Tác Giả Đẳng Đăng Đẳng Đăng (Đợi Đèn)

Anh Ấy Thích Tin Tức Tố Vị Bạch Nguyệt Quang

Anh Ấy Thích Tin Tức Tố Vị Bạch Nguyệt Quang

7.4/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 31
Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Lỡ xuyên rồi, nữ phụ ta sẽ thay đổi tất cả

Lỡ xuyên rồi, nữ phụ ta sẽ thay đổi tất cả

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Chương 1
Mảnh vá tình yêu

Mảnh vá tình yêu

7.9/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Một phần trái tim

Một phần trái tim

7.9/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 112
Hoa Lửa

Hoa Lửa

8.5/10
50.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 128
Trung Khuyển – Đản Đản Đản Hoàng DDDH

Trung Khuyển – Đản Đản Đản Hoàng DDDH

7.6/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Bạn Cùng Phòng Đừng Thẹn Thùng

Bạn Cùng Phòng Đừng Thẹn Thùng

7.8/10
10.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 29
Song Luyến

Song Luyến

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 16
Anh Trai của Nấm

Anh Trai của Nấm

7.5/10
26.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 92
Nhật Ký Quan Sát

Nhật Ký Quan Sát

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 11
Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

7.5/10
25.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 128
Không Yêu Đừng Quấy Rầy

Không Yêu Đừng Quấy Rầy

7.5/10
35.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 122
Giường Đơn

Giường Đơn

7.5/10
22.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 73
Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

7.5/10
44.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 113
Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

7.5/10
72.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

7.5/10
45.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tôi Là Bảo Bối Của Ai

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 30
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

7.5/10
24K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 95
Chỉ Yêu Không Cưới

Chỉ Yêu Không Cưới

7.5/10
16.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Mắt Trái

Mắt Trái

7.5/10
51.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Chương 126
Anh Ấy Thích Tin Tức Tố Vị Bạch Nguyệt Quang
7.4/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba
7.5/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Lỡ xuyên rồi, nữ phụ ta sẽ thay đổi tất cả
7.8/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Mảnh vá tình yêu
7.9/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Một phần trái tim
7.9/10
5.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Hoa Lửa
8.5/10
50.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Trung Khuyển – Đản Đản Đản Hoàng DDDH
7.6/10
5.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Bạn Cùng Phòng Đừng Thẹn Thùng
7.8/10
10.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Song Luyến
7.5/10
4.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Anh Trai của Nấm
7.5/10
26.1K

Thể loại: Truyện Teen

Nhật Ký Quan Sát
7.5/10
2.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Tình Ngang Trái
7.5/10
25.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Không Yêu Đừng Quấy Rầy
7.5/10
35.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Giường Đơn
7.5/10
22.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Mộ Phần Trái Tim
7.5/10
44.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt
7.5/10
72.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Mảnh Vá Trái Tim
7.5/10
45.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Là Bảo Bối Của Ai
7.5/10
8.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ
7.5/10
24K

Thể loại: Ngôn Tình

Chỉ Yêu Không Cưới
7.5/10
16.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Mắt Trái
7.5/10
51.2K

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình