Tác Giả Diệp Sáp

Cấm Đến Gần

Cấm Đến Gần

7.3/10
10.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 119
Dây Dưa Mãnh Liệt FULL

Dây Dưa Mãnh Liệt FULL

7/10
27.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 80
Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng

Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng

7.8/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 27
Đồ Vô Sỉ Lại Là Cậu!

Đồ Vô Sỉ Lại Là Cậu!

7.7/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 44
Hà Xử Phùng Sinh

Hà Xử Phùng Sinh

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 6
Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ

Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ

7.3/10
13.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh

Chương 103
Lưu Ly Nguyệt FULL

Lưu Ly Nguyệt FULL

7.6/10
60.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 108
Thần Giấm Đệ Nhất Vũ Trụ

Thần Giấm Đệ Nhất Vũ Trụ

7/10
12K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 30
Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu

Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu

7.5/10
44.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 65
Ôm đầu ngồi xuống!

Ôm đầu ngồi xuống!

7.7/10
25.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 81
Còn chưa đủ

Còn chưa đủ

7.8/10
19.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 61
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

8.5/10
89.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 120
Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy

Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy

7.5/10
9.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 26
Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

7.5/10
159.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Chương 105
Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly

Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly

7.5/10
23.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Chương 63
Cấm Đến Gần
7.3/10
10.9K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Dây Dưa Mãnh Liệt FULL
7/10
27.4K

Thể loại: Bách Hợp

Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng
7.8/10
4.3K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Đồ Vô Sỉ Lại Là Cậu!
7.7/10
4.3K

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Hà Xử Phùng Sinh
7.5/10
3.6K

Thể loại: Bách Hợp

Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ
7.3/10
13.1K

Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh

Lưu Ly Nguyệt FULL
7.6/10
60.4K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Thần Giấm Đệ Nhất Vũ Trụ
7/10
12K

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu
7.5/10
44.4K

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Ôm đầu ngồi xuống!
7.7/10
25.1K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Còn chưa đủ
7.8/10
19.7K

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
8.5/10
89.3K

Thể loại: Bách Hợp

Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy
7.5/10
9.7K

Thể loại: Bách Hợp

Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
7.5/10
159.3K

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
7.5/10
23.5K

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp