Tác Giả Đinh Mặc

Chí Dã

Chí Dã

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 15
Bán Tinh

Bán Tinh

7.2/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Huyền Huyễn

Chương 28
Không phụ hàn hạ

Không phụ hàn hạ

7.6/10
47.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 123
Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Mây Đen Gặp Trăng Sáng

7.1/10
63.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 297
Trốn

Trốn

8.9/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Ám Chi Lân (Phần 2)

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Ám Chi Lân (Phần 2)

8.5/10
63.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 140
Người Đẹp Làm Nhân

Người Đẹp Làm Nhân

8.5/10
73.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 103
Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

8.5/10
44.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 101
Nếu ốc sên có tình yêu

Nếu ốc sên có tình yêu

8.5/10
80.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 73
Chờ Tôi Có Tội

Chờ Tôi Có Tội

9.3/10
385.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 348
Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

7.5/10
54.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 88
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân

7.5/10
57.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 140
Sông Cũng Có Khi Cạn

Sông Cũng Có Khi Cạn

7.5/10
9.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Ánh Sáng Yêu Thương

Ánh Sáng Yêu Thương

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Anh Là Định Mệnh Của Đời Em

Anh Là Định Mệnh Của Đời Em

7.5/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 7
Tình Ý Sâu Kín

Tình Ý Sâu Kín

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 2
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

7.5/10
11.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 83
Mạc Phụ Hàn Hạ

Mạc Phụ Hàn Hạ

7.5/10
206.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 123
Khách Đến Từ Nơi Nào

Khách Đến Từ Nơi Nào

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 10
Mèo Hoang

Mèo Hoang

7.5/10
54K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Khoa Huyễn

Chương 104
Nhật Ký Xem Mắt Chồng Thật Giả

Nhật Ký Xem Mắt Chồng Thật Giả

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Không Nỡ Quên

Không Nỡ Quên

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Săn Lung Truyền

Săn Lung Truyền

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 7
Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

7.5/10
18.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 70
Thay Thế

Thay Thế

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Hai Lần Gặp Gỡ

Hai Lần Gặp Gỡ

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

7.5/10
164.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

7.5/10
11.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 24
Em Là Ngoại Lệ

Em Là Ngoại Lệ

7.5/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Vì Em Tiêu Diệt Tất Cả

Vì Em Tiêu Diệt Tất Cả

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 6
Anh Quá Âm Hiểm

Anh Quá Âm Hiểm

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

7.5/10
118.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 78
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

7.5/10
22.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

7.5/10
44.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn

Chương 97
Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

7.5/10
42.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 103
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

7.5/10
133.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Chương 103
Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

7.5/10
79.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

7.5/10
66.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 102
Chí Dã
7.7/10
1.1K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Bán Tinh
7.2/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Không phụ hàn hạ
7.6/10
47.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Mây Đen Gặp Trăng Sáng
7.1/10
63.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Trốn
8.9/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Ám Chi Lân (Phần 2)
8.5/10
63.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Người Đẹp Làm Nhân
8.5/10
73.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Dục Vọng Của Người Chinh Phục
8.5/10
44.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nếu ốc sên có tình yêu
8.5/10
80.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chờ Tôi Có Tội
9.3/10
385.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)
7.5/10
54.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân
7.5/10
57.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Sông Cũng Có Khi Cạn
7.5/10
9.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Sáng Yêu Thương
7.5/10
4.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Là Định Mệnh Của Đời Em
7.5/10
6.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Tình Ý Sâu Kín
7.5/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
7.5/10
11.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Mạc Phụ Hàn Hạ
7.5/10
206.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Khách Đến Từ Nơi Nào
7.5/10
6.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Mèo Hoang
7.5/10
54K

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không

Nhật Ký Xem Mắt Chồng Thật Giả
7.5/10
4.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Không Nỡ Quên
7.5/10
4.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Săn Lung Truyền
7.5/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn
7.5/10
18.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thay Thế
7.5/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình

Hai Lần Gặp Gỡ
7.5/10
6.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Độc Quyền Chiếm Hữu
7.5/10
164.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Giang Sơn Bất Hối
7.5/10
11.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Em Là Ngoại Lệ
7.5/10
6K

Thể loại: Ngôn Tình

Vì Em Tiêu Diệt Tất Cả
7.5/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Anh Quá Âm Hiểm
7.5/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Từ Bi Thành
7.5/10
118.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Hùng Thời Loạn
7.5/10
22.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng
7.5/10
44.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục
7.5/10
42.7K

Thể loại: Quân Sự, Ngôn Tình

Truy Tìm Ký Ức
7.5/10
133.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em
7.5/10
79.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Kiêu Sủng
7.5/10
66.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn