Tác Giả Dịch Nhân Bắc

Cách Vách Tiểu Vương Thực Tế Ảo

Cách Vách Tiểu Vương Thực Tế Ảo

8.2/10
27.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh, Võng Du

Chương 413
Đổ cục

Đổ cục

7.6/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 31
Hồng Diệp - Dịch Nhân Bắc

Hồng Diệp - Dịch Nhân Bắc

8.5/10
4.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Mặt Nạ

Mặt Nạ

7.5/10
9.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 35
Dị Thế Lưu Đày

Dị Thế Lưu Đày

7.5/10
530.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 668
Nam Nhi Cũng Đổ Lệ

Nam Nhi Cũng Đổ Lệ

7.5/10
10.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 43
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt

Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt

7.5/10
36K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 209
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 2 - 13 Đống 914 Hào Phòng

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 2 - 13 Đống 914 Hào Phòng

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 4 - Trớ Chú (Nguyền Rủa)

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 4 - Trớ Chú (Nguyền Rủa)

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 6 - Bất Yếu Quang Đăng (Đừng Tắt Đèn)

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 6 - Bất Yếu Quang Đăng (Đừng Tắt Đèn)

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Huề Thủ Thiên Nhai

Huề Thủ Thiên Nhai

7.5/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 24
Gián Đập Không Chết

Gián Đập Không Chết

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 26
Biên Thành Phiến Mã

Biên Thành Phiến Mã

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 19
Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình

Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 15
Lộ Nhân

Lộ Nhân

7.5/10
10.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 53
Mục Cửu Ca

Mục Cửu Ca

7.5/10
19.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 95
Mã Phu

Mã Phu

7.5/10
11.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 60
Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ

Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ

7.5/10
8.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 41
Hồn Đồn Than

Hồn Đồn Than

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt

Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt

7.5/10
17.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 111
Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan

Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan

7.5/10
10.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 50
Hảo Nhân Nan Vi

Hảo Nhân Nan Vi

7.5/10
9.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Sửu Hoàng

Sửu Hoàng

7.5/10
16.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 35
Ván Cược

Ván Cược

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 31
Cách Vách Tiểu Vương Thực Tế Ảo
8.2/10
27.4K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Đổ cục
7.6/10
4.1K

Thể loại: Truyện Khác

Hồng Diệp - Dịch Nhân Bắc
8.5/10
4.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Mặt Nạ
7.5/10
9.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Dị Thế Lưu Đày
7.5/10
530.9K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Nam Nhi Cũng Đổ Lệ
7.5/10
10.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
7.5/10
36K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 2 - 13 Đống 914 Hào Phòng
7.5/10
4.5K

Thể loại: Đam Mỹ

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt
7.5/10
4.5K

Thể loại: Đam Mỹ

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 4 - Trớ Chú (Nguyền Rủa)
7.5/10
4.3K

Thể loại: Đam Mỹ

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết
7.5/10
3.9K

Thể loại: Đam Mỹ

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 6 - Bất Yếu Quang Đăng (Đừng Tắt Đèn)
7.5/10
4.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Huề Thủ Thiên Nhai
7.5/10
5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Gián Đập Không Chết
7.5/10
5.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước

Biên Thành Phiến Mã
7.5/10
3.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình
7.5/10
3.5K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Lộ Nhân
7.5/10
10.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mục Cửu Ca
7.5/10
19.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Mã Phu
7.5/10
11.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ
7.5/10
8.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hồn Đồn Than
7.5/10
3.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt
7.5/10
17.5K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan
7.5/10
10.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hảo Nhân Nan Vi
7.5/10
9.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Sửu Hoàng
7.5/10
16.4K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Ván Cược
7.5/10
6.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước