Tác Giả Dịch Tu La

Ảnh Đế Lạnh Lùng Sinh Chồn Cho Tôi

Ảnh Đế Lạnh Lùng Sinh Chồn Cho Tôi

7.3/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 13
Bạn Trai Mít Ướt Của Tôi FULL

Bạn Trai Mít Ướt Của Tôi FULL

7.2/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Đẳng nhĩ ngưỡng vọng

Đẳng nhĩ ngưỡng vọng

7.5/10
6.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 68
Khế tử dịch tu la

Khế tử dịch tu la

7.8/10
10.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 138
Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại

Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại

7.5/10
58.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 83
Tư Nhân Cảnh Khuyển

Tư Nhân Cảnh Khuyển

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 24
Tự Mang Xuân Dược Đích Nam Nhân

Tự Mang Xuân Dược Đích Nam Nhân

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Nam Sinh Mấy Người Chơi Game Thật Lợi Hại

Nam Sinh Mấy Người Chơi Game Thật Lợi Hại

7.5/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 12
Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

7.5/10
12.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 48
Khế Tử

Khế Tử

7.5/10
25.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 138
Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân

Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân

7.5/10
6.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 34
Giám Định Một Loài Thực Vật Mới / Tự Đái Xuân Dược Đích Nam Nhân

Giám Định Một Loài Thực Vật Mới / Tự Đái Xuân Dược Đích Nam Nhân

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 18
Cám Ơn Em Vẫn Cười

Cám Ơn Em Vẫn Cười

7.5/10
28.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 87
Đẳng Nhĩ Ngưỡng Vọng (Chờ Anh Nhìn Lên)

Đẳng Nhĩ Ngưỡng Vọng (Chờ Anh Nhìn Lên)

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 68
Tổng Giám Đốc Và Anh Chàng Mở Khóa

Tổng Giám Đốc Và Anh Chàng Mở Khóa

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Ảnh Đế Lạnh Lùng Sinh Chồn Cho Tôi
7.3/10
1.9K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Bạn Trai Mít Ướt Của Tôi FULL
7.2/10
1.9K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Đẳng nhĩ ngưỡng vọng
7.5/10
6.5K

Thể loại: Truyện Khác

Khế tử dịch tu la
7.8/10
10.6K

Thể loại: Truyện Khác

Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại
7.5/10
58.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Tư Nhân Cảnh Khuyển
7.5/10
5.3K

Thể loại: Trinh Thám, Đoản Văn

Tự Mang Xuân Dược Đích Nam Nhân
7.5/10
4K

Thể loại: Đam Mỹ

Nam Sinh Mấy Người Chơi Game Thật Lợi Hại
7.5/10
5K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)
7.5/10
12.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Khế Tử
7.5/10
25.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân
7.5/10
6.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Giám Định Một Loài Thực Vật Mới / Tự Đái Xuân Dược Đích Nam Nhân
7.5/10
4.4K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Cám Ơn Em Vẫn Cười
7.5/10
28.1K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Đẳng Nhĩ Ngưỡng Vọng (Chờ Anh Nhìn Lên)
7.5/10
9.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tổng Giám Đốc Và Anh Chàng Mở Khóa
7.5/10
4.5K

Thể loại: Đam Mỹ