Tác Giả Đinh Mặc

Chí Dã

Chí Dã

7.7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Chương 15
Bán Tinh

Bán Tinh

7.2/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 28
Không phụ hàn hạ

Không phụ hàn hạ

7.6/10
53.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 123
Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Mây Đen Gặp Trăng Sáng

7.1/10
85.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 297
Trốn

Trốn

8.9/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Ám Chi Lân (Phần 2)

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Ám Chi Lân (Phần 2)

8.5/10
72.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 140
Người Đẹp Làm Nhân

Người Đẹp Làm Nhân

8.5/10
77.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 103
Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

8.5/10
47.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 101
Nếu ốc sên có tình yêu

Nếu ốc sên có tình yêu

8.5/10
107.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 73
Chờ Tôi Có Tội

Chờ Tôi Có Tội

9.3/10
406.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 348
Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

7.5/10
59K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 88
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân

7.5/10
63.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 140
Sông Cũng Có Khi Cạn

Sông Cũng Có Khi Cạn

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Ánh Sáng Yêu Thương

Ánh Sáng Yêu Thương

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Anh Là Định Mệnh Của Đời Em

Anh Là Định Mệnh Của Đời Em

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Tình Ý Sâu Kín

Tình Ý Sâu Kín

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 2
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

7.5/10
13.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 83
Mạc Phụ Hàn Hạ

Mạc Phụ Hàn Hạ

7.5/10
224.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 123
Khách Đến Từ Nơi Nào

Khách Đến Từ Nơi Nào

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 10
Mèo Hoang

Mèo Hoang

7.5/10
61.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Quân Sự, Khoa Huyễn

Chương 104
Nhật Ký Xem Mắt Chồng Thật Giả

Nhật Ký Xem Mắt Chồng Thật Giả

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Không Nỡ Quên

Không Nỡ Quên

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Săn Lung Truyền

Săn Lung Truyền

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 7
Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

7.5/10
19.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 70
Thay Thế

Thay Thế

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Hai Lần Gặp Gỡ

Hai Lần Gặp Gỡ

7.5/10
7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

7.5/10
209.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

7.5/10
12.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 24
Em Là Ngoại Lệ

Em Là Ngoại Lệ

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Vì Em Tiêu Diệt Tất Cả

Vì Em Tiêu Diệt Tất Cả

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 6
Anh Quá Âm Hiểm

Anh Quá Âm Hiểm

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

7.5/10
139.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 78
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

7.5/10
25.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

7.5/10
51K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Đô Thị

Chương 97
Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

7.5/10
46.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Khoa Huyễn

Chương 103
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

7.5/10
155.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 103
Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

7.5/10
86.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

7.5/10
71.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 102
Chí Dã
7.7/10
2K

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Bán Tinh
7.2/10
4.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Không phụ hàn hạ
7.6/10
53.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Mây Đen Gặp Trăng Sáng
7.1/10
85.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Trốn
8.9/10
5.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Ám Chi Lân (Phần 2)
8.5/10
72.2K

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Người Đẹp Làm Nhân
8.5/10
77.3K

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Dục Vọng Của Người Chinh Phục
8.5/10
47.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nếu ốc sên có tình yêu
8.5/10
107.7K

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chờ Tôi Có Tội
9.3/10
406.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)
7.5/10
59K

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân
7.5/10
63.6K

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Sông Cũng Có Khi Cạn
7.5/10
9.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Sáng Yêu Thương
7.5/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Là Định Mệnh Của Đời Em
7.5/10
6.6K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tình Ý Sâu Kín
7.5/10
2.5K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
7.5/10
13.5K

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Mạc Phụ Hàn Hạ
7.5/10
224.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Khách Đến Từ Nơi Nào
7.5/10
6.8K

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Mèo Hoang
7.5/10
61.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Nhật Ký Xem Mắt Chồng Thật Giả
7.5/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Không Nỡ Quên
7.5/10
5.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Săn Lung Truyền
7.5/10
5.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn
7.5/10
19.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thay Thế
7.5/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Hai Lần Gặp Gỡ
7.5/10
7K

Thể loại: Ngôn Tình

Độc Quyền Chiếm Hữu
7.5/10
209.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Giang Sơn Bất Hối
7.5/10
12.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Em Là Ngoại Lệ
7.5/10
6.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Vì Em Tiêu Diệt Tất Cả
7.5/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Anh Quá Âm Hiểm
7.5/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình

Từ Bi Thành
7.5/10
139.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Hùng Thời Loạn
7.5/10
25.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng
7.5/10
51K

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục
7.5/10
46.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự

Truy Tìm Ký Ức
7.5/10
155.2K

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em
7.5/10
86.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Kiêu Sủng
7.5/10
71.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn