Tác Giả Cuồng Bôn Đích Oa Ngưu

Dũng Sĩ Diệt Trà

Dũng Sĩ Diệt Trà

8/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 4
Mỗi Ngày Đều Bị Trúc Mã Mê Gian FULL

Mỗi Ngày Đều Bị Trúc Mã Mê Gian FULL

7.1/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi

Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi

8.2/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 39
Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi

Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi

7.6/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 39
Thật Trùng Hợp Sư Huynh Cũng Tới Cắt Bao Quy Đầu À

Thật Trùng Hợp Sư Huynh Cũng Tới Cắt Bao Quy Đầu À

7.3/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Mùi Vị Của Tình Yêu

Mùi Vị Của Tình Yêu

7.6/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 27
ngôn Tình Chiếm Hữu

ngôn Tình Chiếm Hữu

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 6
Tôi Dùng Huyền Học Đi Phá Án

Tôi Dùng Huyền Học Đi Phá Án

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 7
Nước mắt tổng tài

Nước mắt tổng tài

8.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 73
Xuyên Không Được Thú Nhân Cưu Mang

Xuyên Không Được Thú Nhân Cưu Mang

7/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 18
Trọng Sinh Làm Đạo Tặc

Trọng Sinh Làm Đạo Tặc

7.3/10
17.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 601
Ánh Trăng Trước Cửa Sổ

Ánh Trăng Trước Cửa Sổ

7.1/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 6
Quý Phi Xuyên Về Triều Thanh Làm Cá Mặn Nuôi Con

Quý Phi Xuyên Về Triều Thanh Làm Cá Mặn Nuôi Con

7.1/10
14K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 50
Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

7.4/10
13.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 12
Thanh Xuyên Chi Quý Phi Chỉ Nghĩ Làm Cá Mặn Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Quý Phi Dưỡng Nhãi Con Nhớ

Thanh Xuyên Chi Quý Phi Chỉ Nghĩ Làm Cá Mặn Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Quý Phi Dưỡng Nhãi Con Nhớ

7.2/10
28.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 237
Sau Khi Xuyên Đến Show Tuyển Tú Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Sau Khi Xuyên Đến Show Tuyển Tú Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

7.7/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 15
Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú

Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú

7.1/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Chương 43
Mười Tám Chiêu Thức Theo Đuổi Lớp Trưởng Đại Nhân FULL

Mười Tám Chiêu Thức Theo Đuổi Lớp Trưởng Đại Nhân FULL

7.7/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 14
Toàn Cầu Hung Thú Ta Có Vô Số Thần Thoại Cấp Sủng Thú

Toàn Cầu Hung Thú Ta Có Vô Số Thần Thoại Cấp Sủng Thú

7.2/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 20
Xuyên Nhanh Mùa Xuân Của Cô Gái Hư Hỏng

Xuyên Nhanh Mùa Xuân Của Cô Gái Hư Hỏng

7.3/10
6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 23
Ta Dựa Vào Vị Hôn Phu Nằm Thắng

Ta Dựa Vào Vị Hôn Phu Nằm Thắng

7.6/10
11.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Mạt Thế, Đam Mỹ

Chương 45
Hứa với em một đời bình an

Hứa với em một đời bình an

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Ta thành huyết tộc thủy tổ

Ta thành huyết tộc thủy tổ

8.2/10
17K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Võng Du

Chương 467
Hồng hoang chi bàn vương chứng đạo

Hồng hoang chi bàn vương chứng đạo

7.9/10
19.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Convert

Chương 498
Lôi hỏa

Lôi hỏa

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 51
Bảo vệ hạnh phúc

Bảo vệ hạnh phúc

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 3
Phu Quân Hữu Độc

Phu Quân Hữu Độc

8.5/10
12.8K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Chuyên Gia Luyện Cấp

Chuyên Gia Luyện Cấp

8.5/10
14.1K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Chương 53
Độc Tài Chi Kiếm

Độc Tài Chi Kiếm

8.5/10
4.9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Chương 17
Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

8.1/10
11.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 55
Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh

Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 13
Hồ Nữ

Hồ Nữ

7.5/10
82.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 166
Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

9.1/10
157.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 496
Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

7.5/10
30.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Teen

Chương 70
Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

7.5/10
38.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 247
Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc

Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc

7.5/10
38.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 56
Pháo Hôi Tiên Sinh, Chuyển Chính Đi!

Pháo Hôi Tiên Sinh, Chuyển Chính Đi!

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư

7.5/10
45.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 122
Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!

Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!

7.5/10
11.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 27
Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

8.4/10
93.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Chương 554
Tuyền Qua

Tuyền Qua

7.5/10
11.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 70
Tình Yêu Ngọt Ngào Như Chiếc Bánh

Tình Yêu Ngọt Ngào Như Chiếc Bánh

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 31
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ

7.5/10
911.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 2481
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

7.5/10
456.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 1628
Quân Sinh Ta Đã Lão

Quân Sinh Ta Đã Lão

7.5/10
32.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 83
Thay Đổi Vận Mệnh

Thay Đổi Vận Mệnh

7.5/10
24.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 60
Thần Văn Đạo

Thần Văn Đạo

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 29
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

7.5/10
61.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 128
Tặc Đảm

Tặc Đảm

7.5/10
86.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 461
Dũng Sĩ Diệt Trà
8/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mỗi Ngày Đều Bị Trúc Mã Mê Gian FULL
7.1/10
8.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi
8.2/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi
7.6/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thật Trùng Hợp Sư Huynh Cũng Tới Cắt Bao Quy Đầu À
7.3/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Mùi Vị Của Tình Yêu
7.6/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

ngôn Tình Chiếm Hữu
7.6/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn

Tôi Dùng Huyền Học Đi Phá Án
7.6/10
1.2K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Nước mắt tổng tài
8.5/10
2.3K

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Xuyên Không Được Thú Nhân Cưu Mang
7/10
2.2K

Thể loại: Dị Giới, Điền Văn

Trọng Sinh Làm Đạo Tặc
7.3/10
17.3K

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Ánh Trăng Trước Cửa Sổ
7.1/10
1.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Quý Phi Xuyên Về Triều Thanh Làm Cá Mặn Nuôi Con
7.1/10
14K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ
7.4/10
13.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thanh Xuyên Chi Quý Phi Chỉ Nghĩ Làm Cá Mặn Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Quý Phi Dưỡng Nhãi Con Nhớ
7.2/10
28.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Sau Khi Xuyên Đến Show Tuyển Tú Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê
7.7/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn

Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú
7.1/10
4.5K

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Mười Tám Chiêu Thức Theo Đuổi Lớp Trưởng Đại Nhân FULL
7.7/10
2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Toàn Cầu Hung Thú Ta Có Vô Số Thần Thoại Cấp Sủng Thú
7.2/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Xuyên Nhanh Mùa Xuân Của Cô Gái Hư Hỏng
7.3/10
6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Ta Dựa Vào Vị Hôn Phu Nằm Thắng
7.6/10
11.3K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Hứa với em một đời bình an
7.8/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Ta thành huyết tộc thủy tổ
8.2/10
17K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Hồng hoang chi bàn vương chứng đạo
7.9/10
19.6K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Lôi hỏa
7.5/10
4.9K

Thể loại: Tiên Hiệp

Bảo vệ hạnh phúc
7.9/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không

Phu Quân Hữu Độc
8.5/10
12.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Chuyên Gia Luyện Cấp
8.5/10
14.1K

Thể loại: Võng Du

Độc Tài Chi Kiếm
8.5/10
4.9K

Thể loại: Võng Du

Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời
8.1/10
11.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh
7.5/10
4.3K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Hồ Nữ
7.5/10
82.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Yêu Thần Ký
9.1/10
157.3K

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta
7.5/10
30.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
7.5/10
38.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc
7.5/10
38.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Pháo Hôi Tiên Sinh, Chuyển Chính Đi!
7.5/10
4.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư
7.5/10
45.8K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!
7.5/10
11.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
8.4/10
93.9K

Thể loại: Võng Du

Tuyền Qua
7.5/10
11.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Tình Yêu Ngọt Ngào Như Chiếc Bánh
7.5/10
9.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Vũ Cực Thiên Hạ
7.5/10
911.2K

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
7.5/10
456.6K

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn

Quân Sinh Ta Đã Lão
7.5/10
32.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Thay Đổi Vận Mệnh
7.5/10
24.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thần Văn Đạo
7.5/10
5.5K

Thể loại: Huyền Huyễn

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh
7.5/10
61.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Tặc Đảm
7.5/10
86.9K

Thể loại: Đô Thị, Võng Du