Tác Giả Dịch Tu La

Bạn Trai Mít Ướt Của Tôi FULL

Bạn Trai Mít Ướt Của Tôi FULL

7.2/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 5
Đẳng nhĩ ngưỡng vọng

Đẳng nhĩ ngưỡng vọng

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 68
Khế tử dịch tu la

Khế tử dịch tu la

7.8/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 138
Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại

Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại

7.5/10
49K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 83
Tư Nhân Cảnh Khuyển

Tư Nhân Cảnh Khuyển

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám, Đoản Văn

Chương 24
Tự Mang Xuân Dược Đích Nam Nhân

Tự Mang Xuân Dược Đích Nam Nhân

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Nam Sinh Mấy Người Chơi Game Thật Lợi Hại

Nam Sinh Mấy Người Chơi Game Thật Lợi Hại

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Võng Du

Chương 12
Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

7.5/10
10.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 48
Khế Tử

Khế Tử

7.5/10
22.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 138
Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân

Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 34
Giám Định Một Loài Thực Vật Mới / Tự Đái Xuân Dược Đích Nam Nhân

Giám Định Một Loài Thực Vật Mới / Tự Đái Xuân Dược Đích Nam Nhân

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Huyền Huyễn

Chương 18
Cám Ơn Em Vẫn Cười

Cám Ơn Em Vẫn Cười

7.5/10
25.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 87
Đẳng Nhĩ Ngưỡng Vọng (Chờ Anh Nhìn Lên)

Đẳng Nhĩ Ngưỡng Vọng (Chờ Anh Nhìn Lên)

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 68
Tổng Giám Đốc Và Anh Chàng Mở Khóa

Tổng Giám Đốc Và Anh Chàng Mở Khóa

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Bạn Trai Mít Ướt Của Tôi FULL
7.2/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Đẳng nhĩ ngưỡng vọng
7.5/10
4.2K

Thể loại: Truyện Khác

Khế tử dịch tu la
7.8/10
7.3K

Thể loại: Truyện Khác

Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại
7.5/10
49K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Tư Nhân Cảnh Khuyển
7.5/10
4.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám

Tự Mang Xuân Dược Đích Nam Nhân
7.5/10
3.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Nam Sinh Mấy Người Chơi Game Thật Lợi Hại
7.5/10
4.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)
7.5/10
10.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Khế Tử
7.5/10
22.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân
7.5/10
5.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Giám Định Một Loài Thực Vật Mới / Tự Đái Xuân Dược Đích Nam Nhân
7.5/10
3.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Cám Ơn Em Vẫn Cười
7.5/10
25.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Đẳng Nhĩ Ngưỡng Vọng (Chờ Anh Nhìn Lên)
7.5/10
7.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tổng Giám Đốc Và Anh Chàng Mở Khóa
7.5/10
4K

Thể loại: Đam Mỹ