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 13
Để làm hà ngọc hối hận

Để làm hà ngọc hối hận

7.5/10
13.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Thư tình gửi tần thúc

Thư tình gửi tần thúc

7.9/10
43.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 66
Xuyên nhanh: kí chủ nhà ta bệnh không nhẹ

Xuyên nhanh: kí chủ nhà ta bệnh không nhẹ

7.9/10
126.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 542
Hí quỷ thần

Hí quỷ thần

8.1/10
9.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Convert

Chương 280
Người vợ khủng bố

Người vợ khủng bố

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 4
Hàng long giả

Hàng long giả

7.6/10
3.9K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 36
Yêu nghiệt hoành hành, cuồng phi họa giang sơn!

Yêu nghiệt hoành hành, cuồng phi họa giang sơn!

7.7/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 5
Phụ Nợ Tử Thừa

Phụ Nợ Tử Thừa

7.2/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 33
Thiên Vũ Khúc

Thiên Vũ Khúc

7.8/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 26
Màu tường vi cho em

Màu tường vi cho em

8.5/10
10.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 67
Naruto Giữa Đời Thực Tokyo

Naruto Giữa Đời Thực Tokyo

6.1/10
13.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Chương 148
Tiểu Tang Thi Tại Tương Lai

Tiểu Tang Thi Tại Tương Lai

8.5/10
4.8K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 22
Imhotep Nữ Tư Tế

Imhotep Nữ Tư Tế

8.5/10
14.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 81
Thôn Đấu Trạch Đấu Cung Đấu

Thôn Đấu Trạch Đấu Cung Đấu

8.5/10
10.5K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 51
Nếu Yêu Chỉ Là Gặp Thoáng Qua

Nếu Yêu Chỉ Là Gặp Thoáng Qua

8.5/10
11K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 78
Thuần Thú Sư

Thuần Thú Sư

8.5/10
51.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 66
Trọng Sinh Chi Quân Tẩu

Trọng Sinh Chi Quân Tẩu

9.1/10
59.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 64
[Đồng Nhân HP] Phụ Nợ Tử Thừa

[Đồng Nhân HP] Phụ Nợ Tử Thừa

7/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 34
Nữ Tôn Chi Hi Viên

Nữ Tôn Chi Hi Viên

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 8
Nữ Tư Tế

Nữ Tư Tế

7.5/10
17.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 82
Tình Ca - Thanh Vân Đãi Vũ Thì

Tình Ca - Thanh Vân Đãi Vũ Thì

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh

Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh

7.5/10
9.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 10
Nhóc Đáng Yêu Cùng Trường

Nhóc Đáng Yêu Cùng Trường

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Thiên Thượng Nguyệt

Thiên Thượng Nguyệt

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 9
Lão Tử Muốn Lên Đại Học

Lão Tử Muốn Lên Đại Học

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

7.5/10
80.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 85
Gen Di Truyền

Gen Di Truyền

8.9/10
23.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn

Chương 74
Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu!!

Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu!!

7.5/10
51.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 208
Để Ánh Mặt Trời Sưởi Ấm Anh

Để Ánh Mặt Trời Sưởi Ấm Anh

7/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
You Are My Sunshine

You Are My Sunshine

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 2
Đơn Giản Chỉ Là Yêu

Đơn Giản Chỉ Là Yêu

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 0
Bác Sĩ, Phía Dưới Của Tôi Lại Ướt Rồi

Bác Sĩ, Phía Dưới Của Tôi Lại Ướt Rồi

7.5/10
36.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 14
Cậu Chủ Đợi Một Chút

Cậu Chủ Đợi Một Chút

7.5/10
13.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 66
Tướng Công Bệnh Kiêu

Tướng Công Bệnh Kiêu

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Cha Chồng Độc Thân Đùa Rất Vui

Cha Chồng Độc Thân Đùa Rất Vui

7.5/10
47.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 50
Mùa Hè Có Gió Thổi Qua

Mùa Hè Có Gió Thổi Qua

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Càn Quấy

Càn Quấy

7.5/10
13.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 77
Hí Hồ

Hí Hồ

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ

Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ

7.5/10
10.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 75
Đánh Tang Thi, Đùa Mỹ Nam

Đánh Tang Thi, Đùa Mỹ Nam

7.5/10
20.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Mạt Thế, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 64
Tân Nương Mới Gả

Tân Nương Mới Gả

7.5/10
40.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 53
Yêu Em Dưới Ánh Mặt Trời

Yêu Em Dưới Ánh Mặt Trời

7.5/10
9.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 35
Mèo Con Thích Ăn Cá Lớn

Mèo Con Thích Ăn Cá Lớn

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 3
Sau Cơn Mưa Thấy Cầu Vồng

Sau Cơn Mưa Thấy Cầu Vồng

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
Vô Địch Hắc Quyền

Vô Địch Hắc Quyền

7.5/10
75.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 676
Ôn Kiều Ngã Vào Lòng Tôi
7.6/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bạn Trai Cũ Giàu Có Luôn Tới Tìm Tôi
7.5/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng Lên Giường
7.4/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Hoà Phong Du
8.4/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Hoà Phong Du
7.3/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Hoa Hảo Nguyệt Viên
7.7/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Hoa Hảo Nguyệt Viên
8.5/10
1000

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Hoa Hảo Nguyệt Viên
8.1/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Kim Giác Kể Chuyện Quái Dị
7.4/10
1.6K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Tình Đầu Cũng Như Là Tình Cuối FULL
7.1/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bà Cốt Khương Tô
7.4/10
4.5K

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước

Hôm Nay Boss Lại Tăng Ca Rồi! FULL
7.3/10
11.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Bé Con Thần Tài Ba Tuổi
7.5/10
3K

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước

Cánh Cửa Trọng Sinh Ở Mạt Thế
7.9/10
6.4K

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình

Thượng Vị Bằng Cơ Thể Np
7.3/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Tích Trữ Không Gian Khó Khăn Để Tồn Tại Trong Thế Giới Khủng Hoảng Convert
7.7/10
11.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi
7.7/10
3.2K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Xuyên Thành Vai Ác Thiên Kim Ta Bạo Hồng
7.8/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nhành Hồng Đỏ Năm Ấy FULL
7.5/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Tường Hoa Năm Ấy
7.3/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa FULL
7.5/10
8.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nương Tử! Nàng Quá Bưu Hãn Rồi!
7.1/10
1.5K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nữ Phụ Chỉ Cần Ăn Thịt
7.4/10
6.2K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Miêu Thử Máu Nhuộm Tà Dương
7.4/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Tôi Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức
7.1/10
3.1K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào
7.8/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

Đấu Phá Thương Khung Vô Thương Cảnh Giới- Hậu Truyện 2
7.2/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2 Dịch Chuẩn - Vô Thượng Cảnh Giới
7/10
12.6K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh
7.9/10
7.7K

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Vô Hạn Vương Tọa
8.2/10
10.2K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Thái Tử Dục Quốc FULL
7.1/10
7.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thống Đốc Đại Nhân Mèo Của Ngài Đâu
7.3/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị

Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn
7.8/10
17.7K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Trở Lại Thập Niên 70 Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo
7.6/10
22.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Bosshunter Fisrt Version
7/10
1.4K

Thể loại: Việt Nam, Đô Thị

Toàn Bộ Công Pháp Của Ta Đều Nhờ Nhặt
7.9/10
2.7K

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước

Tiệm Bánh Mì Bất Vụ Chính Nghiệp
7.7/10
1.6K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Lúc Tàn Canh
7.4/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60
7.3/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh FULL
7.2/10
7.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha FULL
7.8/10
36.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!
7.1/10
12.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đi một lần về thời trịnh - nguyễn phân tranh
7.7/10
7.7K

Thể loại: Lịch Sử

Bấm Ngón Tay Tính Toán Tình Địch Là Lão Công Của Ta
7.2/10
17.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn

Thống Đốc Đại Nhân Mèo Nhà Anh Đâu
7.7/10
18.9K

Thể loại: Xuyên Không, Phương Tây

Mau Xuyên- Nghịch Chuyển Nữ Vương
7.5/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Bằng tình yêu giữ lấy nguyệt
7.7/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Để làm hà ngọc hối hận
7.5/10
13.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Thư tình gửi tần thúc
7.9/10
43.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Xuyên nhanh: kí chủ nhà ta bệnh không nhẹ
7.9/10
126.8K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Hí quỷ thần
8.1/10
9.5K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Người vợ khủng bố
7.7/10
1.4K

Thể loại: Truyện Khác

Hàng long giả
7.6/10
3.9K

Thể loại: Huyền Huyễn

Yêu nghiệt hoành hành, cuồng phi họa giang sơn!
7.7/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không

Phụ Nợ Tử Thừa
7.2/10
3.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thiên Vũ Khúc
7.8/10
3.2K

Thể loại: Huyền Huyễn

Màu tường vi cho em
8.5/10
10.5K

Thể loại: Truyện Sủng, Đô Thị

Naruto Giữa Đời Thực Tokyo
6.1/10
13.9K

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Tiểu Tang Thi Tại Tương Lai
8.5/10
4.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Imhotep Nữ Tư Tế
8.5/10
14.6K

Thể loại: Xuyên Không

Thôn Đấu Trạch Đấu Cung Đấu
8.5/10
10.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nếu Yêu Chỉ Là Gặp Thoáng Qua
8.5/10
11K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thuần Thú Sư
8.5/10
51.9K

Thể loại: Xuyên Không

Trọng Sinh Chi Quân Tẩu
9.1/10
59.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

[Đồng Nhân HP] Phụ Nợ Tử Thừa
7/10
7.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nữ Tôn Chi Hi Viên
7.5/10
2.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nữ Tư Tế
7.5/10
17.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tình Ca - Thanh Vân Đãi Vũ Thì
7.5/10
4.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh
7.5/10
9.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Nhóc Đáng Yêu Cùng Trường
7.5/10
4.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Thượng Nguyệt
7.5/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Lão Tử Muốn Lên Đại Học
7.5/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ

Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ
7.5/10
80.2K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Gen Di Truyền
8.9/10
23.9K

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn

Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu!!
7.5/10
51.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Để Ánh Mặt Trời Sưởi Ấm Anh
7/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình

You Are My Sunshine
7.5/10
1.4K

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Đơn Giản Chỉ Là Yêu
7.5/10
1.2K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Bác Sĩ, Phía Dưới Của Tôi Lại Ướt Rồi
7.5/10
36.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Cậu Chủ Đợi Một Chút
7.5/10
13.4K

Thể loại: Truyện Teen

Tướng Công Bệnh Kiêu
7.5/10
3.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cha Chồng Độc Thân Đùa Rất Vui
7.5/10
47.5K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Mùa Hè Có Gió Thổi Qua
7.5/10
6.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Càn Quấy
7.5/10
13.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước

Hí Hồ
7.5/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ
7.5/10
10.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đánh Tang Thi, Đùa Mỹ Nam
7.5/10
20.7K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Tân Nương Mới Gả
7.5/10
40.6K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Yêu Em Dưới Ánh Mặt Trời
7.5/10
9.9K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Mèo Con Thích Ăn Cá Lớn
7.5/10
1.8K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Sau Cơn Mưa Thấy Cầu Vồng
7.5/10
5.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Vô Địch Hắc Quyền
7.5/10
75.8K

Thể loại: Đô Thị